sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-03/13-03

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova obratio se pritužbom anonimni pritužitelj. U pritužbi navodi da je dana 18.12.2012. objavljen natječaj Srednjoškolskog đačkog doma O. na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto noćnog pazitelja/paziteljice. Pritužitelj navodi da je ispunio sve uvjete natječaja te je uz svu potrebnu dokumentaciju priložio i potvrdu da je hrvatski branitelj kako bi ostvario prednost pri zapošljavanju. Navodi da je dana 28.12.2012. održana sjednica „Domskog odbora“ na kojoj je za to radno mjesto ravnateljica Doma predložila osobu ženskog spola - koja ne ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji. Osoba ženskog spola je predložena iz razloga što ravnateljica smatra da navedeni posao ni u kojem slučaju ne smije i ne treba raditi osoba muškog spola. Pritužitelj smatra da je glavni razlog njegova neodabira njegov spol i moguće neugodnosti do kojih bi moglo doći, jer se radi o ženskom domu, te da se takvim tvrdnjama ravnateljice izravno krše odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Nakon razmatranja pribavljenog izvješća i cjelokupne dokumentacije Srednjoškolskog đačkog doma O., Pravobraniteljica je utvrdila da nije dovoljno da natječaj za zasnivanje radnog odnosa noćnog/e pazitelja/ice bude u skladu s odredbom čl.13.st.2.-3. ZRS-a, već natječaj mora bit raspisan u skladu sa svrhom što se njime želi postići. U konkretnom slučaju svrha natječaja je bila zaposliti žensku osobu na poslovima koji su osjetljivi i specifični. Naime, Srednjoškolski đački dom O. je u svom dopisu Pravobraniteljici od 17.12.2012. u kojemu je, između ostalog, zatražio savjete kako da objave oglas na koji se ne bi javljale osobe muškog spola, precizno opisao poslove noćne paziteljice. Poslovi noćne paziteljice su specifični i osjetljivi poslovi koje bi, zbog same prirode posla, mogla obavljati osoba ženskog spola. To je jedina odrasla osoba koja boravi i u kontaktu je s mlt. učenicama u vremenu od 22,00-6,00 sati, slobodno obilazi sve prostore doma, uključujući i spavaonice, intervenira u slučaju bolesti i izdaje lijekove za skidanje povišene temperature i bolova u vrijeme pms-a, obavlja povjerljive osobne razgovore s djevojkama itd. Pravobraniteljica je istakla da je diskriminacija u svim pojavnim oblicima zabranjena. Diskriminacijom se iznimno ne smatra stavljanje u nepovoljniji položaj u slučajevima kada je priroda posla takva, ili se posao obavlja u takvim uvjetima, da karakteristike povezane s nekim od diskriminatornih osnova predstavljaju stvarni i odlučujući uvjet obavljanja posla, pod uvjetom da je svrha koja se time želi postići opravdana i uvjet odmjeren. Smisao ove iznimke je da se dopusti poslodavcima da u svom izboru za određeno radno mjesto ili posao daju prednost pripadnicima određenog spola ako je takva pripadnost neophodna za obavljanje konkretnog posla. Dakle, moguće je iznimno u oglasu ili natječaju za zapošljavanje istaknuti da se oglašeno radno mjesto mogu javiti osobe jednog ili drugog spola. U tom slučaju moraju se zadovoljiti kriteriji propisani čl.13.st.4. ZRS-om, a to je da priroda posla mora biti takva da karakteristike povezane sa spolnom osnovom predstavljaju stvarni i odlučujući uvjet obavljanja posla, pod uvjetom da je svrha koja se time želi postići opravdana. U cilju izbjegavanja budućih problema kod raspisivanja natječaja, a u skladu s navedenim argumentima, Pravobraniteljica je temeljem čl.23.st.1. ZRS-a dala Srednjoškolskom đačkom domu O. preporuku da ubuduće kod zapošljavanja radnika/ca svoje tumačenje i primjenu relevantnih zakonskim odredbi prilagodi zahtjevima koji proizlaze iz anti-diskriminacijskih jamstava propisanih ZRS-om i Zakonom o radu.