sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

Opis slučaja 03-01/12-42 - Roditeljska skrb

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo proslijedila je Pravobraniteljici pritužbu M.V. iz V., na CZSS V. i CZSS R. zbog diskriminacije po spolu temeljene na predrasudama i stereotipima. U pritužbi se navodi da pritužitelj ima problema u odvijanju susreta i druženja s djecom, određenih pravomoćnim sudskim rješenjem iz 2011., koje majka opstruira, a da djelatnici Centra to podržavaju, odnosno ništa ne poduzimaju.

PODUZETE MJERE: Pravobraniteljica je pribavila od CZSS V. očitovanje i dokumentaciju, a od CZSS R., tek nakon telefonske intervencije samo očitovanje bez tražene dokumentacije. Uvidom u navode iz pritužbe, očitovanje  CZSS R. i dostavljenu dokumentaciju od CZSS V., Pravobraniteljica je utvrdila da su navodi iz pritužbe osnovani. Kako CZSS Rijeka, kao pritužena strana nije dokazao i dokumentirao da je poduzeo sve mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju jednakog tretiranja oba roditelja, to je pravobraniteljica u konkretnom slučaju, a primjenom čl. 30. ZRS-a i Direktive 97/80/EEC o teretu dokazivanja u slučajevima koji se odnose na diskriminaciju na temelju spola, prebacila teret dokazivanja na CZSS R. kao prituženu stranu. Nadalje, Pravobraniteljica je uvidom u dokumentaciju koju je dostavio CZSS V. utvrdila da je u konkretnom slučaju pritužitelj, kao otac djece i muškarac, postupanjem odnosno nedovoljnim ili neodgovarajućim postupanjem nadležnog CZSS R. u ostvarivanju prava na susrete i druženja s djecom, kao i ostalih sadržaja roditeljske skrbi,  bio u nepovoljnijem položaju od majke djece, jer CZSS R. nije pridavao dužnu pažnju prigovorima oca i saznanjima o problemima oko održavanja susreta i druženja s djecom, te nije poduzeo sve mjere koje je ovlašten poduzeti da pomogne ocu djece u realizaciji istih. S obzirom na činjenicu  da djeca žive kod majke, koja bi, kao roditelj koji je utvrđen kao podobniji da djeca žive kod nje, trebala biti dovoljno podobna da prihvati, bez obzira na eventualne neriješene partnerske odnose sa ocem djece, da je pravo djece na sudjelovanje oca u njihovom životu, što uključuje i pravo na redovite, česte i nesmetane kontakte, te da se njena podobnost kao roditelja procjenjuje i na taj način. Kako iz očitovanja i dostupne dokumentacije nije moguće zaključiti da su utvrđivani i utvrđeni razlozi na strani oca koji bi objašnjavali otpor dječaka susretima i druženju s ocem, to se zaključak o manipuliranju majke s djecom nameće kao jedini moguć.
ISHOD: Imajući sve to u vidu, Pravobraniteljica je zaključila da  CZSS R. nije poduzeo sve što je mogao i trebao poduzeti, utvrđujući posljedice otežavanja i onemogućavanja prava djece na kontakte s ocem, utjecaj takvog ponašanja na utvrđivanje roditeljske podobnosti majke i dr. te slijedom toga primjerice istoj uputiti pisano upozorenje na posljedice, podnijeti  kaznenu prijavu za nepoštivanje sudske odluke (st.1.čl.215. Kaznenog zakona),  predložiti donošenje nove odluke o tome kod kojeg roditelja će djeca živjeti, s obzirom na očitu roditeljsku nepodobnost majke da razluči partnerske odnose od roditeljskih, kao i druge vrste intervencija  i mjera,  te da su stoga navodi iz pritužbe osnovani, a postupci i odluke CZSS R. ne temelje se na objektivnim kriterijima nevezanim za spol. Nevezano za razloge i motive takvog ponašanja djelatnika/ica CZSS R., učinci takvog postupanja doveli su  pritužitelja, kao oca djece i muškarca u nepovoljniji položaj u ostvarivanju svojih prava u odnosu na majku djece i ženu, čime je  CZSS R. prema  st.1. čl.7. ZRS-a  izravno diskriminirao pritužitelja, kao oca i muškarca, stavljajući ga u nepovoljniji položaj prema majci djece, ženi, te je  uputila CZSS R. upozorenje.