sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

SPOL

Opis slučaja 03-02/11-02 - Pritužba na postupanje policije

Izjavom na zapisnik Pravobraniteljici se obratila S.V. iz V. navodeći kako je dugogodišnja žrtva obiteljskog nasilja od strane supruga D.V., zbog čega je 01.12.2010. zatražila i intervenciju policijske postaje V. Navodi kako je predmetnog dana suprug bio nasilan na način da je nogom razbio vrata sobe u koju se ona zaključala uslijed straha te kako je razvalio i „štok“, vrijeđao ju i vikao na nju. 

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-03 - Pritužba na postupanje policije

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila M. K .K. iz Z. pritužbom na rad pol. službenika/ica nadležne PP. U pritužbi navodi kako je 27.11.2010. bila žrtvom nasilja od strane supruga, kada ju je on u prisutnosti njihove mldb. djece vrijeđao i fizički nasrtao na nju. Navodi kako su radi navedenog nasilja intervenirali i pol. službenici/ice, da su po dolasku saslušali nju i supruga te podnijeli optužni prijedlog protiv oboje. 

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-06 - Nenadležnost PRS

Stranka N.N. dala je Pravobraniteljici preko sigurne kuće „Istra“ izjavu na zapisnik, u kojoj opisuje svoj težak položaj, navodeći da je državljanka Republike Srbije, u braku oko 3 godine s državljaninom Republike Hrvatske, da žive u Hrvatskoj, a da je s njima i njezina kćer iz prvog braka. Navodi da je suprug odmah nakon vjenčanja počeo zlostavljati na razne načine, ali da ga nije nikada prijavljivala, niti ga sada želi prijaviti. 

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-13 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila S. H. iz Z. navodeći kako je dugogodišnja žrtva obiteljskog nasilja od strane supruga D.B. s kojim se nalazi u brakorazvodnom postupku. Izražava nezadovoljstvo radom pol. službenika/ica kojima se u više navrata obraćala za pomoć navodeći da joj tražena pomoć nije uvijek bila pružena. Također iznosi nezadovoljstvo postupanjem Područnog Centra za socijalnu skrb Z., a vezano uz nasije u obitelji i postupak razvoda braka. 

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-14 - Pritužba na rad policije

Pravobraniteljici se obratila M.P. iz V.G. navodeći kako se njezin bivši suprug, od kojega se razvela, ali i dalje živi s njom i njihovom mldb. djecom u stanu koje je njezino vlasništvo, nasilnički ponaša prema djeci unatrag zadnje dvije godine.

Opširnije...

Opis slučaja 03-02/11-15 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljici se obratila S.Đ. iz V.V. i pritužila se na rad Zavoda za socijalnu skrb i Policijsku postaju u G. navodeći kako njen bivši izvanbračni suprug A.P. prijeti i njoj i njihovoj zajedničkoj djeci unatrag zadnjih nekoliko mjeseci tako da hoda po noći oko njihove kuće, vozi se polako automobilom oko iste, govori pritužiteljici da će se ubiti ako djeca ne budu s njim, kaže joj: „Vidjet ćeš ti, upamtit ćeš ti, ili se vrati meni ili će uvijek biti ovako“. 

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/10-18 - Diskriminacija temeljem trudnoće i materinstva

Pravobraniteljici se pritužila gđa. G.P.A. iz D. te pritužbom navela kako joj je HZZO rješenjem utvrdio nevaljanost važećeg statusa osigurane osobe, uz obrazloženje kako je pritužiteljica zasnovala radni odnos radi ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja zbog komplikacija u trudnoći i rodiljnog dopusta. Smatra da je time diskriminirana temeljem trudnoće.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/11-01 - Diskriminacija temeljem materinstva

