Opis slučaja 01-03/13-19: Diskriminacija temeljem trudnoće i materinstva

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova obratila se M.R. s pritužbom na Državno sudbeno vijeće (DSV) zbog diskriminacije na području rada i zapošljavanja temeljem spola, odnosno trudnoće i materinstva. U pritužbi navodi da radi kao sudska savjetnica na O.S. u R., da se  javila na  natječaj za suca/sutkinju na istom sudu, objavljenom prošle godine, koji nije okončan, a kandidati/tkinje su pozvani na pisani dio provjere znanja za 18.03.2013. U međuvremenu je ostala trudna, te se sada nalazi već u 41. tjednu trudnoće, dakle da joj porod kasni već tjedan dana i da je izvjesno da će ovih dana biti hospitalizirana te time onemogućena da dođe u Zagreb pisati radnju, odnosno pisani dio provjere znanja. Navodi nadalje da je iz tih razloga nazvala tajništvo DSV-a kada joj je rečeno da joj porod neće biti opravdan razlog za odgodu testiranja, ali je uputila i pisanu zamolbu DSV za odgodom, ili omogućavanjem testiranja na neki drugi način.

PODUZETE MJERE: Kako se radilo o posebnim okolnostima vezanim za kratak rok intervencije i mogućoj diskriminaciji temeljem spola, odnosno trudnoće i poroda, Pravobraniteljica je prikupila dostupnu dokumentaciju kako bi na temelju pritužbe i dostupne dokumentacije, po skraćenom postupku, istu razmotrila i pokušala utjecati da do diskriminacije temeljem spola, odnosno trudnoće i materinstva u ovom konkretnom slučaju ne dođe, te da se  M.R. omogući pristup testiranju, bilo odgodom, bilo na neki drugi način, kako ista ne bi trpjela štetne posljedice zbog trudnoće i poroda. Osnovni razlog leži u činjenici da bi se u slučaju onemogućavanja pritužiteljici pristupu provjeri znanja zbog činjenice da je pred porodom, za koji je izvjesno da će se dogoditi i spriječiti je pristupu testiranju, radilo o diskriminaciji temeljem spola, odnosno trudnoće i materinstva. Iz navedenih razloga Pravobraniteljica je u telefonskom kontaktu sa članom  DSV-a  dogovorila da se stajalište Pravobraniteljice u konkretnom slučaju uputi na mail DSV-u, koje ima mogućnost u konkretnom slučaju spriječiti diskriminaciju i iznaći način da M.R. ne trpi štetne posljedice zbog činjenice da je izvjesno da zbog poroda neće moći pristupiti zakazanoj provjeri znanja,  te je isto poslano dana 14.03.2013. i na mail i poštom.
ISHOD: Istog dana član DSV-a, prof. U. je izvijestio Pravobraniteljicu (uz napomenu da je to neslužbeno), da su na sjednici DSV-a odlučili da će za sve kandidate s M.R. pomaknuti termin pisane provjere za nekoliko tjedana te je time problem M.R. riješen na zadovoljavajući način. Uvidom u stranice DSV-a utvrđeno je da je isto odgodilo termin za pisanu provjeru znanja za kandidate za suca/sutkinju O.S. u R.

Share