sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

SPOL

Opis slučaja 03-01/13-16 - Roditeljska skrb

Pravobraniteljici se obratio D.F. iz S. pritužujući se na CZSS.S. i njegove stručne djelatnike/ice, a vezano uz izradu stručnog mišljenja o povjeravanju njegove maloljetne djece nakon razvoda braka i neravnopravni tretman. U pritužbi u bitnome navodi kako su stručna mišljenja centra pristrana, da sadrže netočne činjenice te da je tako stavljen u nepovoljniji položaj kao otac i muškarac. Navodi kako je njegov nepovoljniji položaj vidljiv i iz pristranosti voditeljica mjere nadzora, kao i iz činjenice da su u Republici Hrvatskoj zaposlene „uglavnom žene i uglavnom su voditeljice mjere nadzora u pravilu žene a muškaraca gotovo da nema“.

Opširnije...

Opis slučaja 03-01/13-20 - Roditeljska skrb

Pravobraniteljici se obratio O.T. iz V. pritužbom na diskriminaciju CZSS.V. zbog nejednakog tretmana njega u odnosu na njegovu suprugu u ostvarivanju roditeljske skrbi. U pritužbi navodi da je njegova supruga prije 10 mjeseci pokrenula brakorazvodnu parnicu te da je na ročištu uz suglasnost Centra postignut dogovor da djeca do okončanja postupka ostanu živjeti u istom stanu/kući, gdje je ostala živjeti i supruga, sve do početka siječnja 2013. kada supruga iznajmljuje stan, rješava pitanje zaposlenja, odnosno premještaja u Zagreb, te pokreće protiv njega kazneni postupak za silovanje tijekom cijelog braka. Navodi nadalje da tijekom njegova boravka u zatvoru ona s djecom odlazi u sigurnu kuću gdje se i sada nalaze, a kaznena prijava je odbačena i on pušten na slobodu. Nakon toga je više puta pokušavao doći u kontakt s djecom, ali bez uspjeha i bez pomoći Centra. Pritužitelj zaključuje da ga CZSS.V. diskriminira kao muškarca i oca djece u odnosu na majku djece, jer da unaprijed polazi od toga da će sud donijeti odluku da djeca žive kod majke, a da ne pridaju važnost činjenici da je on cijelo vrijeme do tada skrbio o djeci, te se pita zašto je on kao otac, unaprijed, bez jasnih kriterija, proglašen manje kompetentnim roditeljem.

Opširnije...

Opis slučaja 03-01/13-35 - Roditeljska skrb

Pravobraniteljici se pritužbom na zapisnik obratio S. R. iz Z. navodeći kako se nalazi u brakorazvodnom postupku te kako je zatražio da mlt. djeca po razvodu braka nastave živjeti sa njime, a s čime je supruga na početku bila suglasna. Međutim, navodi kako se supruga tijekom postupka predomislila iako djeca već dulje vrijeme žive sa njime, a što je i u njihovom interesu. Navodi kako je supruga bila osuđena radi obiteljskog nasilja te da su oboje, prema mišljenju psihologa, adekvatni za roditeljsku skrb. Unatoč tome, navodi kako je nadležni Centar u stručnom mišljenju predložio da djeca po razvodu braka nastave živjeti s majkom i to zbog argumenata koje on ne smatra mjerodavnim. Stoga smatra kako je na taj način stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na suprugu, a isključivo temeljem svojega spola.

Opširnije...

Opis slučaja 01-01/13-07 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se putem organizacije civilnog društva obratila I.L. iz P., žena s invaliditetom vezano uz spolno uznemiravanje na radnom mjestu od strane nadređenog R.P. Navodi kako uznemiravanje traje od 2006. kada joj je R.P. počeo udvarati ne prihvaćajući njezino odbijanje, da je vikao na nju i prijetio joj otkazom te da ju je omalovažavao pred drugim djelatnicima/icama. Opisuje uznemiravanje iz veljače 2007. tijekom službenog puta, a koje se nastavilo do danas te navodi kako se radi navedenog obraćala za pomoć i direktoru, ali bezuspješno obzirom se i sam direktor priklonio R.P . te je odgovornost za nastalu situaciju prebacivao na nju.

