Opis slučaja 03-01/11-04 - Pritužba na CZSS

Pravobraniteljici se pisanom pritužbom na rad nadležnog Zavoda za socijalnu skrb obratila D.H. iz M.L. navodeći kako je bila u izvanbračnoj zajednici s R.M., a koja zajednica je raskinuta zbog njegovog nasilničkog ponašanja. Navodi kako se za pomoć obraćala nadležnom Zavodu te kako je njezina obitelj bila u tretmanu Zavoda radi obiteljskog nasilja.

Pritužiteljica iznosi nezadovoljstvo radom nadležnog Zavoda navodeći kako je osnovni savjet koji je dobila od njegovih djelatnika/ica bio „da se strpi, da bivšem partneru da priliku, te da se pokušaju dogovoriti“.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Nakon razmatranja navoda iz pritužbe te uvida u dostavljeno izvješće i dokumentaciju nadležnog Zavoda, Pravobraniteljica je ustanovila kako se obitelj pritužiteljice nalazi u tretmanu Zavoda po obavijesti nadležne PP o obiteljskom nasilju od 15.09.2010. Međutim, iz dostavljene dokumentacije proizlazi kako su djelatnice Zavoda imale određena saznanja o sumnji na obiteljsko nasilje koje se nastavilo i nakon mjeseca rujna 2010., a što je vidljivo iz njihovih izjava koje su dale na raspravi 17.02.2011. i 23.03.2011. pred nadležnim sudom u postupku donošenja odluke s kojim će roditeljem mldb. djeca nastaviti živjeti. Usprkos tome, iz dostavljene dokumentacije nije proizlazilo da bi nadležni centar navedena saznanja proslijedio policiji i/ili nadležnom Državnom odvjetništvu, a sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Stoga je Pravobraniteljica uputila nadležnom Centru upozorenje i dala odgovarajuću preporuku.

Nadležni Zavod je po zaprimljenom upozorenju i preporuci uputio Pravobraniteljici dopis u kojem izražava nezadovoljstvo njezinim stavom navodeći kako su djelatnici/ice Zavoda u potpunosti postupali/e stručno te kako „nesuglasice koje postoje u svezi rješavanja roditeljskih prava i obaveza među supružnicima - roditeljima nisu tema prijave nasilja“. Stoga je Pravobraniteljica uputila Zavodu dopis ističući kako ona nije ovlaštena ispitivati stručni rad Zavoda za socijalnu skrb niti je to u konkretnom slučaju učinila, već da je njezin rad ograničen na provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Posebno je naglašeno kako se nasilje nad ženama smatra oblikom diskriminacije temeljem spola te kako je stoga nužno poduzimanje svih adekvatnih mjera radi njegovog suzbijanja, a prvenstveno žurnog prijavljivanja nadležnim institucijama svih sumnji o njegovom počinjenju. Naime, vrijeđanje putem SMS poruka, lupanje na vrata pritužiteljice i uznemiravanje njezinih susjeda (a što su djelatnice Zavoda navele u svom iskazu na sudu vezano uz ponašanje bivšeg partnera pritužiteljice prema njoj) svakako se može okvalificirati kao sumnja na obiteljsko nasilje, a konačnu odluku o tome da li je počinjeno nasilje donosi isključivo i jedino nadležni sud nakon provedenog postupka.

Share