Publikacija o nasilju u obitelji

Državni zavod za statistiku objavio je publikaciju "Nasilje u obitelji: Pravni okvir i pojavni oblici 2007.-2010." Publikacija je dostupna na stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Share