Opširnije...

Opis slučaja 03-05/13-02 - Odbijanje izdavanja kontracepcijskog sredstva

Pravobraniteljica je putem medija saznala za slučaj pacijentice kojoj je magistra farmacije, ujedno i vlasnica Ljekarne A.D. iz D.R., odbila izdati kontracepcijsko sredstvo propisano liječničkim receptom pozivajući se pritom na prigovor savjesti.

Opširnije...

Opis slučaja 03-05/13-11 - Uskraćivanje "tablete za dan poslije"

Putem pojedinih medija Pravobraniteljica je saznala kako je liječnica na Hitnom ginekološkom prijemu KBC S., dr. K.D., u mjesecu ožujku 2013. odbila 18-godišnjoj djevojci propisati „tabletu za dan poslije“ govoreći joj da će time uništiti svoj život i da su to abortivna sredstva. Vezano uz navedeno, u medijima se navodi kako je predmetna liječnica isprva, kada je čula zbog čega je djevojka zatražila pomoć, odbila djevojku pregledati. Međutim obzirom da je djevojka bila u pratnji prijateljice koja je zatražila razgovor sa šefom klinike, navodi se kako je liječnica ipak pristala pregledati djevojku, ali da joj je odbila propisati „tabletu za dan poslije“.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/13-01 - Pritužba na CZSS i policiju

Pravobraniteljici se obratila pritužiteljica A.B.M. zbog izloženosti dugogodišnjem obiteljskom nasilju te se pritužila na rad policijskih službenika i CZSS.V.G. Nakon što je pritužiteljicu njen suprug udario i nazivao pogrdnim imenima, dana 26.02.2012. priveden je Prekršajnom sudu gdje je novčano kažnjen. Suprug je pritužiteljicu „pretukao“ i dana 22.08.2012. te je sam pozvao policiju, koja ga je nakon intervencije privela, ali je nakon 9 dana pušten na slobodu. Pritužiteljica je nakon toga ponovno prijavila supruga policiji te navodi da je pod pritiskom policije odustala od prijave. Dana 10.10.2012. je ponovno prijavila supruga policiji zbog vrijeđanja i rekla policiji da nešto poduzmu ili će ih prijaviti unutarnjoj kontroli. Policija je tada privela supruga, ali su istu večer došli u pritužiteljičin stan kako bi je alko-testirali. Pritužiteljica navodi da je CZSS.V.G. inzistirao da se makne iz stana jer je suprug nasilnik i da će joj u protivnom uzeti djecu jer ih nije sposobna zaštititi.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/13-09 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljici se pritužbom obratio S.Č. iz Zagreba zbog diskriminacije na temelju spola, smatrajući da je diskriminiran od strane policije i CZSS.Z. Pritužitelj navodi da je policija redovito reagirala na lažne prijave njegove supruge, a nije odgovarajuće postupala po njegovim prijavama i time ga je dovela u neravnopravni položaj. Naime, počevši od rujna 2011., njegova supruga ga je u više navrata lažno prijavljivala za nasilje u obitelji, ali su policijski službenici izlaskom na teren utvrdili da nema elemenata za pokretanje prekršajnog postupka. Navodi da ga je tijekom njegova liječenja kemoterapijom od travnja do rujna 2012., njegova supruga 15.06.2012. lažno prijavila da ju je vrijeđao, a što je on demantirao te je unatoč tome priveden prekršajnom sucu i stavljen jedan dan u zatvor, i to dva dana prije njegova sljedećeg ciklusa kemoterapije. Tjedan dana poslije je saznao da je njegova supruga otkrila policiji da je on HIV-pozitivan, a što je imalo, kako smatra, utjecaj na njegov tretman u policiji i na sudu. Pritužitelj navodi da je njegova supruga početkom srpnja 2012. odvela zajedničku mlt. djecu iz stana i otuđila sve pokretnine i opustošila stan, što je prijavio policiji. U rujnu 2012. je doživio verbalno vrijeđanje od supruge što je prijavio policiji. S obzirom na to da nije bilo nikakve reakcije od strane policije, pritužitelj je sam pokrenuo prekršajni postupak protiv supruge, u kojemu je supruga priznala počinjenje nasilja u obitelji. Nadalje, pritužitelj navodi da nadležni Centar nije reagirao/postupao na njegove mnogobrojne pisane prijave i podneske koje im je upućivao, a vezano za ostvarivanje prava na ravnopravnu roditeljsku skrb. Navodi da Centar u podlozi svojeg mišljenja uzima neprovjerene tvrdnje njegove supruge, dok se njegovim tvrdnjama i izjavama ne vjeruje i ne poklanja se potrebna pažnja premda je dokazao istinitost istih. Na taj način je stavljen u neravnopravni položaj u ostvarivanju prava na roditeljsku skrbi i prava na susrete i druženje s djecom. Navodi da supruga stalno onemogućuje njegova druženja s djecom od srpnja 2012., a Centar ne čini ništa nakon mnogobrojnih njegovih podnesaka, te u svom stručnom mišljenju podupire suprugu u smislu limitiranja susreta i druženja. Pritužitelj također navodi da s obzirom na to da je on HIV-pozitivan, supruga ga pred policijom i Centrom i drugim institucijama pogrešno prikazuje da je on homoseksualna osoba, a što sve je imalo posljedice na njegov tretman.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/13-11 - Pritužba na rad CZSS

