sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-05/12-05

Pravobraniteljica je zaprimila anonimnu pritužbu na sadržaj obrasca objavljenog na internetskoj stranici udruge iz Rijeke. Naime, u obrascu koji je služio za prijavu polaznika za trodnevni izlet u Topusko (provedba projekta, financirano sredstvima EU), ispod praznog polja gdje se tražila informacija o osobi s kojom će polaznik/ca biti u hotelskoj sobi stajao je tekst: „Napomena za polaznike: Za eskort dame nije plaćen smještaj“. Osoba koja se pritužila istaknula je da takvu napomenu smatra seksističkom i dodala da se prethodno obratila i spomenutoj udruzi koja je iskazala stav da takva napomena ne diskriminira žene po spolu.

PODUZETE MJERE: Prema dostupnim informacijama sa internetskih stranica udruge iz R., kao osnovni cilj djelovanja te udruge navodi se promicanje znanstvene, tehničke i informatičke kulture. Temeljem pregleda svih raspoloživih informacija nije vidljiva poveznica sa uvrštenjem napomene vezano za neplaćanje smještaja „eskort damama“ u prijavni obrazac te nije posve jasno kojoj ciljanoj skupini je namijenjena. Unatoč izostanku njene svrhovitosti Pravobraniteljica je udruzi uputila dopis u kojem je elaborirala općeniti učinak takve napomene po pitanju ravnopravnosti spolova i predočila poruku koju odašilje prema potencijalnim polaznicima projekta. Naime, termin „eskort dama“ potječe od izraza iz engleskog jezika „call girl“, i u pravilu se upotrebljava kao naziv kojim se opisuje seksualna radnica, tj. prostitutka, čije su usluge namijenjene višim i imućnijim slojevima društva. Stoga se taj izraz najčešće dovodi u vezu sa „elitnom prostitucijom“. Međutim, svaka vrsta prostitucije, pa tako i „elitna“, u Republici Hrvatskoj ima status kaznenog djela i podložna je sankcijama sukladno čl.90. st.1. al.7., čl.91. st.2. al.22., čl.106. st.1. i st.2., čl.157. i čl.177. st.3. Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) te člancima 7. i 12. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94). Pored toga, prostitucija općenito predstavlja vrstu seksualne eksploatacije te su sve zemlje članice Ujedinjenih naroda sukladno čl.6. Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (UN, 1981.) obvezne poduzimati mjere radi suzbijanja svih oblika trgovine ženama, pa tako i iskorištavanja prostitucije žena. Osim toga, navedena napomena uključuje automatsku pretpostavku da se potencijalni polaznici muškog spola, koriste zakonski zabranjenim uslugama seksualnih radnica, a da se žene bave zakonski zabranjenom djelatnošću. Slijedom navedenoga vidljivo je da napomena ima diskriminirajući učinak i za muškarce i za žene definiran čl.6. st.1. i čl.7. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova. Stoga je Pravobraniteljica izrekla udruzi upozorenje i preporuku da se bez obzira na razlog iz kojega je sporna napomena uvrštena u sadržaj obrasca napomena hitno ukloni iz obrasca na internetskim stranicama u najkraćem mogućem roku, a svakako prije provedbe trodnevnog izleta na koji se obrazac odnosi. Također je napomenuto da ukoliko su udruzi poznata saznanja o stvarnim radnjama koje se mogu okarakterizirati kao prostitucija, o takvim radnjama je potrebno hitno obavijestiti nadležnu policijsku postaju.
ISHOD: Uvidom u internetske stranice udruge, utvrđeno je da je udruga postupila sukladno upozorenju i preporuci te je sporna napomena uklonjena iz obrasca prije provedbe trodnevnog izleta na koji se obrazac odnosio.