sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

Opis slučaja 03-01/12-36 - Roditeljska skrb

Pravobraniteljici je Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo proslijedila pritužbu Z.O. iz Zagreba, na CZSS Z. zbog diskriminacije po spolu temeljene na predrasudama i stereotipima, u kojoj navodi da ima problema u odvijanju susreta i druženja s djetetom, koje majka opstruira navodeći da  dijete „ne želi na susret“, da su  se problemi pojačali nakon donošenja sudske odluke, a da djelatnici Centra to podržavaju, odnosno ništa ne poduzimaju.

PODUZETE MJERE: Postupajući po pritužbi Pravobraniteljica je pribavila očitovanje i dokumentaciju nadležnog CZSS, te je utvrdila da su navodi iz pritužbe osnovani, a da CZSS, kao tužena strana nije dokazao i dokumentirao da je poduzeo sve mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju jednakog tretiranja oba roditelja. Naime, u izvješću CZSS navodi se da se susreti i druženja djeteta s ocem ne odvijaju po presudi, jer da je izostao dogovor roditelja, da je CZSS odredio mjeru nadzora, da se intenzivno radilo s oba roditelja, o čemu nema dokumentacije, da je po preporuci pedijatra dječak obrađen u Poliklinici, gdje je preporučeno odvijanje susreta i druženja bez prisutnosti majke, da su protiv oca vođeni prekršajni i kazneni postupci po prijavama majke za nasilje u obitelji, ali da je u svima otac djeteta oslobođen optužbi, odnosno krivnje, o čemu se također ne dostavlja dokumentacija. Navodi se nadalje da je otac u više navrata upućen od strane CZSS u Školu za roditelje, o čemu nema dokumentacije, pa nije moguće utvrditi razloge zašto se samo otac upućivao, kada se u nalazu Poliklinike i u izvješćima  voditeljica mjere nadzora navodi da majka otežava i onemogućava kontakte oca s djetetom, da dječak pruža aktivni otpor tim susretima, navodi se nadalje da su  oba roditelja upućena u Školu za roditelje, te da je otac upućen na mogućnost ovrhe sudske odluke o kontaktima. CZSS navodi nadalje da su oba roditelja upućena u više navrata na njihova prava i obveze, te da je majka „upozorena i upućena da je redovitost u susretima i druženjima djeteta s onim roditeljem s kojim ne živi jedno od temeljnih dječjih prava“, o čemu nije priložena odgovarajuća dokumentacija (pisano upozorenje na obveze poštivanja sudske odluke i posljedice, ili bilješka, zapisnik i sl. o usmenim upozorenjima).Kako nije bilo rezultata, jer se zbog djetetovog otpora kontakti ne mogu realizirati, navodi se nadalje da je CZSS uputio prijedlog Općinskom građanskom sudu za izmjenom odluke o susretima i druženjima djeteta s ocem na drugom mjestu, ali opet u prisutnosti majke, prvih 6 mjeseci. Iz svega proizlazi da pritužitelj, kao muškarac i otac djeteta nije uspio ostvariti susrete i druženja s djetetom, određene odlukama suda, odnosno da se oni, prema izvješćima o nadzoru odvijaju sve teže, u sve manjem opsegu, a da se u nalazu i mišljenju Poliklinike navodi da „dječak spontano i bez zadrške prilazi ocu, nakon nekog vremena mu sjeda u krilo i odlazi s njim iz prostorije dok ispitivač nastavlja razgovarati s majkom“. U istom nalazu navodi se nadalje da se majka u više navrata optužujući odnosi spram oca dječaka, „navodi da ga nije htio priznati, da ne brine o njemu, da ga financijski ne pomaže“, a u zaključnom mišljenju tima Poliklinike preporuča se omogućiti dječaku susrete s ocem bez prisutnosti majke, kako bi se izbjeglo izlaganje