Opis slučajeva 01-03/13-01 i 01-03/13-11

Dvije zaposlenice (Pritužiteljica I i II) iz CZSS.K. pritužile su se na postupanje ravnateljice centra. U slučaju 01-03/13-1 Pritužiteljica I obratila se Pravobraniteljici smatrajući kako je nezakonito smijenjena s mjesta ravnateljice CZSS.K., a zatim sustavno uznemiravana i postepeno daljnje degradirana unutar radnog okruženja od strane ravnateljice Centra. Smatra da je nezakonito smijenjena zbog utjecaja koji je njen bivši muž uspio ostvariti na odgovorne osobe koje su donosile odluke. Glavni razlog koji je bivši muž koristio kako bi ocrnio pritužiteljicu bila je činjenica da se pritužiteljica nalazi u istospolnoj emocionalnoj vezi s Pritužiteljicom II. Uvjerena je kako je i njena odluka o smjenjivanju s mjesta ravnateljice Centra, a i kasnije nepovoljno postupanje od strane nove ravnateljice centra, uvjetovano upravo njenom seksualnom orijentacijom, odnosno činjenicom da se nalazi u istospolnoj vezi. Navodi kako je od strane ravnateljice centra bila izložena nizu nepovoljnih postupaka kao što su samoinicijativno smanjivanje koeficijenta za plaću za vrijeme odsustva radi bolovanja, pretjerano inzistiranje na formalizmima koje kod drugih nije primjećivala, pokušavanjem onemogućavanja korištenja smještaja koje Centar omogućava zaposlenicima po potrebi, krivo iskazivanje pred upravnim vijećem da pritužiteljica ne podmiruje račune za isti smještaj, do pokušaja premještaja na niže radno mjesto usprkos njenoj neospornoj stručnoj preko-kvalificiranosti za to mjesto. U slučaju 01-03/13-11 Pritužiteljica II, također zaposlenica CZSS.K., obratila se Pravobraniteljici smatrajući kako je nepovoljno postupanje kojem je izložena od strane ravnateljice centra uvjetovano činjenicom da je u istospolnoj vezi s Pritužiteljicom I. Pritužiteljica II navodi kako je usprkos njenim stručnim kvalifikacijama za koje je i nagrađivana ravnateljica pokušava premjestiti na niže radno mjesto za koje je prekvalificirana te da nepovoljno postupanje prema njoj traje od kada je njena partnerica smijenjena s mjesta ravnateljice centra. Navodi kako ravnateljica Centra odbija donijeti službenu odluku o njenom premještaju, već ju je pokušala prisiliti na potpisivanje aneksa ugovora o radu kojim bi pritužiteljica II. prihvatila sporni premještaj, što je ona izričito odbila.

Temeljem navedenih pritužbi, Pravobraniteljica je zatražila Ravnateljicu CZSS.K. da se izjasni o iznesenim tvrdnjama obiju pritužiteljica te da obrazloži svoje odluke i postupke prema njima za koje su pritužiteljice priložile odgovarajuću dokumentaciju. Pravobraniteljica je također uputila dopis Ministarstvu socijalne politike i mladih kako bi ono kao nadležno državno tijelo ispitalo okolnosti na koje se pritužuju obje pritužiteljice. Ravnateljica Centra odgovorila je na zahtjev Pravobraniteljice i u potpunosti je odbacila sve navode pritužiteljica obrazlažući svoje odluke prema njima njihovom nestručnošću i greškama u radu. U svom odgovoru navodi kako se oko pravne osnovanosti svojih postupaka konzultirala s pravnom službom Ministarstva socijalne politike i mladih. Nakon odgovora ravnateljice i činjenice da se nepovoljno postupanje prema njima nastavilo, pritužiteljice su podnijele zahtjev za zaštitu dostojanstva temeljem čl.130. Zakona o radu, a zatim i pokrenule spor protiv Centra i Ravnateljice Centra. Tijekom postupka zaštite dostojanstva, Pravobraniteljica je pružila pravni savjet pritužiteljicama. Nakon što su pokrenule sudske sporove, Pravobraniteljica je zakonski bila obvezna zastati s radom na predmetu. U međuvremenu je Pravobraniteljica primila dopis od novoimenovane v.d. Ravnateljice Centra u kojem se obavještava da je ravnateljica, na čije postupanje su se prituživale pritužiteljice, razriješena s dužnosti. Vršiteljica dužnosti ravnateljice izričito navodi kako smatra da su pritužiteljice izuzetno stručne osobe te kako nepovoljno postupanje prema njima nije bilo uvjetovano objektivnim stručnim razlozima te da je zbog takvog postupanja štetu trpio cijeli radni kolektiv. Pritužiteljice su vraćene na radna mjesta s kojih su degradirana, a pravna služba Centra je dobila uputu da poduzme sve korake kako bi se sudski sporovi okončali mirnim putem.

Share