sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-03/12-07

A.P. iz P. uputila je Pravobraniteljici upit vezan za problem nastao kod podnošenja molbe za radno mjesto, za koje se tražila VSS i 3 godine radnog iskustva, koje uvjete je ispunjavala, te je odlukom poslodavca i primljena na to mjesto, te je dala otkaz na mjestu na kojem je do tada radila. Međutim, jedan od natjecatelja je pokrenuo sudski postupak protiv poslodavca osporavajući odluku i tvrdeći da ona ne ispunjava uvjete  jer je dio od te 3 tražene godine radnog iskustva  provela na bolovanju radi komplikacija u trudnoći, a dio na rodiljnom dopustu. A.P. smatra da bi u slučaju takvog tumačenja bila diskriminirana kao žena. A.P. je postavila dva pitanja vezana za navedenu problematiku i to (1) računa li se vrijeme provedeno na bolovanju radi komplikacija u trudnoći kao radno iskustvo, odnosno radni staž, te (2) računa li se vrijeme provedeno na rodiljnom dopustu kao radno iskustvo, odnosno radni staž. Mišljenje Pravobraniteljice želi koristiti u sudskom postupku i prema inspekciji rada.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica  je dala obrazloženo mišljenje odvojeno za dva pitanja, ali je prije svega uputila  A.P. na propise po kojima se pojmovi radnog staža i radnog iskustva razlikuju na način da se pojam radnog staža prihvaća  kao vrijeme provedeno u radnom odnosu, kao i vrijeme obavljanja samostalne djelatnosti, a pod radnim iskustvom najčešće se smatra iskustvo ostvareno u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, nakon stjecanja te stručne spreme, a za stjecanje istog nije nužno zasnivanje radnog odnosa.  Odgovarajući na navedena pitanja,  Pravobraniteljica je ukazala  A.P. da se prema  zahtjevima  koji proizlaze iz anti-diskriminacijskih jamstava, vrijeme provedeno na bolovanju radi komplikacija u trudnoći, kao i na rodiljnom dopustu, ubraja  u radno iskustvo kada se radno iskustvo koristi kao jedan od kriterija zapošljavanja i napredovanja. Suprotno stajalište dovelo bi trudnice u nepovoljniji položaj o pogledu pristupa odnosno mogućnosti profesionalnog napredovanja na tržištu rada isključivo zbog činjenice da su odlučile roditi. Suprotno stajalište dovelo bi žene na temelju materinstva u nepovoljniji položaj o pogledu pristupa, odnosno mogućnosti profesionalnog napredovanja na tržištu rada, isključivo zbog činjenice da su odlučile roditi, odnosno diskriminiralo bi ih se temeljem spola.