Pritužitelj F.M. i njegova supruga I. P. dobili su krajem 2009. drugo dijete. U vrijeme rođenja I.P. imala je status nezaposlene osobe i temeljem tog statusa ostvarila je pravo na zdravstveno osiguranje čime je prema Zakonu o rodiljinim i roditeljskim potporama (ZRRP) i dobila pravo na porodiljni dopust. Pritužitelj je u vrijeme poroda bio u radnom odnosu. I.P. je svoje pravo na porodiljni dopust koristila za vrijeme trajanja nezaposlenosti. Početkom veljače 2010., I.P. je primljena na posao u K.B.C.R. s kojim je sklopila Ugovor o radu prema kojem je trebala započeti s radom 15.02.2010. HZZO područni ured R. bio je svjestan zasnivanja novog radnog odnosa između I.P. i KBCR-a jer je gđa. I.P. 09.02.2010. obavijestila područni ured o svom novom radnom odnosu temeljem čega ju je ured s datumom 09.02.2010. odjavio iz statusa osiguranice kao nezaposlene osobe. Ovo se vidi i iz rješenja koje je područni ured donio, a kojim je utvrđeno da je I.P. „prestao status u obveznom zdravstvenom osiguranju“ jer je ured uvidom u bazu podataka HZZO-a utvrdio kako je došlo do promjene u pogledu osnove njenog osiguranja. Također je bitno da je istog dana kada je od gđe. I.P. zaprimio zahtjev za odjavom, HZZO- područni ured R. zaprimio i njen zahtjev za prijavom u sustav HZZO osiguranja temeljem njenog novog radnog odnosa. Tu prijavu je isti dan obradio kako bi njen izmijenjeni status osiguranice počeo teći isti dan kada i radni odnos s K.B.C.R-om. Prilikom podnošenja zahtjeva za odjavom iz sustava temeljem statusa nezaposlene osobe i prijavom u sustav temeljem radnog odnosa gđa. I.P. je izrazila želju da svoje pravo na porodiljini dopust prenese na pritužitelja. Tada joj je rečeno kako za tako što treba podnijeti izjavu o suglasnosti u pogledu prijenosa prava na porodiljni dopust na svog supruga. Nekoliko dana nakon početka njenog radnog odnosa gđa. I.P. i pritužitelj došli su zajedno u HZZO-područni ured R. kako bi podnijeli zahtjev za prijenosom i priložili pismenu izjavu. Tada im je u područnom uredu usmeno rečeno kako prema čl.29. ZRRP-a, nemaju pravo na prijenos porodiljinog dopusta s majke na oca prema ZRRP-u jer nisu bili u istom radnopravnom statusu te da stoga zahtjev ne moraju podnositi. Slijedom navedenog, pritužitelj je, kako bi omogućio svojoj supruzi da započne radni odnos, zatražio od svog poslodavca neplaćeni dopust te je isti i dobio u trajanju od 153 dana.

Opširnije...

Opis slučaja 01-01/11-01 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se obratila N.T. iz K. navodeći kako je zaposlena kao medicinska sestra u odjelu HMP DZ K-K-Ž te da je 25.11.2010. bila žrtva spolnog uznemiravanja od vozača HMP Z.M. Isti ju je te večeri između 20.30 i 21.00 sati spolno uznemiravao tako što ju je u vozilu HMP navodno počeo dirati  po kosi i intimnim dijelovima tijela, tijekom čega mu je pritužiteljica uspjela odvratiti  pažnju i pokušala pobjeći, no isti je to shvatio, ugasio svjetlo i ponovno je primio za kosu i tijelo, na što je pritužiteljica počela vrištati, a što je čuo drugi vozač. Uspjela je izaći iz vozila, no Z.M. ju je uhvatio za desnu ruku, ali se uspjela osloboditi i pobjeći. Pritužiteljica se povodom  tog događaja obratila povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika poslodavca i proveden je postupak po njenoj prijavi. Pritužiteljica, međutim, smatra da Naslov nakon provedenog postupka nije adekvatno sankcionirao Z.M. te da  nije odredio adekvatne mjere zaštite koje bi spriječile dotičnog da je i ubuduće spolno uznemirava. U vrijeme podnošenja pritužbe pritužiteljica je bila na bolovanju, no s obzirom na ishod gornjeg postupka bojala se da će je Z.M. nastaviti uznemiravati na radnom mjestu, tim više što ima saznanja da je prijetio drugom vozaču HMP koji je pritužiteljicu kritične zgode čuo da vrišti.

