sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-02/13-23 - Partnersko nasilje

Pravobraniteljici se obratila N.K. iz S.T. i navela da je tijekom 2011.-2012. živjela s T.Š. te je za vrijeme njihove veze i zajedničkog života bila kontinuirano žrtva njegovog psihičkog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja. Pritužiteljica navodi da je samo u dva navrata nasilje prijavila policiji, i to 27.10.2012. i 16.2.2013. S obzirom na to da su, a prema navodima iz pritužbe, pritužiteljica i njen partner bili u ekonomskoj i emotivnoj vezi oko dvije godine, Pravobraniteljica je u dopisu upućenom MUP-u, u kojemu je tražila izvješće i dokumentaciju, iznijela svoj stav da se u konkretnom slučaju radilo o vezi koja uključuje mogućnost postojanja izvanbračne zajednice, a što uključuje i odgovarajuću propisanu zaštitu od nasilja u obitelji.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Ravnateljstvo policije je u postupku iznijelo sljedeće: Nakon pomnog uvida u dostavljenu dokumentaciju nadležne policijske uprave utvrđeno je da se policijski službenici nisu dosljedno pridržavali zakonskih odredbi i uobičajene prakse policijskih postupanja, jer su se tijekom postupanja od 27.10.2012. i 16.2.2013. vodili činjenicom da izvanbračna zajednica mora trajati najmanje tri godine, kako je to određeno Obiteljskim zakonom, a iz kojega razloga nisu podnijeli adekvatna pismena nadležnim pravosudnim tijelima. Nadalje, nakon uočenih propusta i obnove postupanja, policijski službenici nadležne policijske postaje su dana 10.06.2013. podnijeli nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Z. kaznenu prijavu protiv T.Š. i pritužiteljice N.K. zbog kaznenog djela iz čl.117.st.2. Kaznenog zakona počinjenog dana 16.2.2013., dok su dana 14.06.2013. godine Prekršajnom sudu u Z. protiv oboje podnijeli Optužni prijedlog zbog prekršaja iz čl.4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, počinjenog dana 27.10.2012. Povodom podnesene kaznene prijave Općinsko državno odvjetništvo u Z. je odbacilo kaznenu prijavu protiv pritužiteljice N.K., a protiv T.Š. je podiglo optužnicu zbog kaznenog djela iz čl.117.st.2. Kaznenog zakona počinjenog na štetu pritužiteljice N.K. Razmatrajući izvješće i policijsku dokumentaciju, Pravobraniteljica je utvrdila da policijski službenici nisu poduzeli sve mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u postupanju u slučaju nasilja u obitelji koristeći dužnu pažnju koju ovakve situacije  zahtijevaju, a posebno kako bi se suzbili rodno-uvjetovani aspekti ovog oblika nasilja. Iz dostavljene dokumentacije proizlazi da policija nije postupala, i to u vrijeme kada su zatražene intervencije od strane pritužiteljice, na način određen Protokolom o postupanju u slučaja nasilja u obitelji, već je postupala sukladno navedenom Protokolu tek naknadno po uočenim nepravilnostima od strane nadležne policijske uprave. Međutim, Pravobraniteljica smatra da i naknadno policijsko postupanje nije u duhu Protokola o postupanju u slučaja nasilja u obitelji jer je izostao rodno senzitivni tretman žrtve nasilja. Nadalje, što se tiče optužnog prijedloga zbog prekršaja iz čl.4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji počinjenog dana 27.10.2012., koji je podnijet i protiv pritužiteljice, pomnijim razmatranjem konkretnog događaja moglo se zaključiti da se radilo o samoobrani od strane pritužiteljice, jer je ista već nekoliko puta i ranije doživjela tjelesne napade od strane T.Š. Pravobraniteljica smatra da je naknadnim policijskim postupanjem došlo do viktimizacije pritužiteljice kao žrtve obiteljskog nasilja. Iz cjelokupne raspoložive dokumentacije jasno je vidljivo da je ona bila duže vrijeme izložena kontinuiranom nasilju od strane T.Š., a krajnji rezultat policijskog postupanja je jednako postupanje prema pritužiteljici i T.Š. Pravobraniteljica naglašava da se manjkavim policijskim postupanjem diskriminirajući položaj pritužiteljice, u kojem se nalazi zbog samog postojanja nasilja u obitelji, produljio i pogoršao. U skladu s navedenim relevantnim činjeničnim stanjem, Pravobraniteljica je upozorila nadležnu policijske postaje da nisu postupali sukladno svim svojim zakonom propisanim dužnostima, da nisu pokazali dovoljnu razinu razumijevanja različitih pojavnih oblika obiteljskog nasilja niti razumijevanja povijesti obiteljskog nasilja, bez obzira je li prethodno prijavljivano ili ne, kao i da nisu prema pritužiteljici osigurali rodno-senzitivan tretman. Istovremeno, Pravobraniteljica je dala preporuku policiji da ubuduće u takvim i sličnim događajima svoje tumačenje i primjenu relevantnih zakonskim odredbi prilagodi zahtjevima koja proizlaze iz anti-diskriminacijskih jamstava propisanih Zakonom o ravnopravnosti spolova, te da u svom budućem radu u cijelosti primjenjuju Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji te provode sve radnje na koje su ovlašteni odgovarajućim zakonima i iskoristi sva pravna sredstva kako bi žrtva nasilja bila zaštićena, a počinitelj odgovarajuće kažnjen, te da prilikom postupanja prema ženi-žrtvi obiteljskog nasilja postupa obzirno, kao i da joj se osigura rodno – senzitivan tretman.