sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-03/10-36

Pravobraniteljici se obratila M.O. iz L.L. navodeći kako smatra da je došlo do namještanja radnog mjesta šefa područnog centra HŽ C. u G., osobi imenom D.V.  Pritužiteljica je također bila zainteresirana za rad na navedenom radnom mjestu. Znatno je  starija od zaposlene D.V. a kod  HŽ C. je zaposlena 24 godine. Smatra da nije dobila predmetni posao jer ima 53 godine, te da se radi o dobnoj diskriminaciji nje kao žene, budući da joj je rečeno „neka rade mlađi, da je ona svoju djecu već iškolovala“. Vezano za to, dana 08.04.2010. napisala je pritužbu HŽ C. radi kršenja etičkog kodeksa i izražavanja sumnje u koruptivne radnje, temeljem koje prijave je isti pribavio određena očitovanja.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica je tijekom ispitnog postupka utvrdila postojanje određenih činjenica koje opravdavaju sumnju da je HŽ C. diskriminirao pritužiteljicu tako što je na radno mjesto šefice kolodvora u G., za koje je pritužiteljica  u potpunosti ispunjavala uvjete u pogledu stručnosti i radnog staža te poslala molbu za zapošljavanjem, zaposlio puno mlađu ženu, koja je u trenutku rasporeda na to radno mjesto imala bitno manje ostvarenog radnog staža u struci, dok je stručni ispit položila kratko vrijeme prije toga, te da je upravo činjenica da je D.V. puno mlađa i fizički „atraktivnija“ žena od pritužiteljice bila odlučna za takav postupak poslodavca pritužiteljice. HŽ C., premda pozvan da se očituje na te okolnosti, nije ni na koji način otklonio sumnju u takvo svoje diskriminatorno postupanje. Pravobraniteljica također smatra da je postupak prijema radnice na radno mjesto mjesta šefice Kolodvora G. proveden netransparentno, budući da odluka o prijemu D.V. na isto radno mjesto nije ni na koji način obrazložena, već je, kako se čini, jedini razlog zapošljavanja D.V. na to radno mjesto bila njezina dob. Pri tome i nije odlučna činjenica da su obje za radno mjesto šefice  kolodvora u G. bile žene, već to što je posao u netransparentnima uvjetima dobila  kandidatkinja bitno mlađa od druge, koja činjenica sama po sebi podrazumijeva viši stupanj atraktivnosti iste, premda druga kandidatkinja ima više radnog iskustva, pa bi, po logici stvari, i poslove navedenog radnog mjesta obavljala efikasnije. Pritužiteljica je diskriminirana tako što joj je, kao starijoj radnici na tržištu rada, onemogućeno napredovanje.
HŽ C. je preporučeno da ponovno, ali  u skladu sa Zakonom o radu i svojim internim aktima provede postupak popunjavanja radnog mjesta šefa/ice teretnog kolodvora u G., te na isto radno mjesto imenuje osobu koja za obavljanje poslova istog radnog mjesta ima bolje predispozicije, te o tome donese obrazloženo rješenje.