sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-02/10-71 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljica je zaprimila pisanu pritužbu M. M. iz Z., a vezano uz nezadovoljstvo postupanjem policijske postaje Z. kao i Područnog Centra za socijalnu skrb Z. U pritužbi navodi kako su ona i njezino dvoje mldb. djece žrtve obiteljskog nasilja od strane supruga s kojim se nalazi u brakorazvodnom postupku, kao i od strane suprugovih roditelja koji njoj i mldb. djeci onemogućavaju ulazak u obiteljsku kuću. Pritužiteljica navodi kako se uslijed ekonomskog nasilja za pomoć obraćala policiji kao i nadležnom Centru, ali da joj tražena pomoć nije bila pružena.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Nakon razmatranja izvješća i dokumentacije dostavljene od strane Ravnateljstva policije, Pravobraniteljica je u konkretnom slučaju ustanovila kako je policijska postaja Z. tijekom 2010. u više navrata intervenirala u obitelji pritužiteljice radi ekonomskog nasilja i to 04.-05.11.2010. te 29.-30.11.2010., a kojom prilikom su protiv supruga pritužiteljice i njegove majke podneseni optužni prijedlozi nadležnom prekršajnom sudu. Nadalje, iz dostavljene dokumentacije proizlazi kako je pritužiteljica 26.12.2010. osobno pristupila u prostorije policijske postaje Z. te prijavila kako joj suprug i njegovi roditelji ponovno onemogućavaju ulazak u obiteljsku kuću. Međutim, iako se radilo o istovrsnim situacijama u kojima se činjenično stanje bitno podudara, a koje situacije su prethodno bile okvalificirane kao ekonomsko nasilje, događaj od 26.12.2010. pol. službenici/ice nisu okvalificirali/e kao ekonomsko nasilje. Stoga je Pravobraniteljica Ravnateljstvu policije tijekom 2011. uputila odgovarajuću preporuku.

U odnosu na Centar za socijalnu skrb Z., Pravobraniteljica je ustanovila kako nadležni Centar u konkretnom slučaju nije postupao sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i to u dijelu koji se odnosi na obvezu žurnog postupanja u slučaju saznanja o obiteljskom nasilju. Naime, Pravobraniteljica je u konkretnom slučaju ustanovila kako je nadležni Centar, usprkos dopisu policijske postaje Z. o nasilju u obitelji koji je zaprimljen 17.11.2010., pritužiteljicu pozvao na saslušanje tek 16.12.2010. godine. Pritom nadležni Centar nije imao u vidu sve okolnosti predmetnog slučaja, a prvenstveno činjenicu da se suprug pritužiteljice u više navrata liječio od ovisnosti o alkoholu te kako su odnosi u obitelji pritužiteljice već dulje vrijeme izrazito narušeni i loši. Unatoč tome, nadležni Centar je mjeru nadzora nad roditeljskom skrbi pritužiteljici i njezinom suprugu izrekao tek 29.07.2011. godine. Obzirom na navedeno, Pravobraniteljica je u 2011. nadležnom Centru uputila preporuku radi potrebe žurnog postupanja u slučajevima obiteljskog nasilja.