sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-02/12-13

Pritužbom na zapisnik Pravobraniteljici se obratila N.F. iz Z. navodeći kako se nalazi u brakorazvodnom postupku sa suprugom A.F., a koji je prema njoj nasilan verbalno, ali i fizički. Navodi kako radi navedenog nasilja nije tražila intervenciju policije, ali da se za pomoć obraćala u CZSS Z. čija djelatnica joj je sugerirala da ne zove policiju jer da od toga nema koristi. Obzirom da joj Centar nije pružio adekvatnu pomoć te da stručni/e djelatnici/e Centra vjeruju svemu što kaže njezin suprug, smatra da je nadležni Centar pristran u korist njezinog supruga.

PODUZETE MJERE: Pravobraniteljica je uvidom u izvješće, kao i pribavljenu dokumentaciju, ustanovila kako nadležni Centar nije o svim obavljenim razgovorima s pritužiteljicom i njezinim suprugom sačinio službene zabilješke niti zapisnike, a što je bio dužan prema Zakonu o općem upravnom postupku. Nadalje, u razgovorima o kojima je Centar sačinio zapisnike, pritužiteljica je opisivala nasilje kojem je bila izložena od strane supruga (naguravanje, grebanje, bacanje predmeta i sl.), ali nadležni Centar ta saznanja nije prijavio policiji, čime je postupao protivno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji i Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Osim toga, iz dostavljene dokumentacije proizlazi kako su pritužiteljica i njezin suprug bili na savjetodavnom razgovoru i tretmanu u Caritasu Z. i to kod psihologinje koja je supruga pritužiteljice uputila da „zatraži psihijatrijsku pomoć zbog sumnje na postojanje patoloških odstupanja u percepciji realnosti i međuljudskih odnosa“. Međutim, usprkos svemu, nadležni Centar je u potpunosti ignorirao sva saznanja o nasilju te je tako produbio nepovoljniji položaj u kojem se pritužiteljica našla kao žrtva obiteljskog nasilja i prekršio načelo ravnopravnosti spolova. Radi navedenog, Pravobraniteljica je uputila nadležnom Centru upozorenja i odgovarajuće preporuke.
ISHOD: Centar za socijalnu skrb je naknadno obavijestio Pravobraniteljicu kako je postupio sukladno upućenom upozorenju i preporuci te da je nadležnoj PP uputio obavijest o svim saznanjima vezano uz nasilje u obitelji pritužiteljice.