sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-02/11-13 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljici se izjavom na zapisnik obratila S. H. iz Z. navodeći kako je dugogodišnja žrtva obiteljskog nasilja od strane supruga D.B. s kojim se nalazi u brakorazvodnom postupku. Izražava nezadovoljstvo radom pol. službenika/ica kojima se u više navrata obraćala za pomoć navodeći da joj tražena pomoć nije uvijek bila pružena. Također iznosi nezadovoljstvo postupanjem Područnog Centra za socijalnu skrb Z., a vezano uz nasije u obitelji i postupak razvoda braka. 

Pritužiteljica napominje kako je njezina situacija otežana iz razloga što je ona strana državljanka koja se nalazi u postupku odobravanja privremenog boravka te kako smatra da ju Ministarstvo unutarnjih poslova odugovlačenjem navedenog postupka stavlja u nepovoljniji položaj kao ženu žrtvu obiteljskog nasilja, i to u pogledu mogućnosti obavljanje njezine roditeljske skrbi nad mldb. djetetom.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica je nakon razmatranja pribavljenog izvješća i dokumentacije ustanovila kako je suprug pritužiteljice bio dva puta osuđivan radi nasilja u obitelji (2007. i 2008.) te kako je pritužiteljica 28.09.2010. osobno pristupila u prostorije II. P.P. u Z. kako bi prijavila učestale telefonske pozive u kojima ju suprug „uznemirava, vrijeđa te joj prijeti da će joj oduzeti dijete i da će je prebiti“. Međutim, iz dokumentacije je vidljivo kako su pol. službenici/ice razgovor s njezinim suprugom obavili/e tek 23.10.2010., odnosno da nisu postupali/e žurno, a sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji. Stoga je Pravobraniteljica Ravnateljstvu policije u 2011. uputila upozorenje te dala odgovarajuću preporuku za budući rad.

U odnosu na postupanje nadležnog Zavoda za socijalnu skrb, Pravobraniteljica je ustanovila kako je, po zaprimanju obavijesti policije od 05.07.2007. o obiteljskom nasilju, nadležni Zavod pozvao na razgovor supruga pritužiteljice dana 21.08.2007., ali ne i samu pritužiteljicu. Pored toga, nadležni Zavod joj nije pružio nikakvu stručnu pomoć kao žrtvi obiteljskog nasilja, tim više što je u to vrijeme pritužiteljica bila u osmom mjesecu trudnoće, što je policija izričito i navela u svom dopisu. Nadalje, nadležni Zavod je ponovno 19.12.2007. zaprimio obavijest policije o nasilju u obitelji pritužiteljice, a 06.02.2008. i drugu presudu kojom je njezin suprug opet osuđen radi obiteljskog nasilja. Međutim, u oba slučaja nadležni Zavod uopće nije pozvao pritužiteljicu niti pokušao uspostaviti bilo kakav kontakt sa njom, a radi pružanja adekvatne pomoći. Stoga je pravobraniteljica tijekom 2011. uputila Zavodu upozorenje zbog nepostupanja sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji te mu istodobno dala i odgovarajuću preporuku za budući rad.

Pravobraniteljica je ispitala pritužbu i u dijelu koji se odnosi na postupak odobravanja privremenog boravka pritužiteljice u Republici Hrvatskoj te je, nakon razmatranja izvješća i dokumentacije, uputila MUP-u upozorenje radi nepostupanja sukladno odredbama Zakona o strancima i Zakona o općem upravnom postupku, a obzirom kako je uslijed uočenih propusta pritužiteljica bila dovedena u nepovoljniji društveni položaj kao žena i kao žrtva obiteljskog nasilja. Naime, Pravobraniteljica je ustanovila kako u konkretnom slučaju nije u cijelosti postupano u skladu  s relevantnim zakonskim odredbama iako se radi o pravu na slobodu kretanja koje je jedno od temeljnih ljudskih prava o kojem se treba odlučivati transparentno i u skladu s načelom razmjernosti, a o čemu se u predmetnom postupku nije u potpunosti vodilo računa.