sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-02/11-03 - Pritužba na postupanje policije

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila M. K .K. iz Z. pritužbom na rad pol. službenika/ica nadležne PP. U pritužbi navodi kako je 27.11.2010. bila žrtvom nasilja od strane supruga, kada ju je on u prisutnosti njihove mldb. djece vrijeđao i fizički nasrtao na nju. Navodi kako su radi navedenog nasilja intervenirali i pol. službenici/ice, da su po dolasku saslušali nju i supruga te podnijeli optužni prijedlog protiv oboje. 

Stoga pritužiteljica izražava nezadovoljstvo opisanim postupanjem policije smatrajući kako njoj, kao žrtvi obiteljskog nasilja, nije bila pružena adekvatna pomoć.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Nakon razmatranja pribavljenog izvješća i dokumentacije Ravnateljstva policije, Pravobraniteljica je ustanovila kako su pol. službenici/ice u obitelji pritužiteljice, osim događaja od 27.11.2010., intervenirali radi nasilja i dana 15.01.2011., a kojom prilikom su protiv njezinog supruga podnijeli optužni prijedlog. Međutim, u odnosu na intervenciju od 27.11.2010., Pravobraniteljica je ustanovila kako je nadležna PP o navedenom nasilju obavijestila centar za socijalnu skrb tek dopisom od 08.12.2010., iako je tom prilikom oboje supružnika bilo uhićeno, a nasilju su bila nazočna i njihova mlt. djeca. U odnosu na događaj od 15.01.2011., iz dostavljene dokumentacije nije bilo razvidno da bi pol. službenici/ice obavijestili nadležni Centar o pruženoj intervenciji. Stoga je Pravobraniteljica uputila Ravnateljstvu policije upozorenje radi nepostupanja sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji te istodobno dala odgovarajuću preporuku za budući rad. Ravnateljstvo policije je obavijestilo Pravobraniteljicu kako je  zaprimljeno upozorenje i preporuku proslijedilo policijskim službenicima/icama nadležne PP „kako bi se sa istim upoznao cjelokupni operativni sastav Policijske postaje te upozorili policijski službenici koji su pružali intervencije i postupali unutar navedene obitelji, kako se navedeni propusti ne bi ponovili“.