Pravobraniteljici se obratio pismenom pritužbom A.P. iz K. smatrajući da je kao otac diskriminiran od strane CZSS.R. te od strane policije. Pritužitelj navodi da je izložen nasilju u obitelji od strane supruge koje je prijavio Centru za socijalnu skrb R., ali se ništa nije poduzelo. Također iznosi da je na ponašanje supruge telefonskim putem više puta upozorio Centar i izrazio svoju zabrinutost za zdravlje djeteta, ali se nije ništa poduzelo u vezi zaštite djeteta. Navodi da je podnio i kaznenu prijavu protiv policije zbog postupanja prema njemu.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/13-21 - Pritužba na rad policije

Pravobraniteljici se pritužbom na zapisnik obratila M.B. iz Z. vezano uz postupanje policijskih službenika/ica PP.Z. U pritužbi navodi kako je dugogodišnja žrtva obiteljskog nasilja od strane sada bivšeg supruga, a radi čega je do sada tražila intervenciju policije u četiri navrata prilikom kojih je bivši suprug bio odveden u psihijatrijsku bolnicu. Međutim, navodi kako nema saznanja da bi policijski službenici/ice prilikom navedenih intervencija podnosili i optužne prijedloge protiv njenog bivšeg supruga, a radi obiteljskog nasilja kojem je pritužiteljica izložena.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/13-28 - Pritužba na rad CZSS

Pravobraniteljici se pritužbom na rad Centra za socijalnu skrb P. obratila V. R. iz M., trenutno smještena u Skloništu za žrtve obiteljskog nasilja u R. Navodi kako je majka mlt. djeteta rođenog u izvanbračnoj zajednici tijekom koje je kontinuirano bila izložena nasilju od strane bivšeg izvanbračnog supruga i njegovih roditelja. Prvotno je bila smještena u skloništu u K., ali je zbog sigurnosnih razloga premještena u sklonište u R. U pritužbi se pritužuje kako su u Centru naveli da je ona premještena u drugo sklonište „zbog izbjegavanja susreta djeteta s ocem“, što smatra neutemeljenim. Dostavila je i dokumentaciju iz koje je vidljivo da je njezin bivši izvanbračni suprug gotovo svakodnevno nekoliko puta kontaktirao djelatnike/ice Skloništa i remetio redovan rad. Nadalje pritužuje se i na rad psihologinje Centra koja je, prema navodima pritužiteljice, iznijela neprimjerene tvrdnje vezano uz njezinu sigurnost. Navodi kako je u službenoj zabilješki psihologinja navela: „Majka dječaka, V. R., nije bila prisutna razgovoru, što smatram neprimjerenim, jer se radi o njenom djetetu, a svakako nije bila ugrožena od oca djeteta uz pet odraslih osoba, ali to je njena odluka.“

