sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-03/10-32

Pravobraniteljici se obratila M.M. iz S. koja smatra da je prilikom provođenja izbora za ravnatelja/ice G.g. škole u S. diskriminirana po spolu.  Navodi kako su se na oglas za slobodno mjesto ravnatelja/ice objavljen u dnevnim novinama  javili ona, prof. F.R., prof. Ć. i gđa. B. te da joj je od strane  voditeljice škole gđe. R.K., rečeno kako za ravnatelja škole treba izabrati muškarca i to inženjera. Smatra da je za vrijeme trajanja natječaja na nju bio vršen pritisak, te isto tako i na ostale zaposlenike, osobito na one koji su zaposleni na određeno vrijeme, sve kako bi podržali kandidata za ravnatelja prof. F.R. Nadalje se pritužuje i na to da joj predsjednik školskog odbora prof. S. V. na sjednici istog nije dao da se prituži na diskriminaciju. Zbog načina provođenja natječaja pritužiteljica je o svemu izvijestila prosvjetnu inspekciju, koja je obavila nadzor, a za ravnatelja je imenovan prof. F.R.  Pritužiteljica navodi kako smatra da je njezin program koji je izložila u okviru natječajne procedure kvalitetniji od ostalih, da nije imenovana ravnateljicom zato što je žena i da je  prof.F.R. zbog svega sada  na nju vrši pritisak i diskriminira je kao ženu.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Ispitnim postupkom pravobraniteljica je utvrdila  kako u školi radi 60 nastavnika/ca, od kojih samo 7 muškaraca, ali da je školski odbor sastavljen od 9  članova/ica- 6 muškaraca i 3 žene, kao i to da su predsjednik školskog odbora  i tajnik škole muškarci, kao i da je i prethodni ravnatelj  također bio muškarac. Do imenovanja novog ravnatelja  vršitelj dužnosti ravnatelja bio je prof. F.R. Stoga je pravobraniteljica utvrdila da su žene podzastupljene  u najvažnijem tijelu škole te u rukovodećim poslovima iste, premda čine očiglednu većinu nastavničkog kadra, te da se G.g škola, prilikom odlučivanja o tome tko će biti novim ravnateljem/icom, bila dužna pridržavati odredbe čl.11. Zakona o ravnopravnosti spolova, i ukoliko je bilo moguće, donijeti takvu odluku koja će ostvariti ravnomjerniju zastupljenost žena i muškaraca na rukovodećim položajima.  Vezano za navode pritužiteljice da je u postupku imenovanja ravnatelja/ice bila diskriminirana temeljem spola,  pravobraniteljica je uočila određene sporne momente u postupku imenovanja ravnatelja/ice, koji sami za sebe nisu morali nužno predstavljati diskriminaciju temeljem spola u postupku imenovanja, no svakako su cijeli postupak činili netransparentnim. U G.g. školi nije imenovan povjerenik/ca za zaštitu dostojanstva radnika/ca, sukladno čl.130. Zakona o radu. Iz tog razloga nije postojao zakonski obvezan mehanizam kojim bi se utvrdilo je li pritužiteljica ili nije diskriminirana temeljem spola prilikom izbora za ravnatelja/icu, prije svega provjerom navoda o organiziranoj podršci kandidatu prof. F.R., pritisku na pojedine zaposlenike da istom daju podršku, te izjavi prof. R.K. da ravnatelj treba biti muškarac-inženjer, a što je pritužiteljica doživjela kao diskriminaciju u  postupku izbora. Nadalje, školski odbor koji donosi odluku o osobi ravnatelja/ice je sastavljen pretežito od muškaraca, njegov  predsjednik je muškarac, a nigdje u postupku odlučivanja ne postoji obrazloženje zašto u ovom slučaju nisu primijenjene posebne mjere iz čl.11. Na navedeno je pritužiteljica u nekoliko navrata upozoravala tajnika škole usmenim putem, no isti nije postupio tako kako ga obvezuje čl.130. Zakona o radu, pa prigovori pritužiteljice uopće nisu ispitani. Pravobraniteljica smatra da opisano ponašanje odgovornih osoba G.g. škole, dovedeno u vezu  s tim da se na  rukovodećim položajima u školi nalaze većinom muškarci, dok radni kolektiv čine u premoćnoj većini žene, upućuje na osnovanu sumnju da je pritužiteljica u postupku izbora ravnatelja/ice diskriminirana temeljem spola. U  tom smislu G.g. školi izdano upozorenje, ali isto tako, škola je upozorena da nepostojanje povjerenika/ce za zaštitu dostojanstva radnika/ca podržava potencijalno diskriminatorno ponašanje, kako prema pritužiteljici, tako i prema eventualnim drugim pritužiteljima/cama.