sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

Opis slučaja 03-01/12-43 - Roditeljska skrb

Pravobraniteljica je putem Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo zaprimila pritužbu Š.S. iz V.G. na neravnopravni tretman u roditeljskoj skrbi od strane CZSS.V.G. Naime, pritužitelj navodi kako se nalazi u brakorazvodnom postupku te kako je nadležni Centar u svom stručnom mišljenju predložio da mlt. kćer nastavi živjeti sa majkom „jer je to uobičajena praksa i da se dijete ne može rascijepati“. Navodi kako mu je prilikom telefonskog razgovora vezanog uz roditeljsku skrb stručna djelatnica nadležnog Centra rekla „da majka ima prednost, a da on mora dokazati da je bolji i podobniji roditelj od majke“. Stoga pritužitelj smatra kako je postupanjem stručnih djelatnika/ica nadležnog Centra stavljen u nepovoljniji položaj kao otac, a isključivo temeljem svojega spola.

PODUZETE MJERE: Uvidom u pribavljenu dokumentaciju Pravobraniteljica je uočila kako se u stručnom mišljenju nadležnog Centra, između ostaloga, navodi i kako je „obzirom na dob i spol mlt. djeteta“ u skladu s njegovom dobrobiti da živi s majkom, iako „niti kod jednog roditelja nije ustanovljena teža psihopatologija, koja bi bila kontraindikacija za roditeljsku skrb“. Štoviše, i sam Centar je u svom izvješću Pravobraniteljici naveo: „Od strane ovog Centra utvrđeno je da su roditelji jednakih roditeljskih podobnosti, ali je s obzirom na djetetovu dob i spol, prednost dana majci, a ocu određeni susreti i druženja u većem opsegu“. Obzirom, kako je iz navedenog vidljivo, da je stručno mišljenje nadležnog Centra u konkretnom slučaju uvjetovano spolnim stereotipom prema kojem djeca ženskog spola uvijek trebaju biti povjerena majkama, i to upravo zbog svojega spola, a što predstavlja spolnu diskriminaciju na području roditeljske skrbi, Pravobraniteljica je nadležnom centru uputila upozorenje. Pritom Pravobraniteljica nije ulazila u procjenu stručnosti rada nadležnog Centra jer navedeno prelazi njezine zakonske ovlasti. Istodobno je Pravobraniteljica preporučila nadležnom Centru da u konkretnom slučaju, kao i u svom budućem radu, svoja stručna mišljenja ne temelji na spolnim stereotipima, već na stručnim argumentima, a sukladno pravilima struke.
ISHOD:  Nadležni centar je obavijestio Pravobraniteljicu kako „stručni tim prihvaća kritiku što je u prijedlogu spomenut spol djeteta“, odnosno kako „prihvaća izrečeno upozorenje i u cijelosti usvaja preporuku“.