Opis slučaja 03-02/11-44 - Pritužba na rad policije

Pravobraniteljica je putem Ženske udruge „Izvor“ iz Tenje zaprimila pritužbu A. K. iz T. vezano uz nezadovoljstvo radom pol. službenika/ica u PP T. Navodi kako ju je 14.06.2011. njezin suprug P. K. brutalno zlostavljao pri čemu joj je nanio i tjelesne ozljede te kako su navedeno nasilje vidjela i djeca koja su se igrala na ulici.

Jedno od djece je pozvalo policiju koja je izašla na intervenciju, ali se ona pritom nije osobno susrela s policijskim službenicima/icama niti su oni/e tada na bilo koji način komunicirali s njom.

Pritužiteljica napominje kako su pol. službenici/ice tom prilikom razgovarali/e samo s njezinim sinom koji im je rekao kako će on osobno smiriti oca, a nakon čega su se udaljili/e. Navodi kako je o navedenom nasilju Ženska udruga „Izvor“ podnijela prijavu policiji 19.07.2011. 

PODUZETE MJERE I ISHOD: Nakon razmatranja izvješća i dokumentacije Ravnateljstva policije, Pravobraniteljica je ustanovila kako u službenim evidencijama nadležne PP nije evidentirana predmetna dojava od 14.06.2011. Iz pisanih očitovanja pol. službenika/ica nadležne PP koji su predmetnog dana obavljali službu proizlazi da su oni u večernjim satima bili u ophodnji te da su se tom prilikom zaustavili ispred kuće pritužiteljice gdje je stajao njezin sin i upitali ga da li ima kakvih problema kod njega, a što je on negirao. Naime, jedan od pol. službenika je susjed pritužiteljice i za vrijeme ophodnje je na kratko obišao svojega bolesnog oca koji mu je tada rekao kako je u kući pritužiteljice toga dana čuo nekakvu svađu.

Nadalje, Pravobraniteljica je ustanovila kako je nadležna PP, po primitku predmetne prijave Ženske udruge „Izvor“, postupala na način da je provela obavijesne razgovore s pritužiteljicom, članovima njezine obitelji te susjedima. Međutim, razgovor sa suprugom pritužiteljice obavljen je tek 09.08.2011., odnosno 21 dan nakon zaprimanja prijave. Stoga je Pravobraniteljica policiji uputila upozorenje radi nepostupanja, sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, te dala preporuku za žurno postupanje u svim slučajevima sumnje na obiteljsko nasilje, a čime se ujedno pridonosi i prevenciji obiteljskog nasilja u društvu. Po zaprimanju upozorenja i preporuke, Ravnateljstvo policije je obavijestilo Pravobraniteljicu kako su o navedenom propustu obaviješteni pol. službenici/ice nadležne PP, a radi poduzimanja odgovarajućih mjera i radnji u cilju njihovog otklanjanja.

Share