Opis slučaja 03-06/13-13

Pravobraniteljici se obratio Z.R. koji je na Internet stranicama  turističke agencije K.L. d.o.o. naišao na propagandni oglas kojim se reklamira usluga brodskog krstarenja namijenjena osobama istospolne seksualne orijentacije. Pritužitelj je smatrao kako ovakav oglas i usluga iz koje su isključene osobe heteroseksualne orijentacije predstavljaju diskriminaciju temeljem spolne orijentacije.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica je od agencije zatražila očitovanje ograničava li se na bilo koji način pristup konkretnoj usluzi krstarenja osobama heteroseksualne orijentacije i ako je tome tako da identificira pravni temelj za takvu praksu. U svom očitovanju kojim je odgovorila na zahtjev Pravobraniteljice, agencija je izričito naglasila kako sve osobe imaju pristup svim uslugama koje se nalaze u tržišnoj ponudi, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, uključujući i uslugu krstarenja koja se na stranicama reklamira kao namijenjena osobama istospolne seksualne orijentacije. Agencija je obrazložila kako je takva praksa reklamiranja uobičajena iz dva razloga motivirana kvalitetom usluge. Prvo, kroz reklamnu poruku ovog oblika obavještava se osobe istospolne orijentacije kako će se tijekom trajanja krstarenja nuditi uslužni sadržaji koji su dizajnirani prema zahtjevima ove skupine klijenata, a koji se na ostalim krstarenjima ne nude. Drugo, ovakvom reklamnom porukom pruža se informacija i onim kupcima koji na takvoj vrsti krstarenja ne žele sudjelovati iz subjektivnih razloga. Agencija je u svom odgovoru također naglasila kako će, radi što jasnijeg razumijevanja svoje tržišne usluge od strane javnosti, na svojim promotivnim materijalima izričito naglasiti kako je pristup svim uslugama krstarenja u svojoj ponudi otvoren za sve osobe, bez obzira na njihov spol ili orijentaciju. S obzirom da iz obrazloženja agencije proizlazi kako se ne radi o diskriminatornom postupanju u pogledu pristupa tržišnih usluga nema temelja za upozorenje radi diskriminacije.

Share