Francuska baza podataka osuđenih počinitelja nasilnih seksualnih delikata

rhfrPredstavnica Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, načelnica Stručne službe Sanja Oluški Radaković prisustvovala je stručnom skupu koji je pod nazivom "Baza podataka  osuđenih počinitelja nasilnih seksualnih delikata u Republici Francuskoj" održan u organizaciji Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u suradnji s francuskim veleposlanstvom.

Na skupu je predstavnica Ministarstva pravosuđa Republike Francuske prezentirala registar počinitelja nasilnih seksualnih delikata, zakonodavni okvir, kriterije i načine unosa te funkcioniranja cjelokupnog sustava baze podataka u Republici Francuskoj. Budući da je RH u twinnig projektu sa Sjevernom Irskom zaštite ranjivih žrtava kriminala, o bazama podataka izlagao je i predstavnik policijske službe Sj. Irske.

Povod skupu bila je činjenica da Ministarstvo pravosuđa RH izrađuje prijedlog zakona o registru osoba kažnjavanih radi spolnog nasilja nad djecom. Iz izlaganja i prezentacije inozemnih stručnjaka proizlazi kako Francuska i Velika Britanija nemaju odvojene registre za počinitelje spolnih delikata nad maloljetnicima odnosno djecom, i punoljetnim osobama, već da se sve osobe protiv kojih  se vodi postupak radi spolnog nasilja ili su osuđene za takvo kazneno djelo uvrštavaju u takav registar. Podaci o osobi unose se u bazu u trenutku kada započnu službene radnje radi sumnje da je počinila kazneno djelo ili delikt spolnog nasilja, a brišu se tek ako osoba bude pravomoćno oslobođena  optužbe. Upis je automatski za npr. silovanje i obvezan za sva djela koja su kažnjiva sa više od 5 g. zatvora. Osoba se obavještava o tome, te od trenutka primitka obavijesti teku rokovi i obveze. Francuzi su iznijeli podatak da niti jedna osoba nije dva puta upisana u registar.

Share