Opširnije...

Opis slučaja 01-01/11-02 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila P. G. iz Z. navodeći kako je u periodu od 06.12.-20.12.2010. radila u tvrtki C.W.C. u Z. na poslovima čišćenja wellnessa, teretane i stanova te kako je na tom poslu bila višestruko izložena spolnom uznemiravanju od strane poslodavca, odnosno direktora D. S. Pritužiteljica navodi kako joj je poslodavac ponudio edukaciju za maserku te kako ju je nagovarao na masaže na kojima se osjećala nelagodno. Navela je da ju je tijekom tih masaža više puta kao nehotice dodirivao po intimnim dijelovima tijela uslijed čega je ona htjela prekinuti masaže, što poslodavac nije htio, te kako je poslodavac inzistirao da i ona njega izmasira, a prvenstveno mišiće kod intimnih dijelova tijela. Nadalje pritužiteljica navodi kako je prema dogovoru trebala raditi četiri sata dnevno, iako je uvijek ostajala dulje. Plaća je bila dogovorena u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno što je uključivalo i rad subotama kada je trebala čistiti stanove u sklopu tvrtke, za što bi dobivala 250,00 kuna  od vlasnika tih stanova, ali da joj se taj iznos trebao oduzimati od plaće. Međutim, navodi kako nikada nije potpisala nikakav ugovor kojim bi bio reguliran njezin radnopravni status, kako ju poslodavac nikada nije prijavio na mirovinsko i zdravstveno osiguranje te da je ona 20.12.2010. prekinula radni odnos. Tom prilikom joj je poslodavac isplatio iznos od 1.700,00 kuna, koji je predstavljao akontaciju iz koje je ona trebala isplatiti kolegicu koja ju je mijenjala, a što je bilo suprotno početnom dogovoru.

Opširnije...

Opis slučaja 01-01/11-03 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila A. T. iz Z. navodeći kako je u periodu od 21.12.-31.12.2010. radila u tvrtki C.W.C. u Z. na poslovima čišćenja wellnessa, teretane i stanova te kako je tamo bila višestruko izložena spolnom uznemiravanju od strane poslodavca odnosno direktora D. S. Pritužiteljica navodi kako je poslodavac prilikom čišćenja njegovog stana u sklopu tvrtke, inzistirao na masaži na stolu za masažu, kako je polako počeo pomicati njezinu odjeću te kako je tijekom masaže cijelo vrijeme sjedio na njezinoj stražnjici da bi ju zatim krenuo masirati prema stražnjici, a što je ona odbila. Nadalje navodi kako ju je poslodavac nagovorio da izmasira njegovu stražnjicu te joj ponudio 100,00 kuna. S obzirom na upornost poslodavca, pritužiteljica navodi da je ipak pristala na to te kako je on tijekom te masaže stenjao i inzistirao da ga ona izmasira ispod stražnjice odnosno da stavi ruke oko njegovog trbuha, da ga masira oko pupka i da ide „još dolje“, a što ona nije htjela. Pritužiteljica navodi kako se poslodavac u jednom trenu namjestio na način da mu je vidjela spolni organ obzirom kako je tijekom masaže imao spuštene hlače. Također navodi kako je inzistirao da ju on još malo izmasira te da mu ona sjedne u krilo, a što je pritužiteljica odbila. U odnosu na radnopravni status, navodi kako nikada nije potpisala nikakav ugovor, odnosno da ju poslodavac nikada nije prijavio na mirovinsko i zdravstveno osiguranje niti da ju je isplatio za njezin rad.

Opširnije...

