Seminar "Važnost multisektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama"

violencePravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je i izlagala na seminaru "Važnost multisektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama" koji je u Tuhelju organizirao S.O.S. telefon - poziv u pomoć iz Virovitice. Seminar je organiziran za predstavnike/ce institucija s područja Virovitičko-podravske županije koje rade na problemu nasilja nad ženama. Izlagali/e su predstavnici/ce Ministarstva pravosuđa RH, Visokog prekršajnog suda RH, Agencije za odgoj i obrazovanje, Općinskog državnog odvjetništva Bjelovar, Ministarstva unutarnjih poslova te organizacija civilnog društva. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić govorila je o iskustvima svog Ureda u radu sa ženama žrtvama obiteljskog nasilja.

Share