sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-02/11-33 - Pritužba na rad policije

Pravobraniteljica je zaprimila pritužbu A. B. iz B. u kojoj ona iznosi nezadovoljstvo načinom rada i postupanja pol. službenika/ica PP B. vezano uz pružene intervencije u njezinoj obitelji. Navodi kako je dugogodišnja žrtva obiteljskog nasilja od strane supruga radi čega je policija u njihovoj obitelji učestalo intervenirala. Smatra kako joj pol. službenici/ice nisu pružili/e adekvatnu pomoć, odnosno da su bili pristrani/e u korist njezinog supruga.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Nakon pribavljanja izvješća Ravnateljstva policije te uvida u obimnu dokumentaciju, Pravobraniteljica je ustanovila kako su pol. službenici/ice u periodu od 2002.-2011. u obitelji pritužiteljice intervenirali/e u 29 navrata. Prilikom pruženih intervencija nadležna PP je podnosila optužne prijedloge protiv supruga pritužiteljice, ali i protiv nje, te su im u prekršajnim postupcima pred nadležnim sudom, pored izrečenih novčanih kazni, bile izricane i pojedine zaštitne mjere. Tako je pritužiteljici bila izrečena zaštitna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja u trajanju od dvije godine, a njezinom suprugu zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti. Prema oboje je bila izricana zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana te zabrana međusobnog približavanja. Nakon razmatranja pisanih očitovanja pol. službenika/ica na koje se pritužiteljica pritužuje kao i uvida u obimnu dokumentaciju, Pravobraniteljica nije ustanovila da bi u konkretnom slučaju bilo prekršeno načelo ravnopravnosti spolova na štetu pritužiteljice.