Opis slučaja 01-02/13-10 - Diskriminacija temeljem materinstva

Pravobraniteljici se obratila I.A. iz Z. zbog nepovoljnog postupanja prema njoj na radnom mjestu na osnovi materinstva. Pritužiteljica navodi da je ostala zatečena dobivši poštom dana 22.04.2013. odluku o poslovno uvjetovanom otkazu njenog ugovora o radu na neodređeno vrijeme sklopljenog dana 30.11.2011. i to s obzirom na činjenicu da je u istom frizerskom salonu završila program naukovanja te odradila cijeli dotadašnji radni vijek. Pritužiteljica smatra da joj je uručen otkaz jer je mlada majka te joj je kao mladoj majci onemogućeno da se nakon rodiljnog dopusta vrati na svoje radno mjesto. Pritužiteljica također navodi da je i ranije od strane poslodavca bila dovedena u zabludu na način da je potpisala antidatirani raskid ugovora o radu s danom 30.09.2011., za nju nepovoljnijim uvjetima. Navodi da je cijelo vrijeme radila u istom frizerskom salonu, kod iste stvarne vlasnice, a samo da se mijenjao oblik poslovanja, iz obrta u trgovačko društvo.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Nakon razmatranja pribavljenog izvješća i cjelokupne dokumentacije poslodavca, Pravobraniteljica je utvrdila da je u utvrđivanju objektivnih čimbenika koje opravdavaju odluku poslodavca o otkazivanju ugovora o radu pritužiteljici, poslodavac podastro dovoljno objektivnih čimbenika koji se ne mogu dovesti u vezu ni sa kakvom diskriminacijom temeljem spola. Naime, pritužiteljica u pritužbi samo ističe činjenicu da je ona mlada majka i da je poslodavac iz tog razloga nepovoljnije postupio prema njoj, ali ne iznosi dodatne elemente iz koji bi se moglo s velikom vjerojatnošću zaključiti da je diskriminirana temeljem materinstva.  Iz tog razloga, kao i iz svega predočenog ne može se izvući zaključak da je ona diskriminirana po spolnoj osnovi. Sasvim je legitimno da poslodavac zbog smanjenog obima posla i prometa smanji i broj radnica. S tim u vezi, Pravobraniteljica ne može naravno ocjenjivati zakonitost otkazivanja ugovora o radu, procjenjivati kriterije koje je poslodavac primjenjivao prilikom odluke o otkazivanju ugovora o radu, ako to nije povezano s nepovoljnijem postupanjem prema ženama na osnovi trudnoće i materinstva. U prilogu tvrdnji o nediskriminaciji, poslodavac je u svom očitovanju istakao i dodatni argument, kako bi dao uvjerenja da njegovo postupanje nije bilo usmjereno i motivirano nepovoljnim postupanjem prema ženama na osnovi trudnoće i materinstva. Naime, poslodavac navodi da je nakon što je pritužiteljici krajem 2011. prestao radni odnos u frizerskom obrtu, zbog odjave tog obrta, ista vlasnica dana 30.11.2011. zaposlila pritužiteljicu na neodređeno vrijeme i to u novo-osnovanom trgovačkom društvu, premda je imala saznanja o njenoj trudnoći i premda nije imala zakonsku obvezu da ju zaposli jer se pravno radi o drugome poslodavcu.

Share