sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 03-03/11-01 - Poteškoće s kojima se susreću transrodne osobe

Pravobraniteljici se obratila S.S. kao majka i zakonska zastupnica mldb. muške osobe, koji je transrodna osoba, budući da je rođen sa ženskim spolnim obilježjima, ali inače u potpunosti živi u muškom spolu, pa je tako već šest godina, od svoje devete godine, na terapiji hormonima, koji blokiraju djelovanje ženskih spolnih hormona. Za sada još nije obavio, niti želi, kirurški zahvat promjene spola. Ima potvrdu liječnika specijalista psihijatrije i endokrinologije da je u tim aspektima promjena spola završena. S obzirom na postojeću medicinsku dokumentaciju, i činjenicu da mu predstoji obveza ishodovanja osobne iskaznice te nove putovnice, mldb. osoba je, prethodno ishodivši promjenu imena i prezimena, pokušao kod nadležnog Gradskog ureda za opću upravu ishoditi i upis promjene spola u matične knjige. S tim zahtjevom je odbijen, te je podnio tužbu Upravnom sudu koji je prvostupanjsku odluku ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje. Kako je u međuvremenu na snagu stupio Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije o promjeni spola, temeljem istog Pravilnika  je pritužitelj upućen da pokrene postupak pred nacionalnim zdravstvenim vijećem. Međutim, taj postupak se otegnuo, a Ministarstvo zdravlja je izrazilo stav da je zbog „nedorečenosti propisa rješavanje svih podnesenih zahtjeva odgođeno do daljnjega“. Zbog toga je mldb. pritužitelj podigao novu tužbu radi šutnje administracije pred Upravnim sudom te je zatražio miješanje Pravobraniteljice i u taj spor.

PODUZETE MJERE: Pravobraniteljica je tijekom svog postupanja po pritužbi provela ispitni postupak, te je Ministarstvu uprave uputila upozorenje da krši zabranu izravne  diskriminacije temeljem spola dovodeći transrodne osobe koje se ne žele podvrgnuti kirurškom zahvatu promjene spola u tešku društvenu poziciju, da krše načelo učinkovite pravne zaštite od diskriminacije, te je preporučila da se odustane od prakse prema kojoj je za upis promjene spola u maticu rođenih potrebna kirurška operacija osobe, da su u slučaju pritužitelja promijeni temeljni upis spola u maticu rođenih i to ne u obliku naknadnih zabilješki već u obliku promjene temeljnog upisa, kao i to da se do sada nadležni ured izuzme iz dosadašnjeg postupanja, jer pritužitelj smatra da isti ne čuva njegove podatke kao tajne, da ga time stigmatizira, i zbog toga je potpuno izgubio povjerenje u isto tijelo.
ISHOD: Nakon toga, niti pritužitelj niti njegova zakonska zastupnica nisu se javljali Pravobraniteljici, već je majka mldb. pritužitelja pokrenula spor pred Upravnim sudom u Rijeci. Pravobraniteljica je Ministarstvu zdravlja uputila inicijativu za donošenje potpuno nove zakonske regulative o postupku promjene spola budući je Ministarstvo uprave zakonske izmjene potrebne za rješavanje ovog problema već učinilo (izmjene Zakona o osobnom imenu).