sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-02/11-15 - Pritužba na rad CZSS i policije

Pravobraniteljici se obratila S.Đ. iz V.V. i pritužila se na rad Zavoda za socijalnu skrb i Policijsku postaju u G. navodeći kako njen bivši izvanbračni suprug A.P. prijeti i njoj i njihovoj zajedničkoj djeci unatrag zadnjih nekoliko mjeseci tako da hoda po noći oko njihove kuće, vozi se polako automobilom oko iste, govori pritužiteljici da će se ubiti ako djeca ne budu s njim, kaže joj: „Vidjet ćeš ti, upamtit ćeš ti, ili se vrati meni ili će uvijek biti ovako“. 

Pritužiteljica to smatra ozbiljno prijetećim radi toga što je u mjesecu travnju 2010. isti pravomoćno osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu jer joj je prijetio smrću, a za vrijeme trajanja njihove izvanbračne zajednice nasilnički se ponašao prema njoj i djeci, tako da je zbog događaja pri kojem je pokušao zapaliti njihovu  tadašnju zajedničku kuću i natjeravao pritužiteljicu po dvorištu nožem, osuđen i na zatvorsku kaznu zbog nasilničkog ponašanja u obitelji. Pritužuje se da Zavod iz G.  inzistira na tome da se djeca druže  s ocem, premda se radi o osobi koja je pravomoćno  kažnjavana radi kaznenog djela prijetnje pritužiteljici i nasilničkog ponašanja u obitelji. Smatra da je na taj način sigurnost djece ugrožena izravno, ali i posredno, jer je ugrožena ona kao majka koja se o djeci skrbi, osobito radi toga što je A.P. sklon konzumaciji alkohola te ima određenih psihičkih poteškoća, te da nju kao majku izravno ugrožava kontakt s njim u trenucima kad isti dolazi po djecu. Pritužiteljica navodi kako se  zbog  zaštite sebe i djece u više navrata obraćala Zavodu u G., no da je nitko nije želio saslušati. Pristali su je saslušati i sačiniti zapisnik tek kada se obratila pravobraniteljici, no da je tom prilikom  ravnateljica Zavoda u G. rekla da time ništa neće postići  i da joj je socijalni radnik M.C. rekao da „nije mrtva, da je još nije ubio“. Pritužiteljica navodi i kako je gore opisane prijetnje višekratno prijavljivala nadležnoj PP u G., ali da policijski službenici/ce nisu poduzeli ništa prema A.P. da bi  je zaštitili.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Provedenim ispitnim postupkom pravobraniteljica je utvrdila kako se Zavod iz G. u komunikaciji  i postupanju prema pritužiteljici kao žrtvi obiteljskog nasilja nije držao svojih dužnosti određenih  tekstom Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Isti je  bio dužan pribaviti svu dokumentaciju koja se odnosi na obitelj Đ.-P., pa tako i dokumentaciju prekršajnih i kaznenih postupaka, kako bi utvrdio način na koji postupati u tom predmetu. Pri tome je bio dužan nastupati ne samo profesionalno, odgovorno i ozbiljno, nego s osobitim senzibilitetom prema pritužiteljici, a takvo postupanje svakako bi značilo isključivanje svih vidova „šaljivog“ komuniciranja na račun njene pozicije žrtve nasilja uz opravdanje da se to zapravo čini kako bi se koristilo pritužiteljici. Zavod je prilikom svog postupanja u ostvarivanju prava A.P. da vidi djecu i bude s njima, morao uzeti u obzir činjenicu da su djeca povjerena na skrb i odgoj majci-pritužiteljici, koja je žrtva njegovog nasilničkog ponašanja, da je u tijeku prekršajni postupak protiv A.P. radi istovrsnog  djela, te da je za istog zatražena mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja, te način „preuzimanja“ djece prilagoditi opisanoj situaciji, i to tako da pritužiteljica ne bude primorana na kontakt s optuženikom. U tom smislu je Zavodu iz G. izdano upozorenje, ali i preporuka da u svom budućem radu u slučaju sumnje na nasilničko ponašanje u obitelji u cijelosti primjenjuje odredbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji te prema žrtvama nasilničkog ponašanja u obitelji  postupa onako kako nalaže isti dokument, kao i da svoje postupanje i u drugim predmetima  iz svoje nadležnosti prilagodi činjenici da u njima sudjeluje osoba koja je žrtva nasilničkog ponašanja u obitelji. Ravnateljstvo policije je također upozoreno kako je PP G. od 2008. bilo poznato da se A.P. u nekoliko navrata nasilnički ponašao u obitelji na štetu pritužiteljice, te da je protiv njega bio pokrenut najmanje jedan prekršajni i jedan kazneni postupak, te da su isti raspolagali saznanjem da postoji osnovana sumnja  da se dana 11.02.2011. A.P. ponovno nasilnički ponašao prema pritužiteljici, no usprkos tim činjenicama, službenici nadležne PP nisu poduzeli niti jednu radnju kako bi utvrdili prijeti li A.P. pritužiteljici ili je uhodi sve do 24.02.2011. Ovakvo ponašanje službenika PP G. protivno je odredbama Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji predviđa obvezu policijskih službenika da žurno i bez odgode odu na mjesto događaja, pribave podatke i obavijesti potrebne za razjašnjavanje i dokazivanje prekršajnog ili kaznenog djela, privedu i procesuiraju počinitelja i zaštite žrtvu, i to stoga što je između saznanja policije o postojanju sumnje u nasilničko ponašanje u obitelji i postupanja u tom smislu prošlo 13 dana. U tom smislu je  preporučeno  da  ubuduće u slučaju sumnje u prekršajno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji  u cijelosti primjenjuje Protokol, osobito kad se radi o osobi koja je već procesuirana zbog istih ili sličnih kaznenih/prekršajnih djela.