Opis slučaja 03-05/11-21

Pravobraniteljici se obratio E.A. koji je proglašen nasljednikom iza svoje izvanbračne supruge pok. M.Š. i temeljem rješenja o nasljeđivanju naslijedio osobni automobil. Rješenjem nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH od 11.01.2011. proglašen je obveznikom poreza na nasljedstvo i darove. Pritužitelj je sa ostaviteljicom živio u izvanbračnoj zajednici više od trideset godina, smatra da je izvanbračna zajednica u svemu izjednačena s bračnom, te je držao kako neće morati platiti porez na nasljedstvo. Stoga pritužitelj smatra kako je diskriminiran po svom bračnom statusu, jer da bi bračna i izvanbračna zajednica trebale biti izjednačene u postupanju poreznih organa.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica je povodom pritužbe zauzela stajalište kako je izvanbračna zajednica Ustavom zaštićena kategorija, te da su izvanbračni drugovi, u smislu čl.8. Zakona o nasljeđivanju izjednačeni u nasljednim pravima s bračnim drugovima ostavitelja. Sukladno tome, čl.8. Zakona o nasljeđivanju po pitanju obveza koje za izvanbračne drugove mogu nastati činjenicom nasljeđivanja, valja tumačiti istovjetno, odnosno valja i izvanbračne drugove, nasljednike prvog nasljednog reda, u smislu čl.7.st.2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove osloboditi obveze plaćanja posebnog poreza na promet. Stoga je Ministarstvu financija RH dana preporuka da u svom budućem postupanju prilikom utvrđivanja obveze plaćanja posebnog poreza na osobne automobile i dr. prema odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove na odgovarajući način primjeni čl.14. i 62. Ustava, čl.6.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova, kao i čl.9. i 8.st.3. Zakona o nasljeđivanju, te izvanbračne drugove ostavitelja oslobodi porezne obveze u smislu čl.7.st.2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, te da u konkretnom slučaju primijeni čl.129. st.1. i st.3. Zakona o općem upravnom postupku i primjenom čl.131. istog zakona ukine rješenje kojim je pritužitelju E.A. utvrđena obveza plaćanja poreza na promet radi nasljeđivanja osobnog automobila temeljem gore citiranih propisa, jer je sporno rješenje nadležne porezne uprave doneseno uz očitu povredu materijalnog propisa, u ovom slučaju gore navedenih odredaba Zakona o nasljeđivanju i Zakona o ravnopravnosti spolova, ali i citiranih odredaba Ustava RH.

Share