Opis slučaja 03-03/11-02

Pravobraniteljici se obratila S.M. iz Z. te navela  kako je dana 09.10.2009. privremeno raspoređena na mjesto načelnice Odjela za m.s. u MFCU. Smatra da je izložena diskriminaciji prema obiteljskom statusu i to od strane I.S., pomoćnice ravnatelja Službe, budući da nema obitelji pa joj I.S. po tom kriteriju i određuje radne zadatke. Kao primjer navodi događaj od dana 27.08.2010. kada ju je I.S.  pozvala na sastanak u svom uredu gdje joj je predočila program dolaska delegacije T., naredila joj dočekivanje delegacije u nedjelju, 05.09.2001. u zračnoj luci, te prisustvovanje službenoj večeri toga dana, premda  je  u razdoblju od 31.08.-03.09.2010. bila na službenom putu u P. koji je od nje iziskivao dodatne napore jer je išla u svojstvu prevoditeljice. Navela je da je predmet dolaska tajlandske delegacije bio signiran  na Ž.F., načelnika Odjela za e.i., ali da je I.S. smatrala da pritužiteljica treba odraditi taj zadatak jer Ž.F. ima obitelj, za razliku od pritužiteljice. Tijekom listopada 2010. po I.S. upućena je  na teren, te smatra da joj je obveza odlaska na teren „nametnuta“,  a da je pri tome nitko nije pitao dozvoljavaju li joj „privatne obveze  odlazak na teren u danom periodu, ponovno je diskriminirajući  na osnovi bračnog stanja i pretpostavljajući  da osim posla nema drugih obveza u životu“. Kao dokaz ove svoje tvrdnje pritužiteljica navodi primjer druge službenice iz Službe za c.s.  koja je trebala sudjelovati na sastanku u B. tijekom srpnja 2010. i koju je I.S. oslobodila te obveze, jer je utvrđeno da bi ista morala na službenom putu ostati tri dana te pritužiteljici isto obrazložila riječima: „Ona ima dijete. I vi ćete vidjeti kad budete imali djecu da to sve mijenja“. Iz navoda pritužbe slijedi da se pritužiteljica obratila i Povjerenstvu za praćenje profesionalne etike MFCU.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Provedenim ispitnim postupkom pravobraniteljica je utvrdila kako MFCU sve do dana 16.09.2011. nije imenovao osobu – povjerenika/povjerenicu za zaprimanje i rješavanje zahtjeva za zaštitu dostojanstva radnika, premda  je odredbom čl.130. Zakona o radu koji je na snagu stupio dana 01.01.2010. bio u obvezi učiniti isto. Zbog toga kod MFCU nije postojala osoba koja bi ispitala osnovanost navoda pritužbe pritužiteljice o tome da je nadređena osoba diskriminira temeljem obiteljskog statusa, odnosno temeljem jedne od osnova diskriminacije navedene Zakonom o ravnopravnosti spolova. Pritužbu S.M. ispitalo je Povjerenstvo za praćenje provedbe Kodeksa profesionalne etike službenika MFCU koje ne može zamijeniti mehanizam zaštite dostojanstva  radnika/ce propisanog  čl.130. Zakona o radu, osobito zato što se priloženi etički kodeksi (Kodeks profesionalne etike službenika MFCU, Etički kodeksi državnih službenika i Izmjene i dopune etičkog kodeksa državnih službenika) odnose prvenstveno na ponašanje prilikom obavljanja službenih, stručnih zadaća, i ne reguliraju podrobnije pitanja zaštite dostojanstva radnika/ca koje obuhvaća puno širi krug međuljudskih interakcija u jednoj  radnoj zajednici. Utvrđeno je kako niti taj postupak nije proveden bez manjkavosti, saslušane su pritužiteljica i pritužena, ali niti jedan od iznijetih navoda nije ni na koji način provjeren, iako je Povjerenstvo moglo poduzeti određene radnje kako bi utvrdilo jesu li tvrdnje pritužiteljice osnovane ili nisu, i to pribavljanjem određene dokumentacije ili saslušanjem određenih svjedoka. Pravobraniteljica je utvrdila da je pritužiteljici uskraćena zakonska mogućnost da njezina pritužba bude ispitana sukladno Zakonu o radu i odredbama Kolektivnog ugovora s pozicije zabrane diskriminacije temeljem bračnog statusa, te da joj u konačnici, u slučaju da je doista bila diskriminirana temeljem bračnog statusa, bude osiguran prestanak diskriminacije te da bude zaštićena od iste. Iz istog razloga nije bilo moguće niti ispitati pritužbu pritužiteljice u cijelosti, već se moglo samo ukazati na indicije koje upućuju na sumnju da su određene nepravilnosti na koje je ukazala pritužiteljica ipak postojale, te postojanje i osnovane sumnje kako je pritužiteljica bila diskriminirana temeljem spola, odnosno bračnog statusa, tako da je, uslijed opisanog propusta, pritužiteljica ostavljena u potencijalno diskriminirajućoj  situaciji bez mogućnosti zaštite. U tom smislu je MFCU izdano upozorenje te preporučeno da pritužbu pritužiteljice proslijedi povjerenici za zaštitu dostojanstva radnika/ca kako bi ista provela postupak sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru te donijela odgovarajuću odluku.

Share