sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-02/12-40 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljici se obratila gđa D. C. iz Z. pritužbom na zapisnik, kome su prisustvovali predsjednik Udruge „Snaga u nama“ i kćer pritužiteljice I. C., pritužujući se u osnovi na postupanje nadležne policijske postaje, kao i nadležnog Centra za socijalnu skrb. Pritužiteljica navodi da je od CZSS-a i policije tražila u više navrata pomoć zbog zlostavljanja sina B. C., koji živi u jednom od dva stana na istom ulazu, sa zajedničkim sanitarnim čvorom, ali da su joj u centru rekli da on to sve radi na perfidan, nedokaziv način, te da joj ne mogu pomoći. Navodi da se zlostavljanje odvija na razne načine pa joj tako zabranjuje sve posjete, njene posjetioce legitimira na ulazu i vraća natrag, uskraćuje joj suglasnost na ostvarivanje grijanja, uz nužne preinake na postojećim instalacijama, jer je on upisan kao vlasnik na oba stana po tom darovnom ugovoru, a kako ga ona osporava, na upisane stanove je stavljena plomba, uskraćuje korištenje jedinog sanitarnog čvora za oba stana, zaključao joj je sve pokretne stvari, zabranio korištenje podruma i tavana, tražio je i dobio uvid u njene spise te je uz pomoć odvjetnice pokušao pokrenuti postupak za lišavanje njene poslovne sposobnosti i stavljanje pod skrbništvo, što je centar odbio. Navodi nadalje da ih policija samo upućuje na nadležni sud, jer da se radi o imovinskom sporu.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Postupajući po pritužbi, Pravobraniteljica je pribavila očitovanja i dokumentaciju policije i nadležnog  CZSS te je uvidom u isto utvrdila da su navodi iz pritužbe osnovani. Službenici PP Z. prvi put su intervenirali u 2009., a od tada ukupno 8 intervencija, u pravilu sve po pozivu, odnosno dojavi pritužiteljice, a samo jednom po dojavi sina. U svakoj od intervencija zaključuje se „da postupanjem nisu utvrđena obilježja prekršaja, kao ni kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti, a imenovani su upućeni na nadležni sud zbog spora oko vlasništva nad stanom i stvarima“. Pravobraniteljica je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdila da policija nije imala osnove za takav zaključak i tako decidiran navod, te zaključila da razlog ne postupanju policijskih službenik/ca nadležne policijske postaje može biti neprepoznavanje pojedinih oblika nasilja, posebno se to odnosi na ekonomsko nasilje, koje se manifestira u nebrojeno pojavnih oblika, a zajednički nazivnik istima je taj da se radi o uskraćivanju sredstava za život. Pri tome se pojam sredstava za život ne može i ne smije tumačiti na strogo formalan način, odnosno tumačiti tako da to znači samo uskraćivanje novčanih sredstava, ili uskraćivanje pristupa tim sredstvima (recimo, oduzimanjem bankovnih kartica), već u tu vrstu nasilja valja ubrojiti i uskraćivanje mogućnosti pristupa u stambeni prostor, osobnim stvarima,  isključivanje /onemogućavanje korištenja električne energije, plina, vode i sl. Pravobraniteljica je također stava da se isti oblici ekonomskog nasilja u takvim situacijama isprepliću i s psihološkim nasiljem, budući da ponašanje nasilnika na opisani način nužno za sobom povlači, osim onemogućavanja i otežavanja egzistencije žrtvi, i njenu izrazitu nelagodu, patnju, tjeskobu i slične negativne i deprimirajuće osjećaje. S obzirom da je evidentno da dogovorno rješavanje poremećenih obiteljskih odnosa u konkretnom slučaju nije bilo moguće, što uostalom proizlazi iz čestih prijava pritužiteljice i traženja pomoći od policije, Pravobraniteljica je upozorila Ravnateljstvo policije, da u konkretnom slučaju nisu postupali sukladno svojim zakonom propisanim dužnostima po prijavama pritužiteljice o nasilju u obitelji te nisu pokazali dovoljnu razinu razumijevanja različitih pojavnih oblika obiteljskog nasilja niti poznavanje samih odredaba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te stoga nisu poduzeli zakonom predviđene odgovarajuće mjere procesuiranja osumnjičenika /počinitelja te zaštite žrtve, već su se, uslijed gore navedenih razloga, neutemeljeno proglasili nenadležnima. Pravobraniteljica je nadalje dala preporuku da se  policijske službenike/ce PP Z., radi neprepoznavanja pojavnih oblika nasilja u obitelji na terenu ili pokazanih stereotipa, uključi u edukacije kojima bi se djelovalo u pravcu otklanjanja utvrđenih nepravilnosti. Nadležnom CZSS-u je također upućeno upozorenje i preporuka.