Sastanak pravobraniteljice s ministrom rada i mirovinskog sustava vezano za EU Progress projekt

progress webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić susrela se danas s ministrom rada i mirovinskog sustava Mirandom Mrsićem kako bi dogovorila daljnje korake suradnje s obzirom na partnerstvo Ministarstva rada i mirovinskog sustava u EU Progress projektu "Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj".

 

Ključna uloga tog partnerstva najviše je izražena u završnoj, regulatornoj komponenti. Sukladno tijeku projekta, treća komponenta regulatornog karaktera ima za cilj izraditi nekoliko regulatornih modela koje će po završetku projekta nadležna tijela izvršne vlasti moći koristiti kako bi se u hrvatski pravni poredak uvele odgovarajuće pravne mjere koje će jamčiti uravnoteženu zastupljenost spolova na pozicijama ekonomskog odlučivanja  u skladu s odgovarajućim EU modelom, odnosno predložiti konkretne mjere kojima bi se mogla postići uravnotežena zastupljenost spolova na navedenim  pozicijama.

Na sastanku su izloženi primjeri pozitivnih mjera, zakonodavnih i svojevoljnih, koje se primjenjuju u državama Europske unije i koje osiguravaju rodnu ravnotežu. Oformljena je i uža resorna skupina koja će raditi na izradi svojevrsne povelje i preporuka. Izrada takvog dokumenta predstavljat će konkretnu i upotrebljivu mjeru proizašlu iz dvogodišnjeg projekta.

Uz Ministarstvo rada i mirovinskog sustava partneri na projektu su i Hrvatska udruga poslodavaca i Institut za razvoj tržišta rada.