sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-03/10-18 - Diskriminacija temeljem trudnoće i materinstva

Pravobraniteljici se pritužila gđa. G.P.A. iz D. te pritužbom navela kako joj je HZZO rješenjem utvrdio nevaljanost važećeg statusa osigurane osobe, uz obrazloženje kako je pritužiteljica zasnovala radni odnos radi ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja zbog komplikacija u trudnoći i rodiljnog dopusta. Smatra da je time diskriminirana temeljem trudnoće.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica je od HZZO-a zatražila dostavu dokumentacije koja se odnosi ne predmet. Uvidom u dokumentaciju utvrdila je kako je nepovoljno postupanje temeljem trudnoće oblik spolne diskriminacije zato jer takvo postupanje proizvodi nepovoljne učinke isključivo za žene. Tijelo koje odlučuje hoće li trudnoj osobi osigurati  pristup nekoj koristi ne smije ulaziti u ocjenu da li se ta osoba namjeravala koristiti nekom mogućnošću koju joj pruža zakonodavstvo samo zato kako bi si osigurala povoljniji rodiljni status. Kako ovakva praksa u nepovoljni položaj može dovesti samo žene, te ima posebno štetne učinke po njihov položaj na tržištu rada odnosno za njihovu financijsku sigurnost za vrijeme trajanja trudnoće, kada se žene nalaze u vrlo zahtjevnoj ekonomskoj situaciji, pravobraniteljica smatra kako je ona oblik izravne diskriminacije na temelju spola. Činjenica da je pritužiteljica zasnovala radni odnos tijekom rizične trudnoće te si na taj način osigurala i pravo na  naknadu plaće za vrijeme bolovanja zbog komplikacija u  trudnoći ne može biti osnova HZZO-u za negiranje njenog zakonom zajamčenog interesa sve dok su za to ispunjeni formalni uvjeti koje je zakon propisao u pogledu zasnivanja radnog odnosa, kao što niti činjenica da pritužiteljica nije postupila po liječničkoj preporuci o mirovanju, ne čini zasnovani radni odnos fiktivnim. Pri tome čak nije niti odlučna činjenica da je pritužiteljica doista i počela raditi na novom radnom mjestu i bila plaćena za  obavljeni rad, budući da je ugovor o radu slobodan ugovorni odnos u smislu Zakona o obveznim odnosima, kojim ugovorne strane, uz postojanje određenih formalnih pretpostavki, slobodno ugovaraju sadržaj i opseg međusobnih prava i obveza. Stoga je pravobraniteljica izdala upozorenje  da je odlukom kojom je podnositeljici retroaktivno ukinut status osigurane osobe temeljem kojeg joj je bila priznata naknada plaće za vrijeme bolovanja radi komplikacija u trudnoći, HZZO  prekršio zabranu nepovoljnog postupanja temeljem trudnoće koja čini oblik diskriminacije na temelju spola. Pravobraniteljica je preporučila HZZO-u da,  u slučajevima u kojima uskraćuje pravo na naknadu plaće zbog komplikacija u trudnoći temeljem ugovora o radu zaključenog tijekom  trudnoće, ne tumači Pravilnik tako da iz tumačenja proizlazi zaključak kako  žena u stanju trudnoće s rizičnim čimbenicima  nije u stanju obavljati nikakav posao, kao i to da stoga takav radni odnos ne mora  nužno biti fiktivan.