sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-02/11-07 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se pritužbom obratila M.I. iz P. Navela je kako je radnica tvrtke H.A., zaposlena na radnom mjestu referentice te da je unatrag najmanje četiri godine spolno uznemirava njezin pretpostavljeni, M.R., na način da joj putem mobitela šalje vlastite opscene fotografije i vulgarne poruke kojima je cilj da pridobije njezin pristanak na spolni odnos. Ona takve ponude odbija, na što R. reagira tako da  ju vrijeđa, govoreći joj da je „jadna“ i da je „bijednica“. Također joj onemogućava rad na način da zaključava prostorije, njezine poslove dodjeljuje drugima, prijeti joj da će dobiti otkaz, neopravdano i neosnovano je djelomično negativno ocjenjuje  i sl.
Dana 07.12. 2010., M.R. ju je istjerao iz službenog automobila H.A., tijekom putovanja prema Z., dok joj je 11.04.2011. otuđio službeni mobitel, uzevši ga s njezinog  radnog stola iz ureda u kojem radi. S tog mobitela šalje njezine slike i poruke muškim osobama s kojima pritužiteljica radi, prikazujući kao da ih ona šalje, a zbog čijeg sadržaja s kolegama ima problema budući da ju optužuju da će im upropastiti brak. Uznemirava njezine roditelje tako što ih naziva i govori im da ona nije na poslu, iako to nije točno, i da se on brine zbog toga, a dolazi i pred njezin stan. U cilju okončanja mučne situacije pritužiteljica je R. rekla da će se obratiti njegovoj supruzi da ona porazgovara s njim kako bi se situacija smirila, na što joj je isti zaprijetio da ako to učini, da neće biti ni nje ni njega. Ovu prijetnju pritužiteljica je prijavila policiji. Zbog svega toga pritužiteljica navodi kako ima zdravstvenih problema, pati od svakodnevnih mučnina i povraćanja, pa je bila prisiljena zatražiti stručnu liječničku pomoć, tako da se sada liječi kod psihijatra. Nakon što se po završetku bolovanja vratila na posao, dana 02.05.2011. M. R. joj je rekao da ide raditi negdje drugdje. Na to mu je pritužiteljica odvratila kako nema  kamo ići, na što joj je R. odgovorio kako „vjeruje da će joj direktor dati dobro radno mjesto ako bude spavala s njim, na što je ona  i  spremna, jer je kurva koja se jebe za lovu“.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica je od H.A. zatražila  očitovanje i dokumentaciju. Iz dostavljenog slijedi kako se pritužiteljica radi zaštite prvi put usmeno obratila zamjeniku direktora S.Č., odgovornoj osobi poslodavca, koji je u smislu Zakona o radu također ovlašten primiti pritužbu. Kako Zakonom o radu nije propisan oblik zahtjeva za zaštitu dostojanstva, isti  može biti stavljen i u usmenoj formi. Stoga je, u smislu čl.130.st.2. Zakona o radu i svojih internih akata, u takvoj situaciji S.Č. trebao  pritužiteljicu odmah uputiti na povjerenika/cu ili zapisnički konstatirati  ono što mu je ispričala, te zapisnik dostaviti povjereniku/ci kako bi postupak bio proveden. No S.Č. to nije učinio, već je proveo postupak saslušanjem pritužiteljice i M.R., o čemu pravobraniteljici nije dostavljen pisani trag. Ishod ovakvog postupka je bio taj da se pritužiteljica ispričala M.R. pisanim putem. Budući da zapisnici o tijeku sastanka ne postoje ili nisu dostavljeni, nemoguće je utvrditi koji je razlog takvog ishoda. Nakon toga pritužiteljica se još dva puta obraćala S.Č. radi zaštite, no zaštita joj nije bila osigurana, niti je proveden postupak radi zaštite njezinog dostojanstva. Slijedom navedenog, pravobraniteljica je upozorila kako je poslodavac H.A. dopustio da pritužiteljica ostane u za nju potencijalno diskriminirajućoj situaciji, te da nije poduzeo zakonom propisane mjere za njezinu zaštitu. Pristup poslodavca H.A. pritužbi pritužiteljice ukazuje na nedostatak volje za utvrđivanjem potpunog činjeničnog stanja te manipulaciju utvrđenim činjenicama, a što je u konačnici izravno bilo u funkciji zaštite R., ali i zaštite poslodavca.
Poslodavac H.A. je upozoren  da je nepoštivanjem relevantnih odredbi Zakona o radu onemogućio pritužiteljicu da zaštiti svoje dostojanstvo  na radnom mjestu kroz zakonom zagarantiranu proceduru, premda je postojala osnovana sumnja da je pritužiteljica diskriminirana temeljem spola, tako da je na taj način pritužiteljica ostavljena u potencijalno diskriminirajućoj situaciji. Poslodavcu H.A. je također preporučeno da još jednom razmotri iskaze pritužiteljice te temeljem istih provede zakonom i pravilnicima propisanu proceduru, utvrdi potpuno i točno činjenično stanje, te u slučaju da na taj način bude utvrđeno da je pritužiteljica na bilo koji način uznemiravana, istoj pruži potpunu zaštitu.