Opis slučaja 03-02/11-22 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljica je zaprimila pritužbu S. Š. iz K., a vezano uz rad Zavoda za socijalnu skrb K. kao i policijske postaje K. Pritužiteljica navodi kako je dugogodišnja žrtva obiteljskog nasilja od strane supruga s kojim se nalazi u brakorazvodnom postupku. Navodi kako je policija u više navrata intervenirala u njezinoj obitelji radi obiteljskog nasilja. 

Također navodi kako se za pomoć obraćala i nadležnom Zavodu za socijalnu skrb tražeći pomoć za sebe i mldb. djecu. Međutim, navodi kako joj od strane Zavoda nije pružena tražena pomoć te da policija nije poduzela sve mjere radi sankcioniranja suprugovog ponašanja. Posebno ističe kako je policijskim službenicima/icama u više navrata prijavljivala bivšeg supruga zbog posjedovanja oružja, ali da oni po tom pitanju nisu poduzeli sve potrebne mjere. Pritužiteljica navodi kako se uslijed opisane obiteljske situacije sa mldb. djecom sklonila u sigurnu kuću u R. gdje boravi već dulje vrijeme.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica je od Ravnateljstva policije te Zavoda za socijalnu skrb iz K. pribavila izvješće o poduzetim mjerama kao i relevantnu dokumentaciju. U konkretnom slučaju Pravobraniteljica je utvrdila kako je Zavod, iako je još 21.09.2009. imao prva saznanja o nasilju u obitelji pritužiteljice, navedena saznanja proslijedio nadležnoj policijskoj postaji tek 21.10.2009.

Obzirom na navedeno, Pravobraniteljica je nadležnom Zavodu uputila upozorenje radi nepostupanja sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji te odgovarajuću preporuku za budući rad. Međutim, u odnosu na rad policijske postaje K., Pravobraniteljica je utvrdila kako su policijski službenici/ice u konkretnim slučajevima poduzeli/e sve adekvatne mjere radi pružanja pomoći pritužiteljici te da su provjerili sve njezine navode o posjedovanju oružja od strane supruga.

Share