sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

SPOL

Opis slučaja 03-01/11-13 - Roditeljska skrb

Pravobraniteljici se pisanom pritužbom obratio N.N. navodeći kako ga supruga, od prestanka bračne zajednice, onemogućava u ostvarivanju redovitih i nesmetanih kontakata s mldb. sinom. Uslijed opisane situacije, navodi kako se za pomoć u više navrata (pisanim i usmenim putem) obraćao Zavodu za socijalnu skrb, ali da nadležni Zavod nije poduzeo odgovarajuće mjere. Stoga smatra kako je nadležni Zavod pristran u korist njegove supruge i njezine obitelji.

Opširnije...

Opis slučaja 03-01/10-10 - Roditeljska skrb

Pravobraniteljici se obratio N.N. iz N. pritužbom u kojoj navodi da je pred Centrom za socijalnu skrb diskriminiran kao muškarac te kako nadležni Centar u odnosu na njega postupa neobjektivno. Navodi kako se njegova obitelj nalazi u tretmanu nadležnog Centra od početka brakorazvodnog postupka te kako je njegov slučaj u svim institucijama koje su bile uključene u njegovu obiteljsku situaciju bio obrađivan isključivo od osoba ženskog spola, što smatra neprihvatljivim.

Opširnije...

Opis slučaja 03-01/10-13 - Roditeljska skrb

Pravobraniteljici se obratila N.N. iz N. pritužbom na neravnopravni tretman od strane nadležnog centra za socijalnu skrb, konkretno pravnice Centra, u odnosu na oca djeteta. Također se pritužuje na pasivnost nadležnog Centra u rješavanju njezinog zahtjeva. U pritužbi navodi kako je 7. lipnja 2006. Centru podnijela zahtjev radi odobravanja privremenog uzdržavanja za svoju mlt. kćer, kako joj se na navedeni zahtjev nitko iz Centra nije očitovao, te kako je početkom 2010. kontaktirala pravnicu centra koja je zakazala ročište za 22. veljače 2010., na kojem je saslušala nju i oca djeteta. Navodi kako je pravnica inzistirala da ona odustane od zahtjeva za privremenim uzdržavanjem iz 2006. navodeći da za to nema osnove te smatrajući kako njezin zahtjev treba teći od 2010. S obzirom na to da nema pravnog znanja, pritužiteljica navodi da je pristala, no kako je nakon rasprave ipak kontaktirala pravnu službu drugog Centra, gdje joj je rečeno kako ima pravo na privremeno uzdržavanje počevši od dana podnošenja prvotnog zahtjeva. Navodi kako se zbog toga osjećala prevarenom te kako se isti dan vratila u Centar tražeći da njezin zahtjev i dalje teče od 7. lipnja 2006.

Opširnije...

Opis slučaja 03-01/10-20 - Roditeljska skrb

Pravobraniteljici se obratila N.N. iz N. pritužbom u kojoj navodi kako su joj djeca iz prvog braka, mlt. N. i N.N., neosnovano oduzeta i povjerena na skrb njezinoj bivšoj svekrvi N.N., koju opisuje kao osobu nepodobnu da se za njih brine, kao i to da djeca nisu bila kod nje 8 mjeseci, jer N.N. vrši pritisak na njih. Nadalje navodi kako je sada pokrenula i parnični postupak kako bi njezina mlt. djeca bila njoj povjerena na skrb. Zbog svega toga traži zaštitu svojih prava.

Opširnije...

Opis slučaja 03-01/10-34 - Roditeljska skrb

Pravobraniteljici se pisanom pritužbom obratio N.N. iznoseći nezadovoljstvo načinom rada Centra za socijalnu skrb N. i policijske postaje N. U pritužbi navodi kako se u više navrata obraćao nadležnim institucijama radi sumnje na zlostavljanje njegove mldb. kćeri od strane bivše supruge i njezinog partnera, a s kojima je dijete nastavilo živjeti po razvodu braka. Pritužitelj smatra da su djelatnici/ice Centra pristrani/e u korist bivše supruge, a uslijed čega nisu provjerili njegove navode o zlostavljanju djeteta. Također navodi kako je majka djeteta pred nadležnim sudom pokrenula postupak radi zabrane njegovih kontakata s mldb. djetetom te smatra kako su djelatnici/ice Centra neosnovano podržali/e taj njezin prijedlog. U odnosu na postupanje policije, pritužitelj navodi kako policijski službenici/ice po njegovim prijavama nisu postupali, a što bi zasigurno učinili da je bivša supruga prijavila njega za zlostavljanje djeteta.

Opširnije...

Upozorenje i preporuka vezani uz pritužbu zbog nasilja u obitelji

Nakon razmatranja navoda pritužbe pritužiteljice N.N., izvješća kao i dokumentacije koju ste dostavili, utvrdila sam slijedeće činjenično stanje. Iz navoda pritužiteljice nedvojbeno proizlazi kako je ista žrtva dugotrajnijeg nasilničkog ponašanja svog supruga, koje kod pritužiteljice stvara intenzivni  osjećaj straha za vlastiti život, ali i za život svog sina, mlljt. N.N. Da je tome tako, dokaz je i Vaše postupanje po prijavi obiteljskog nasilja od strane pritužiteljice, te pokrenuti postupak radi nasilničkog ponašanja u obitelji i protiv supruga N.N., radi događaja 21-22. kolovoza 2010.g.
Uvidom  u službeni zabilješku o dojavi u slučaju nasilja u obitelji od 23. kolovoza 2010.g. utvrdila sam kako ste pritužiteljicu upoznali i sa mogućnosti podnošenja kaznene prijave radi prijetnje, te i navodite da ste istu kaznenu prijavu i zaprimili, no da je u konzultaciji sa nadležnim državnim odvjetnikom, ista prijetnja obuhvaćena optužnim prijedlogom  kao oblik  nasilničkog ponašanja.

Opširnije...

Opis slučaja 01-01/11-0003

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila N. N. iz N. navodeći kako je u periodu od 21.12.2010.g. do 31.12.2010.g. radila u tvrtki N. u N. na poslovima čišćenja wellnessa, teretane i stanova te kako je tamo bila višestruko izložena spolnom uznemiravanju od strane poslodavca odnosno direktora N. N. Pritužiteljica navodi kako je poslodavac prilikom čišćenja njegovog stana u sklopu tvrtke, inzistirao na masaži na stolu za masažu, kako je polako počeo pomicati njezinu odjeću te kako je tijekom masaže cijelo vrijeme sjedio na njezinoj stražnjici da bi ju zatim krenuo masirati prema stražnjici, a što je ona odbila.

Opširnije...

Opis slučaja 01-01/11-02 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila N. N. iz N. navodeći kako je u periodu od 06.12.2010. do 20.12.2010. radila u tvrtki N. u N. na poslovima čišćenja wellnessa, teretane i stanova te kako je na tom poslu bila višestruko izložena spolnom uznemiravanju od strane poslodavca odnosno direktora N. N. Pritužiteljica navodi kako joj je poslodavac ponudio edukaciju za maserku te kako ju je nagovarao na masaže na kojima se ona osjećala nelagodno navodeći da ju je tijekom tih masaža više puta kao nehotice dodirivao po intimnim dijelovima tijela uslijed čega je ona htjela prekinuti masaže, a što poslodavac nije htio.

Opširnije...