Opis slučaja 03-05/13-37 - "Puteni put Zagreba" (2013.)

Pravobraniteljica je na vlastitu inicijativu pokrenula postupak temeljem letka za turističku ponudu pod nazivom „Puteni put Zagreba“ agencije Zdenac života. U promotivnom opisu navedene ture na web stranicama turističke agencije stoji tekst: „Zanosna prostitutka Margarita oživjet će skrivene trenutke i događaje. Margarita će sudionicima pokazati gdje su se nalazili najpoznatiji bordeli i kupelji te gdje su se prostitutke zabavljale kako bi proširile svoju mrežu kontakata. Razgolitit će mnoge slavne zagrebačke 'palandruše' sočnim detaljima iz njihovih života, uzburkat će gradske strasti crticama o zakonskom i društvenom uređenju prostitucije te neprestano zavoditi svojim glasom, stasom pa i plesom“. U 2012., Pravobraniteljica je temeljem pritužbi građanki postupala vezano za isti turistički program kada je izdala javno priopćenje te uputila upozorenje turističkoj agenciji da svojom turističkom ponudom „Puteni put“ promovira aktivnosti koje spadaju u sferu prekršajnog, odnosno kažnjivog ponašanja, te da zarađivanjem na priči o veselim kurtizanama, koje se zapravo samo dobro „zabavljaju“, trivijalizira i ismijava patnje žena u prostituciji, žena koje su u prostituciji završavale i završavaju, zbog siromaštva, neobrazovanosti, beskućništva, ovisnosti o drogama ili alkoholu te osobnim sudbinama ispunjenima često najtežim oblicima nasilja u obitelji od najranije dobi. Upozorila je da je romantično prikazivanje patnje žena u prostituciji uvredljivo, ponižavajuće i omalovažavajuće.

PODUZETE MJERE: Pravobraniteljica je ponovo u 2013. uputila upozorenje i preporuku istoj turističkoj agenciji. Budući da se ista nije očitovala na upozorenje i preporuku Pravobraniteljice u 2012. te da je u 2013. nastavila s promocijom iste turističke ponude, Pravobraniteljica je uputila dopis Ministarstvu turizma na nadležno postupanje. S obzirom da je agencija bila i dobitnica godišnje nagrade Udruge hrvatskih putničkih agencija, Pravobraniteljica je uputila upozorenje i preporuku Udruzi te dopis Hrvatskoj turističkoj agenciji, čiji logo je korišten na letcima za promociju ovog turističkog programa. Osnovni prigovor Pravobraniteljice odnosio se na način na koji je ova tematska tura osmišljena, a ne na sam sadržaj. Turistička tura u kojoj bi bile pružene cjelovite informacije o povijesnim mjestima ili statusu žena koje su se bile prisiljene baviti prostitucijom, ne bi bila upitna. Međutim, turistička agencija je, bez ikakvih ograda i tumačenja, na ovakav površan način promovirala prostituciju koja je bila i ostala veliki društveni problem, oduvijek vezan uz nasilje nad ženama i trgovinu ljudskim bićima radi seksualnog iskorištavanja te važna sastavnica međunarodnog kriminala.
ISHOD: Turistička agencija se po drugi put nije očitovala na upozorenje i preporuku Pravobraniteljice kao niti Hrvatska turistička zajednica. Ministarstvo turizma je u svom očitovanju navelo da „odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07 i 88/10) propisane su usluge koje može pružati turistička agencija, obveze u pružanju usluga, uvjeti za pružanje usluga, ali ne i sadržaj tih usluga, niti je sadržaj usluga predmet kaznenih odredbi istoga Zakona“. Stoga, Ministarstvo turizma nema temelja za postupanje. UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija dostavila je očitovanje prema kojem ne vide ništa sporno u navedenoj turističkoj turi, već smatraju da „slijedi praksu drugih europskih gradova u kojima se ovakvi i slični programi provode“, ali su naveli da će, uvažavajući argumente i zamolbu iz dopisa Pravobraniteljice, turističku agenciju Zdenac života, kao članicu UHPA-e obavijestiti o navedenome te da su komentare i sugestije primili na pažnju.
Pravobraniteljica smatra da je ovakav ležeran, površan, zabavljački način prikazivanja velikog društvenog problema prostitucije, koja je često praćena težim ili teškim oblicima fizičkog i psihičkog nasilja te rizikom od neželjenih trudnoća, zaraze spolno prenosivim bolestima i HIV-om i na kraju društvenom stigmatizacijom, u suprotnosti s načelima ravnopravnosti spolova.

Share