sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-02/13-09 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljici se pritužbom obratio S.Č. iz Zagreba zbog diskriminacije na temelju spola, smatrajući da je diskriminiran od strane policije i CZSS.Z. Pritužitelj navodi da je policija redovito reagirala na lažne prijave njegove supruge, a nije odgovarajuće postupala po njegovim prijavama i time ga je dovela u neravnopravni položaj. Naime, počevši od rujna 2011., njegova supruga ga je u više navrata lažno prijavljivala za nasilje u obitelji, ali su policijski službenici izlaskom na teren utvrdili da nema elemenata za pokretanje prekršajnog postupka. Navodi da ga je tijekom njegova liječenja kemoterapijom od travnja do rujna 2012., njegova supruga 15.06.2012. lažno prijavila da ju je vrijeđao, a što je on demantirao te je unatoč tome priveden prekršajnom sucu i stavljen jedan dan u zatvor, i to dva dana prije njegova sljedećeg ciklusa kemoterapije. Tjedan dana poslije je saznao da je njegova supruga otkrila policiji da je on HIV-pozitivan, a što je imalo, kako smatra, utjecaj na njegov tretman u policiji i na sudu. Pritužitelj navodi da je njegova supruga početkom srpnja 2012. odvela zajedničku mlt. djecu iz stana i otuđila sve pokretnine i opustošila stan, što je prijavio policiji. U rujnu 2012. je doživio verbalno vrijeđanje od supruge što je prijavio policiji. S obzirom na to da nije bilo nikakve reakcije od strane policije, pritužitelj je sam pokrenuo prekršajni postupak protiv supruge, u kojemu je supruga priznala počinjenje nasilja u obitelji. Nadalje, pritužitelj navodi da nadležni Centar nije reagirao/postupao na njegove mnogobrojne pisane prijave i podneske koje im je upućivao, a vezano za ostvarivanje prava na ravnopravnu roditeljsku skrb. Navodi da Centar u podlozi svojeg mišljenja uzima neprovjerene tvrdnje njegove supruge, dok se njegovim tvrdnjama i izjavama ne vjeruje i ne poklanja se potrebna pažnja premda je dokazao istinitost istih. Na taj način je stavljen u neravnopravni položaj u ostvarivanju prava na roditeljsku skrbi i prava na susrete i druženje s djecom. Navodi da supruga stalno onemogućuje njegova druženja s djecom od srpnja 2012., a Centar ne čini ništa nakon mnogobrojnih njegovih podnesaka, te u svom stručnom mišljenju podupire suprugu u smislu limitiranja susreta i druženja. Pritužitelj također navodi da s obzirom na to da je on HIV-pozitivan, supruga ga pred policijom i Centrom i drugim institucijama pogrešno prikazuje da je on homoseksualna osoba, a što sve je imalo posljedice na njegov tretman.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Nakon razmatranja pribavljenog izvješća i cjelokupne dokumentacije policije i nadležnog Centra, Pravobraniteljica je zaključila sljedeće: U odnosu na navode pritužitelja da je policija redovito reagirala na lažne prijave njegove supruge, Pravobraniteljica nije utvrdila točnost tih navoda. Razvidno je da su policijski službenici poduzimali sve radnje i mjere sukladno propisima jer iz policijske dokumentacije nije moguće uočiti drukčiji ili nepovoljniji tretman pritužitelja po spolu ili kao mogućeg pripadnika istospolne orijentacije. Pravobraniteljica zaključuje da je policija poduzela sve aktivnosti i mjere u okviru svoje nadležnosti, odnosno da je pružena intervencija po svakoj prijavi ili dojavi pritužitelja te da su pribavljeni podatci i prikupljene obavijesti za razjašnjavanje i dokazivanje prekršajnog ili kaznenog djela. Razmatrajući izvješća i dokumentaciju nadležnog Centra, Pravobraniteljica je utvrdila da je Centar pružio uvjerljive argumente da je poduzeo sve mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti. Naime, Centar je, a uzimajući u obzir zdravstveno stanje pritužitelja, obiteljsko nasilje i poremećene obiteljske odnose, predložio maksimalan opseg susreta i druženja između pritužitelja i mlt. djece. Pravobraniteljica također zaključuje da je Centar poduzimao i poduzima sve aktivnosti i mjere u okviru svoje nadležnosti, te da je intervenirao po važnim prijavama i podnescima pritužitelja. Centar naravno nije reagirao i odgovorio na sve podneske pritužitelja (radi se o 45 predstavki) iz razloga njihove mnogobrojnosti, ali taj propust Centra ne može se podvesti pod diskriminaciju temeljem spola.