sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-03/11-23

Pravobraniteljici se obratio N.N. iz X te naveo kako se prijavio na natječaj za tri radna mjesta koja se nalaze u Središnjem uredu N. Tražena je stručna sprema SSS geodetske ili odgovarajuće struke, ovisno o radnom mjestu, a pritužitelj je SSS geodetske struke. Provedeno je testiranje prijavljenih kandidata i kandidatkinja te su na sva radna mjesta primljene žene mlađe dobi sa stažom od 1-4 godine. Među ostalima, na stručna (geodetska) radna mjesta su primljene i tri kandidatkinje koje nemaju završenu geodetsku školu, već su završile gimnaziju, ekonomsku i upravno-birotehničku školu. Zbog žalbe je natječaj djelomično ponovljen, no pritužitelj smatra da je diskriminiran i na tom natječaju.

Naime, pritužitelj u podnesku izražava sumnju da je i kandidatkinja N.N. dobila posao iako nije prošla testiranje, kao i da se kandidatkinja N.N. u ponovljenom natječaju javila za administrativno radno mjesto, budući da joj se radno mjesto na koje je prethodno primljena „nije sviđalo“. Ovo potonje je osobito pogodilo pritužitelja, jer mu se čini da on kao muškarac starije životne dobi (50 god.) i odgovarajuće stručne spreme nije dobio niti jedan posao, dok je ženska osoba mlađe životne dobi zaposlena na jednom radnom mjestu kod D.G.U. koje joj se nije svidjelo, pa se kandidirala na drugo radno mjesto, na kojem je također dobila posao. Uslijed svega toga pritužitelj smatra kako ga je N. na oba natječaja diskriminirao kao muškarca starije životne dobi.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica je provedenim ispitnim postupkom utvrdila da se N. prilikom zapošljavanja kandidata/kandidatkinja na poslove za koje je raspisao natječaj nije držao prvog uvjeta kojega je sam postavio kao pretpostavku za zapošljavanje - tražene odgovarajuće stručne spreme, u ovom slučaju SSS geodetskog ili drugog odgovarajućeg smjera, te je na listu kandidata/kandidatkinja uvrstio ženske osobe mlađe životne dobi, premda iste nisu udovoljavale formalnim uvjetima za uvrštenje na tu listu te pristupanje testiranju, budući da nisu imale odgovarajuću stručnu spremu, i time što N.N. nije imala nikakvu stručnu spremu. Stoga prema samostalno i unaprijed postavljenim uvjetima natječaja nisu niti trebale ući u postupak selekcije za zapošljavanje na spornim radnim mjestima. Usprkos tome, sve tri su primljene na posao, a pritužitelj nije. Navedeno upućuje na to da je N. diskriminirao pritužitelja. Konkretna diskriminacija temelji se na rodno uvjetovanoj percepciji žena kao radne snage koji je u krajnjem slučaju uvredljiv za žene i štetan za njihov položaj na tržištu rada. Naime, jedini razlog koji je u konkretnom slučaju mogao objasniti odluku prituženika da zaposli manje ili nikako kvalificirane osobe je činjenica da je prituženik, koji je muškog spola, smatrao kako mu je poželjnije zaposliti fizički privlačne žene nego muškarca srednjih godina. U tom smislu je N.-u pravobraniteljica izdala upozorenje radi spolne diskriminacije i preporučila da rezultate natječaja u odnosu na pritužitelja i kandidatkinje poništi, te da raspiše i provede novi postupak u skladu sa zakonskim jamstvima jednakog postupanja pri zapošljavanju bez obzira na spolnu pripadnost. Poslodavac nije postupio prema traženom.