Opis slučaja 01-03/12-36

B.Š. iz Zagreba obratila se Pravobraniteljici s pritužbom na zapisnik zbog diskriminacije temeljem spola pri zapošljavanju u Z.C., u kojoj navodi da je radila 6 mjeseci sezonski na poslovima horizontalne signalizacije, koje je uspješno obavljala, a da je tijekom 2011. sama platila stručno osposobljavanje za te poslove i dobila kvalifikaciju. Nadalje navodi da je u travnju 2011. predala zamolbu za obavljanje istih poslova, opet sezonski, po internom natječaju, ali da je pismeno obaviještena da nije primljena jer je žena koja, prema njihovom Pravilniku, ne smije nositi teže terete. U 2012. je opet predala zamolbu na interni natječaj za obavljanje istih poslova, ali da je dobila neformalno obrazloženje da je gospodin G. ne želi primiti jer je žena, te da joj nitko nije dužan dati objašnjenje, ni informaciju tko je primljen, niti razloge zašto ona nije primljena.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Postupajući po pritužbi,  Pravobraniteljica je  zatražila  u više navrata od Z.C. očitovanje i dokumentaciju, koji po zahtjevima nije u cijelosti postupio, već je zaprimljeno samo očitovanje. U očitovanju se navodi da Z.C. zapošljava radnike po internom natječaju, dakle unutar samog društva, te da su kriteriji za izbor radnika između svih prijavljenih kandidata „uvijek i prije svega stručnost i osposobljenost za obavljanje poslova za koje se traže radnici“. Priložena preslika opisa radnog mjesta, bez cjelovitog općeg akta iz kojeg je izvučena, ne ukazuje na posebno teške uvjete rada u odnosu na uvjete dobi i spola vezano za težinu tereta koji se ručno prenosi, sukladno čl.34. Zakona o zaštiti na radu, kao i Prilogu 1. Pravilnika o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta, niti Z.C. dokazuju da te eventualne uvjete pritužiteljica ne ispunjava, a zbog nedostavljanja odgovarajuće dokumentacije  može se zaključivati o tome da ti posebni uvjeti nisu naznačeni ni u natječaju, bez obzira što se radi o internom natječaju. Međutim, i u slučaju da poslovi tog radnog mjesta imaju propisane posebne uvjete rada, poslodavac ne smije isključiti kandidate samo po spolu, ako ispunjavaju, pored općih uvjeta i sve propisane posebne uvjete za to radno mjesto. Postupanjem u konkretnom slučaju pritužiteljicu je izravno diskriminirao po spolu,  time što nije ničim dokazao da je odluka o ne primanju pritužiteljice na sporne poslove bila temeljena na objektivnim kriterijima nevezanim za spol kandidata, odnosno nije dokumentacijom osporio navode iz pritužbe. Pravobraniteljica je dala preporuku da se još jednom preispita sporni postupak izbora kandidata  na poslove horizontalne signalizacije, te da kod slijedećeg natječaja za sezonsko obavljanje navedenih poslova provede postupak po zakonu, te u slučaju da pritužiteljica ispunjava sve uvjete, iznađe mogućnost zapošljavanja pritužiteljice zbog svih gore navedenih razloga, kao i dodatnog razloga koji se odnosi na socijalne uvjete pritužiteljice, vodeći pri tome računa da pritužiteljica zbog podnošenja pritužbe ne trpi štetne posljedice zabranjene čl.2. ZRS.

Share