sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-02/13-28 - Pritužba na rad CZSS

Pravobraniteljici se pritužbom na rad Centra za socijalnu skrb P. obratila V. R. iz M., trenutno smještena u Skloništu za žrtve obiteljskog nasilja u R. Navodi kako je majka mlt. djeteta rođenog u izvanbračnoj zajednici tijekom koje je kontinuirano bila izložena nasilju od strane bivšeg izvanbračnog supruga i njegovih roditelja. Prvotno je bila smještena u skloništu u K., ali je zbog sigurnosnih razloga premještena u sklonište u R. U pritužbi se pritužuje kako su u Centru naveli da je ona premještena u drugo sklonište „zbog izbjegavanja susreta djeteta s ocem“, što smatra neutemeljenim. Dostavila je i dokumentaciju iz koje je vidljivo da je njezin bivši izvanbračni suprug gotovo svakodnevno nekoliko puta kontaktirao djelatnike/ice Skloništa i remetio redovan rad. Nadalje pritužuje se i na rad psihologinje Centra koja je, prema navodima pritužiteljice, iznijela neprimjerene tvrdnje vezano uz njezinu sigurnost. Navodi kako je u službenoj zabilješki psihologinja navela: „Majka dječaka, V. R., nije bila prisutna razgovoru, što smatram neprimjerenim, jer se radi o njenom djetetu, a svakako nije bila ugrožena od oca djeteta uz pet odraslih osoba, ali to je njena odluka.“

PODUZETE MJERE: Pravobraniteljica je uvidom u pribavljeno izvješće i dokumentaciju utvrdila da u konkretnom slučaju Centar doista prilikom postupanja nije imao u vidu činjenicu da je pritužiteljica premještena u drugo sklonište iz sigurnosnih razloga niti nigdje ne navodi činjenicu da je ona bila žrtva obiteljskog nasilja. Naime, o premještanju pritužiteljice Centar je obaviješten žurno, a istog dana od zaprimanja te obavijesti u Centar je došao otac djeteta i dao izjavu o nemogućnosti ostvarivanja kontakta s djetetom, te tri dana poslije ponovno dolazi u Centar s istom izjavom. Međutim, Centar je tada pritužiteljici poslao pisano upozorenje na pogreške i propuste u skrbi djeteta, a podnosi i kaznenu prijavu protiv nje radi uskraćivanja susreta i druženja oca i mlt. djeteta, ali nigdje ne navodi niti ima u vidu da je ona napustila sklonište upravo zbog ugrožavanja sigurnosti od strane bivšeg izvanbračnog supruga koji ju je pratio do skloništa nakon predaje djeteta.
Nadalje, Pravobraniteljica je ustanovila kako je navedena izjava psihologinje Centra njezin subjektivni stav, a ne stručna procjena, te da nije u skladu s odredbama Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji u kojem je navedeno da je Centar dužan postupati s osobitim senzibilitetom za problem obiteljskog nasilja. Osim toga, Centar u konkretnom slučaju nije primjenjivao rodno senzibilni tretman i time je nepovoljni položaj pritužiteljice još više produbio. Pravobraniteljica je radi svega navedenog uputila upozorenje Centru te mu istodobno dala i odgovarajuće preporuke za budući rad.
ISHOD: Centar je povratno obavijestio pritužiteljicu da su održane edukacije sa svim stručnim djelatnicima/icama Centra, da su sve upoznali sa sadržajem upozorenja i preporuke, te da su ponovno detaljno proučili odredbe Protokola.