Opis slučaja 01-03/13-05

Pravobraniteljici se obratila anonimna pritužiteljica smatrajući da se radi o spolnoj diskriminaciji žena kod razrješenja dužnosti ravnateljice Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Z. U pritužbi se navodi da je imenovana razriješena prije navršenih 65 godina života, da je najprije ranije Upravno vijeće ponovno dalo povjerenje dotadašnjoj ravnateljici, da je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje od Upravnog vijeća zatražio da se ista razriješi, ali kad nije uspio u svom naumu, nalogom Grada Z. promijenjen je sastav Upravnog vijeća, te je  ista razriješena. U pritužbi se također navodi da je vezano za taj slučaj pročelnik jednog od gradskih ureda u tisku izjavio: „Mi smo prošli tjedan raspustili staro Upravno vijeće i imenovali novo, ravnateljica je smijenjena jer su zadovoljeni svi moralni i zakonski uvjeti za to, naš stav je da sad treba u mirovinu“. U pritužbi se navodi da je, za usporedbu, dana 12. 5.2012.  ravnatelj jedne zdravstvene ustanove navršio 65 godina života, te da još uvijek obavlja svoju dužnost ravnatelja. Na kraju se konstatira da u ustanovama u vlasništvu Grada Z., žene moraju u mirovinu i biti razriješene dužnosti i prije navršenih 65 godina života, dok muškarci to ne moraju.   

PODUZETE MJERE I ISHOD: Postupajući po anonimnoj pritužbi, Pravobraniteljica je pribavila očitovanje i dokumentaciju nadležnog gradskog ureda. Razmatrajući očitovanje i dokumentaciju Pravobraniteljica je zaključila da u utvrđivanju objektivnih čimbenika koje opravdavaju odluku Upravnog vijeća Zavoda o razrješenju dužnosti ravnateljice, gradski ured je dao dovoljno objektivnih čimbenika, koji se ne mogu dovesti u vezu ni sa kakvom diskriminacijom temeljem spola. Naime, ravnateljica je imenovana dana 23.06.2006. na mandatno razdoblje od 4 godine. U trenutku imenovanja je imala navršenih 65 godina života i 20 godina staža osiguranja. Odlukom Upravnog vijeća Zavoda imenovana je razriješena dužnosti ravnateljice dana 20.07.2006. jer je primijenjena odredba čl.159. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prema kojoj zdravstvenim radnicima u mreži javne zdravstvene službe pravo na obavljanje privatne prakse po sili zakona prestaje kad navrše 65 godina života i 20 godina staža osiguranja. Iznimno, u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite ministar može tim zdravstvenim radnicima odobriti produljenje obavljanja privatne prakse do navršenih 70 godina života. U konkretnom slučaju, predmetna ravnateljica nije ishodila suglasnost Ministra zdravlja. S druge strane, spomenuti ravnatelj obnaša dužnost jer je ishodio suglasnost Ministra zdravlja za nastavak rada nakon 65 godina života. U zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Z., rade i žene ravnateljice koje su navršile 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.

Share