sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-02/13-11 - Pritužba na rad CZSS

Pravobraniteljici se obratio pismenom pritužbom A.P. iz K. smatrajući da je kao otac diskriminiran od strane CZSS.R. te od strane policije. Pritužitelj navodi da je izložen nasilju u obitelji od strane supruge koje je prijavio Centru za socijalnu skrb R., ali se ništa nije poduzelo. Također iznosi da je na ponašanje supruge telefonskim putem više puta upozorio Centar i izrazio svoju zabrinutost za zdravlje djeteta, ali se nije ništa poduzelo u vezi zaštite djeteta. Navodi da je podnio i kaznenu prijavu protiv policije zbog postupanja prema njemu.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica je nakon razmatranja pribavljenog izvješća i dokumentacije CZSS.R. te MUP-a utvrdila da su pritužena tijela podastrla dovoljno objektivnih čimbenika, koji se ne mogu dovesti u vezu ni sa kakvom diskriminacijom temeljem spola, odnosno da su poduzeli sve mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u postupanju. Naime, iz dokumentacije predmetnog Centra vidljivo je da je Centar u više navrata postupao u obitelji, pa tako u postupku posredovanja prije razvoda braka, u postupku razvoda braka koji se vodio pred Općinskim sudom u R. u postupcima za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, te poduzimao mjere i radnje vezano za zaštitu od nasilja u obitelji. Nadalje, vidljivo je da je Centar postupao po zaprimljenoj obavijesti policije o nasilju u obitelji, kao i po presudi Prekršajnog suda od 27.2.2011., kojom je utvrđeno da je pritužitelj počinio nasilje u obitelji prema supruzi. Također je vidljivo da je Centar uglavnom reagirao na prijave pritužitelja na način da je pozivao oba roditelja, ali pritužitelj se u pravilu nije odazivao pozivima Centra, a što je opravdavao nemogućnošću izbivanja s posla i materijalnim razlozima. Slijedom navedenog, Pravobraniteljica zaključuje da je nadležni Centar poduzimao i poduzima sve aktivnosti i mjere u okviru svoje nadležnosti, da je žurno ispitivao te intervenirao pri svakoj prijavi i podnesku pritužitelja, da je izrekao obiteljsko pravnu mjeru za zaštitu djeteta. Iz dokumentacije MUP-a vidljivo je da je policija poduzela sve mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.