sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-03/11-15

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila N.N. iz X navodeći kako se prijavila za radno mjesto djelatnice horizontalne signalizacije u N. d.o.o., podružnica XY na kojem je, kao sezonska radnica, uspješno radila i prethodne godine uslijed čega je od svojih nadređenih dobila preporuku za rad i ove godine. Međutim, navodi kako ove godine navedeni posao nije dobila jer se u međuvremenu promijenio voditelj podružnice koji je automatski odbio njezinu prijavu iz razloga što je žena, a rukovodeći se pritom stereotipom kako žene ne mogu raditi navedeni posao.

PODUZETE MJERE: Poslodavac N. se u svom izvješću pozvao na Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena kao i na Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta istodobno naglašavajući i diskrecijsko pravo poslodavca prilikom odlučivanja s kojim će kandidatom/kinjom zasnovati radni odnos. Pravobraniteljica je u konkretnom slučaju ustanovila kako je Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena prestao važiti danom stupanja na snagu novoga Zakona o radu odnosno 01.01.2010. Naime, važeći Zakon o radu ne sadrži, za razliku od prijašnjeg zakona, niti jednu od odredaba kojima bi se određivali poslovi na kojima žene ne bi smjele raditi, a što je u skladu s načelom ravnopravnosti spolova kao i s pravnom stečevinom Europske unije. U odnosu na Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta, pravobraniteljica je ustanovila kako se radi o podzakonskom aktu čije su pojedine odredbe u suprotnosti sa Zakonom o radu i Zakonom o ravnopravnosti spolova i s pravnom stečevinom EU te je stoga pozivanje poslodavca na njegove odredbe pravno irelevantno. Vezano uz navode o diskrecijskom pravu, pravobraniteljica je ustanovila kako je poslodavac pravna osoba u 100%-tnom vlasništvu Grada X te da je kao takav dužan u svim fazama donošenja svojih odluka ocjenjivati i vrednovati njihove učinke na položaj žena, odnosno muškaraca, a radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca. Stoga je pravobraniteljica uputila upozorenje poslodavcu radi nepostupanja sukladno Zakonu o radu i Zakonu o ravnopravnosti spolova te mu istodobno dala i odgovarajuće preporuke.