djeteta neadekvatnom, napetom i optužujućem odnosu roditelja. Izvješća o nadzoru pokazuju  da majka odbija susrete i druženja djeteta s ocem i predlaže ovrhu sudskog rješenja koja bi pokazala da dijete ne želi iste, izjavljuje da će Centru predložiti odgodu kontakata, te da za to već ima angažiranog odvjetnika, da ne želi pristati na druge načine susreta osim onog predviđenog sudskim rješenjem  i sl. Iz navedenog slijedi da nisu utvrđeni razlozi na strani oca koji bi objašnjavali otpor dječaka susretima i druženju s ocem, da dijete ni nakon toliko vremena s poteškoćama u kontaktima s ocem, ne pokazuje separacijske teškoće, već „u odnosu prema oba roditelja pokazuje privrženost“. Prema izvješćima o nadzoru očito je da su problemi nastali kada je određeno da majke ne bude prisutna kontaktima, ali da otac dolazi po dijete u zgradu gdje žive majka i dijete, jer je majka iskoristila tu činjenicu pozivajući se na to da dijete ne želi ići na kontakte. Pretpostavku o manipuliranju majke s dječakom potvrđuju brojni navodi i incidenti prikazani u gore navedenim izvješćima o nadzoru, jer majka ne želi nikakve dogovore, ne želi telefonske kontakte dječaka s ocem, ne želi pripremiti i podržati dječaka da sjedne s ocem u auto i odveze se s njim da se malo provozaju, pretjeruje u držanju dnevnog rasporeda, što prema mišljenju voditeljice nadzora ukazuje na odbijanje suradnje i dogovora, a incident opisan u izvješću za ožujak 2012. jasno ukazuje na manipulaciju majke s dječakom, svjesno laganje djetetu o ocu i dr. u podučavanju dječaka o negativnim karakteristikama oca. Rezultat tog „podučavanja“ je takva utreniranost dječaka da već samostalno odbija kontakte, a majka se sada samo trudi da to svi uoče i znaju. U postupku je utvrđeno  da otac ima sve veće probleme u susretima i druženju s dječakom, da na njegovoj strani nisu utvrđeni razlozi za strah i otpor koji dječak sada pruža, da je u cjelokupnoj dostupnoj dokumentaciji utvrđeno da dječak pokazuje privrženost u odnosu prema oba roditelja,  da je majka ta koja onemogućava i sprječava kontakte s ocem.
ISHOD: Imajući sve to u vidu Pravobraniteljica je zaključila da CZSS nije poduzeo sve što je mogao i trebao poduzeti, utvrđujući posljedice otežavanja i onemogućavanja prava djeteta na kontakte s ocem, utjecaj takvog ponašanja na utvrđivanje roditeljske podobnosti majke i dr., te slijedom toga primjerice istoj uputiti pisano upozorenje na posljedice, podnijeti  kaznenu prijavu za nepoštivanje sudske odluke (st.1.čl.215. Kaznenog zakona), predložiti donošenje nove odluke o tome kod kojeg roditelja će dijete živjeti, s obzirom na očitu roditeljsku nepodobnost majke da razluči partnerske odnose od roditeljskih, kao i druge vrste intervencija  i mjera, te da su stoga navodi iz pritužbe osnovani, a postupci i odluke CZSS ne temelje se na objektivnim kriterijima nevezanim za spol. Nevezano za razloge i motive takvog ponašanja djelatnika/ica nadležnog CZSS, učinci takvog postupanja doveli su pritužitelja, kao oca djeteta i muškarca u nepovoljniji položaj u ostvarivanju svojih prava u odnosu na majku djeteta i ženu, čime je  nadležni CZSS prema  st.1. čl.7. Zakona o ravnopravnosti spolova izravno diskriminirao pritužitelja, kao oca i muškarca, stavljajući ga u nepovoljniji položaj prema majci djeteta, ženi, u usporedivoj situaciji. Slijedom tako utvrđenog činjeničnog stanja upućeno je nadležnom CZSS upozorenje i preporuku.