Opis slučaja 01-02/10-01 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se obratila A.P. iz K., zaposlena u OSRH te navela kako je od 2005.-2008. izložena spolnom uznemiravanju od strane svog prvonadređenog Z.P. Pritužiteljica navodi kako joj je brigadir P. početkom 2005. izrazio ljubav, rekao joj da je voli i da razmisli o vezi s njim, da bi u narednom razdoblju potencirao isto pitanje, govoreći da se ima namjeru rastati od žene, te je pritužiteljicu pitao bi li se udala za njega, samo da bi se prije toga trebala izjasniti, odnosno ući u vezu s njim. Propitivao se koji su njezini uvjeti za vezu s njim, objašnjavao te je čak i uvjeravao da žena njezinih godina mora imati seksualnog partnera i uredan seksualni život radi održanja zdravlja, te da se na pritužiteljici vidi da u tom području ima nedostatak, da svaka žena mora imati muškog zaštitnika, kako u privatnom životu tako i na poslu, te je nudio svoju zaštitu jer je njegova pozicija na poslu daleko viša od njezine, te ako bi ušla u vezu s njim on bi nju štitio na poslu  i pomogao joj u karijeri. Pritužiteljica je sve odbila, navodeći kao razlog činjenicu da je dotični oženjen, a pritužiteljica je vjernica-kršćanka, te takva veza za nju ne dolazi u obzir, već samo želi normalno funkcionirati na poslu. Prvonadređeni P. nije odustao već se nastavio tako ponašati do lipnja 2007. kada joj je ponudio  da joj „sredi“ slobodne dane na poslu kako bi s njim otišla na stručni kongres u D., što je ona odbila, da joj je nudio i pozivao da provede s njim vikend u njegovoj kući na K., što je također odbila. Pritužiteljica navodi da se sve to zbivalo kada su bili sami i kada je bio siguran da nitko neće čuti. Jednom ju je udario policijskom palicom (pendrekom) po leđima. Sredinom rujna 2008. pokušao ju je pipati u svom uredu u momentu kada su bili sami. Pritužiteljica navodi da se odmaknula, i izašla van iz kancelarije, a nakon tog događaja da mu je rekla da ima zaručnika, ne bi li je ostavio na miru. Pritužiteljica navodi kako je nakon toga P. prestao sa seksualnim napastovanjem, ali da joj je počeo raditi probleme na poslu (komplicira posao da bi ona ispala nesposobna, umanjuje joj službenu ocjenu bez objašnjenja, onemogućava joj preseljenje na novu lokaciju zajedno s ostalim djelatnicima ureda, omalovažava njezin ugled u postrojbi), a smatra da je tome razlog da ju prinudi na vezu s njim. Za neke od opisanih događaja postoje i svjedoci, djelatnici  OSRH koji su vidjeli ili čuli određena zbivanja te da su sa situacijom upoznati članovi njezine obitelji - njezina majka i njezin sin, te bliska prijateljica. Po njezinoj pritužbi poslodavac je proveo postupak radi zaštite dostojanstva radnika, no u tom postupku nije ispitao sve potrebne svjedoke, konkretno, nije ispitao niti članove njezine obitelji niti prijateljicu. Pritužiteljica ne zna niti kako su ispitani oni svjedoci koji su pozvani, jer joj nije bilo omogućeno da vidi zapisnike o njihovom ispitivanju.

Opširnije...

