sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-04/13-04 - Primjer rodno-nesenzibilnog pristupa prema ženama od strane policije

Pravobraniteljica je saznala od Produkcije Ž.d.o.o za slučaj napada na dvije glumice u P. dana 28.06.2013. Naime, prema tim saznanjima, u večernjim satima 27.06.2013. ekipa filma „O.lj.“ se okupila u objektu V.P. u P., a radi proslave snimanja polovine filma te je toj zabavi prisustvovalo oko tridesetak članova/ica filmske ekipe. Navodi se kako je u jednom trenutku glumica A.L. prišla šanku kako bi naručila piće te da joj je u tom trenutku prišla njoj nepoznata ženska osoba (koja je bila u društvu starijeg muškarca) i da joj je ta ženska osoba zavukla ruku sa stražnje strane u njezine gaćice i dodirnula stražnjicu. Navodi se kako je glumica A.L. na to reagirala na način da je izašla van iz ugostiteljskog objekta te da je u naletu bijesa bacila dvije stolice u more te da se prilikom prilaska obali poskliznula i sama pala u more. Nadalje se navodi kako su joj u tom trenutku prišle kolegice A.C. i A.B.Č. koje su A.L. dočekale na obali i koje su je pokušale umiriti te kako se glumica A.L. smirila. Međutim, navodi se kako je u tom trenutku glumici A.L. prišao muškarac A.Z. koji istu (koja se tada nalazila na podu) uzima za vrat i glavu pritom joj govoreći „kučko“, te da ju je dva puta ošamario. Navodi se kako u tom trenutku prilazi glumica A.C. i staje između njih kako bi ih razdvojila, ali da tada A.Z. udara A.C. šakom u lice te da je ona od siline udarca pala u vodu, nakon čega je ekipa filma odmaknula A.Z. od žrtava, udaljila se iz kafića i pozvala policiju koja je došla na intervenciju. Međutim, policijski/e službenici/ice su nakon provedene intervencije podnijeli optužni prijedlog protiv napadača A.Z. kao prvookrivljenog, ali i protiv glumice A.L. kao drugookrivljene, a čime je žrtva ustvari izjednačena sa nasilnikom (muškarcem) s obzirom da je on fizički nasrnuo na nju, odnosno napao ju. Istodobno, A.Z. uopće nije bio procesuiran i zbog napada na glumicu A.C.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Nakon razmatranja pribavljenog izvješća i cjelokupne dokumentacije policije, Pravobraniteljica je upozorila PP.P. da nisu postupali sukladno svim svojim zakonom propisanim dužnostima jer fizički napad koje su pretrpjele glumice A.L. i A.C. može se smatrati nasiljem na osnovu spola, a koje predstavlja oblik diskriminacije žena, čime je prekršena zabrana izravne diskriminacije temeljem spola iz čl.7.st.1. ZRS-a. Naime, Pravobraniteljica je utvrdila da dostavljeno policijsko izvješće i dokumentacija ničim ne pokazuju da je policija u konkretnom slučaju evidentnom nasilju prema ženama pristupila uzimajući u obzir mogućnost njegove rodne-uvjetovanosti, odnosno činjenice da su žene najčešće žrtve nasilja, a počinitelji nasilja muškog spola. Bacanje stolica u more je izjednačeno s fizičkim napadom na dvije ženske osobe (napad na fizički integritet osoba), koje su zadobile tjelesne ozljede što potvrđuje i dokazuje medicinska dokumentacija. U svjetlu toga, Europski sud za ljudska prava smatra kako djelotvorno odvraćanje od napada na fizički integritet osobe traži djelotvorne kaznenopravne mehanizme koji će osigurati odgovarajući zaštitu u tom pogledu, te da država ima dužnost zaštititi fizički i moralni integritet pojedinca od drugih osoba. Pravobraniteljica je mišljenja da je utvrđeno nasilje od strane policije, a počinjeno od strane muškarca, prema dvjema ženskim osobama moralo biti drugačije kvalificirano prema postojećem domaćem zakonodavstvu. Iz policijske dokumentacije proizlazi da su glumice A.L. i A.C. bile izložene fizičkom nasilju od strane muškarca A.Z. U konkretnom slučaju, fizičko nasilje prema ženama potkrijepljeno izjavama žrtava nasilja, kao i izjavama svjedoka/kinja, a posebice medicinskom dokumentacijom. Nadalje, Pravobraniteljica smatra da je kriminalistička istraga trebala biti opsežnija te da je trebala obuhvatiti sve relevantne pozadinske okolnosti, uključujući rodno uvjetovanu i diskriminatornu motivaciju. To zahtijeva poduzimanje svih razumnih koraka za osiguranje relevantnih dokaza poput žurne identifikacije i ispitivanje osumnjičenika. Nevjerojatno zvuči da napadač na dvije ženske osobe nije odmah identificiran, iako se incident desio pred više svjedoka/kinja. Istovremeno, Pravobraniteljica je dala preporuke da PP.P. - ponovno preispita postupanje u konkretnom slučaju i da se iznađe način kako bi se ispravilo diskriminacijsko postupanje prema žrtvama nasilja, glumicama A.L. i A.C.; ubuduće u takvim i sličnim događajima svoje tumačenje i primjenu relevantnih zakonskih odredbi prilagodi zahtjevima koji proizlaze iz anti-diskriminacijskih jamstava propisanih ZRS-om; u svom budućem radu provodi sve radnje na koje su ovlašteni odgovarajućim zakonima i iskoristi sva pravna sredstva kako bi žrtve nasilja bile zaštićene, a počinitelj adekvatno kažnjen, te da prilikom postupanja prema ženama-žrtvama nasilja postupa obzirno te im osigura rodno-senzitivan tretman. Do kraja izvještajnog razdoblja, nadležna PP.P. nije obavijestila Pravobraniteljicu o poduzetim mjerama sukladno upozorenju i preporukama.