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/13-36 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljici se M.B. iz Z. usmeno na zapisnik pritužila na rad Centra za socijalnu skrb Z. i policije, a u vezi obiteljskog nasilja. Naime, pritužiteljica navodi kako je u braku 25 godina te da sa suprugom i punoljetnim sinom živi u zajedničkom kućanstvu. Navodi kako je suprug prije 3,5 godine postao nasilan prema njoj i sinu, da je on u to vrijeme imao ljubavnicu te da je on, zbog posljedica operativnog zahvata, do danas na terapiji testosteronom, koja prema njezinom mišljenju utječe na njegovo ponašanje. Zbog sukoba unutar obitelji navodi kako je više puta intervenirala policija te da je prilikom posljednje intervencije došlo do privođenja njezinog sina i supruga koji su zatim oboje osuđeni na Prekršajnom sudu. Pritužiteljica pritom navodi kako je njezinom suprugu tada izrečena zaštitna mjera psihosocijalnog tretmana. Navodi kako su članovi obitelji razgovarali i sa socijalnom radnicom u Centru, koja je, prema mišljenju pritužiteljice, bila pristrana te je pritužiteljicu prekidala u njezinom iskazu, a sinu pritužiteljice rekla je da se ne radi o obiteljskom nasilju već o narušenim odnosima roditelja i da se on ne treba miješati u to.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/13-23 - Partnersko nasilje

Pravobraniteljici se obratila N.K. iz S.T. i navela da je tijekom 2011.-2012. živjela s T.Š. te je za vrijeme njihove veze i zajedničkog života bila kontinuirano žrtva njegovog psihičkog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja. Pritužiteljica navodi da je samo u dva navrata nasilje prijavila policiji, i to 27.10.2012. i 16.2.2013. S obzirom na to da su, a prema navodima iz pritužbe, pritužiteljica i njen partner bili u ekonomskoj i emotivnoj vezi oko dvije godine, Pravobraniteljica je u dopisu upućenom MUP-u, u kojemu je tražila izvješće i dokumentaciju, iznijela svoj stav da se u konkretnom slučaju radilo o vezi koja uključuje mogućnost postojanja izvanbračne zajednice, a što uključuje i odgovarajuću propisanu zaštitu od nasilja u obitelji.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/13-45 - Partnersko nasilje

Pravobraniteljica je saznala iz medija za ubojstvo D.G. iz B. koju je njezin partner N.J. usmrtio dana 27.08.2013.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/13-14 - Pritužba na rad policije

Pritužbom na rad PP S., Pravobraniteljici se obratila A. Š. iz S. U pritužbi navodi kako je njezin zet D. K. već dulje vrijeme nasilan prema njezinoj kćeri, ali i prema njoj te njezinom sinu i suprugu te da ih uznemirava. Navodi kako je više puta tražila intervenciju policije zbog prijetnji smrću i psovki koje joj je preko telefona upućivao zet, ali smatra da pol. službenici/ice nisu poduzimali sve adekvatne mjere. Navodi kako se i dalje boji za svoj život i život svoje obitelji, a tim više što je zet već bio kazneno osuđivan te se nedavno nalazio u pritvoru zbog nasilničkog ponašanja prema njezinoj kćerki.

Opširnije...