Opis slučaja 01-02/11-07 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se pritužbom obratila M.I. iz P. Navela je kako je radnica tvrtke H.A., zaposlena na radnom mjestu referentice te da je unatrag najmanje četiri godine spolno uznemirava njezin pretpostavljeni, M.R., na način da joj putem mobitela šalje vlastite opscene fotografije i vulgarne poruke kojima je cilj da pridobije njezin pristanak na spolni odnos. Ona takve ponude odbija, na što R. reagira tako da  ju vrijeđa, govoreći joj da je „jadna“ i da je „bijednica“. Također joj onemogućava rad na način da zaključava prostorije, njezine poslove dodjeljuje drugima, prijeti joj da će dobiti otkaz, neopravdano i neosnovano je djelomično negativno ocjenjuje  i sl.
Dana 07.12. 2010., M.R. ju je istjerao iz službenog automobila H.A., tijekom putovanja prema Z., dok joj je 11.04.2011. otuđio službeni mobitel, uzevši ga s njezinog  radnog stola iz ureda u kojem radi. S tog mobitela šalje njezine slike i poruke muškim osobama s kojima pritužiteljica radi, prikazujući kao da ih ona šalje, a zbog čijeg sadržaja s kolegama ima problema budući da ju optužuju da će im upropastiti brak. Uznemirava njezine roditelje tako što ih naziva i govori im da ona nije na poslu, iako to nije točno, i da se on brine zbog toga, a dolazi i pred njezin stan. U cilju okončanja mučne situacije pritužiteljica je R. rekla da će se obratiti njegovoj supruzi da ona porazgovara s njim kako bi se situacija smirila, na što joj je isti zaprijetio da ako to učini, da neće biti ni nje ni njega. Ovu prijetnju pritužiteljica je prijavila policiji. Zbog svega toga pritužiteljica navodi kako ima zdravstvenih problema, pati od svakodnevnih mučnina i povraćanja, pa je bila prisiljena zatražiti stručnu liječničku pomoć, tako da se sada liječi kod psihijatra. Nakon što se po završetku bolovanja vratila na posao, dana 02.05.2011. M. R. joj je rekao da ide raditi negdje drugdje. Na to mu je pritužiteljica odvratila kako nema  kamo ići, na što joj je R. odgovorio kako „vjeruje da će joj direktor dati dobro radno mjesto ako bude spavala s njim, na što je ona  i  spremna, jer je kurva koja se jebe za lovu“.

Opširnije...

Opis slučaja 02-03/10-04 - Spolno uznemiravanje

Pisanom pritužbom pravobraniteljici se obratila B.M. iz Z. navodeći kako je njezina mldb. kćer L.M., koja je učenica 4. razreda I. TŠT u Z., 14.12.2010. bila izložena spolnom uznemiravanju pod nastavom od strane razrednih kolega. U pritužbi opisuje predmetni događaj navodeći kako je mldb. kćer toga dana odgovarala pred pločom te da ju je par učenika, prilikom povratka prema njezinoj klupi, dozivalo kako bi joj nešto pokazali. Navodi kako je njezina kćer to odbila, ali da je u tom trenutku vidjela učenik F. K. koji je „držao u ruci svoje spolovilo u erekciji i pokazivao ga svima okruženima“ pritom posebno ciljajući na nju. Također navodi kako je predmetni učenik nakon toga govorio kolegama u razredu „vidjela ga je“ te da je dozivao njenu kćer dobacujući joj upite „jesi li ga ikad vidjela?“ Pritužiteljica navodi kako se radi navedenoga obraćala ravnatelju škole usmeno i pismeno te da joj je on rekao kako ne može učiniti ništa, ali da će pomoći njezinoj kćeri da se preseli u drugu školu ukoliko to želi.

Opširnije...

Opis slučaja 01-03/11-09 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se obratila V. Š. iz Z. navodeći kako je na svom radnom mjestu izložena uznemiravanju temeljem spola, a od strane svojih nadređenih. Navodi kako je zaposlena u MUP-u od 1993. na radnom mjestu referentice – voditeljice prekršajnog postupka te kako od 2006. trpi omalovažavanje i podcjenjivanje svojega rada od strane nadređenih osoba. Uslijed opisane situacije, pritužiteljica navodi kako se nedavno javila na natječaj u Policijsku postaju I. G., ali da njezini nadređeni zamolbu za premještaj nisu htjeli niti urudžbirati jer su sami procijenili kako ona ne zadovoljava uvjete toga natječaja.  

Opširnije...