Opis slučaja 01-03/13-07: Diskriminacija temeljem materinstva

Pravobraniteljici se pritužila M.V. iz S. smatrajući da je spolno diskriminirana na osnovi materinstva od strane HZZO-a, Područnog ureda u Z. U pritužbi navodi da je kao majka novorođenog djeteta zbog nemara bivšeg poslodavca, a i HZZO-a, Ispostave S. dovedena u veoma tešku situaciju. Naime, pritužiteljici je, koja je radila kod poslodavca obrt „F.“ od strane HZZO-a priznato pravo na roditeljski dopust u trajanju od 30 mjeseci, i to u razdoblju od 20.05.2010.-04.11.2012. U lipnju 2011., pritužiteljicu poziva HZZO, Područna služba u Z. radi davanja izjave o radnom statusu jer je njen poslodavac zatvorio obrt, a nije dostavio odjavu istom Zavodu. Pritužiteljica je, pokušavajući stupiti u kontakt s poslodavcem, naišla na nerazumijevanje i neizvršenje obveze prema njoj kao radnici, a poslodavac, osim što ju nije odjavio, nije joj vratio ni radnu knjižicu i dokumentaciju za odjavu. Nakon niza pokušaja stupanja u kontakt s poslodavcem konačno u svibnju 2012.  pritužiteljica je dobila radnu knjižicu i dokumentaciju za odjavu. Pritužiteljica se javila u HZZO-u, Ispostavi S. gdje je od strane službenice na šalteru doživjela neugodnosti te odgovor da će dobiti rješenje na kućnu adresu i da će morati vratiti veću sumu novca. Dana 06.11.2012., pritužiteljica je zaprimila rješenje HZZO-a, Područnog ureda u Z., kojim se obustavlja s danom 04.02.2011. pravo na roditeljski dopust te se obustavlja isplata novčanih sredstava. Dana 04.01.2013. pritužiteljica je zaprimila obavijest HZZO-a, Područnog ureda u Z., kojom se poziva da izvrši uplatu nepripadajućeg duga u iznosu od 33.010,55 kn.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica je od HZZO-a zatražila izvješće i dokumentaciju. HZZO je dostavio Pravobraniteljici izvješće i dokumentaciju, iz čega je vidljivo da je HZZO, Područni ured u Z. nakon obraćanja Pravobraniteljice ukupnu situaciju riješio povoljno za pritužiteljicu na način da je donio dana 28.06.2013. rješenje po službenoj dužnosti, kojim se pritužiteljici retroaktivno priznaje pravo na roditeljsku brigu o novorođenom djetetu i time pravo na novčanu pomoć u razdoblju od 05.02.2011.- 29.10.2012. Iz spomenutog rješenja vidljivo je da je HZZO situaciju riješio povoljno za pritužiteljicu kada je utvrdio da je odgovornost i krivnja na strani poslodavca i da zbog toga pritužiteljica ne može trpjeti štetne posljedice. Nakon što je pritužiteljica zaprimila spomenuto rješenje HZZO-a, odustala je od pritužbe.

Share