sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-01/11-14 - Spolno uznemiravanje

Pučki pravobranitelj ustupio je Pravobraniteljici pritužbu  B. M. na nadležno postupanje,  koja  je zaposlenica Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, (dalje u tekstu-Ustanova), u kojoj navodi da je spolno uznemiravana od pacijenta D. I. iz T. ,da se požalila poslodavcu, nadležnoj liječnici obiteljske medicine, patronažnoj sestri, kao i ovlaštenom liječniku HZZO-a kome se obratila njena glavna sestra, ali da nije dobila ni pomoć, niti čak razumijevanje za problem. Pritužiteljica nadalje navodi da je jedina medicinska sestra ugovorena za pružanje usluga zdravstvene njege u kući na tom području, a kada bi zatražila od poslodavca premještaj, time ne bi bio riješen navedeni problem.

PODUZETE MJERE: Postupajući po pritužbi Pravobraniteljica je pribavila očitovanje i odgovarajuću dokumentaciju poslodavca pritužiteljice, kao i očitovanje HZZO-a, te je  utvrdila da je navedena Ustanova poslodavac pritužiteljice, da je Ustanova sklopila, prema podacima HZZO sa HZZO-o, Područni ured u S. ugovore o provođenju zdravstvene njege u kući bolesnika za razdoblje od 2007.-09., te od 2011.-2020., prema kojim ugovornim obvezama je dužna postupati. Prema navodima iz očitovanja i dostupnoj dokumentaciji nije sporno zdravstveno stanje gospodina I. D., kao ni, od nadležne izabrane doktorice primarne zdravstvene zaštite imenovanog,  utvrđena potreba provođenja zdravstvene njege u kući, kao što nije sporna ni obveza Ustanove utvrđena ugovorima. Međutim, ponašanje gospodina I. D. prema pritužiteljici prepoznato je od svih nadležnih kao spolno uznemiravanje, te je poduzimano niz mjera, od odluke da sestra B. M., nakon što se incident ponovio, više neće dolaziti u kućnu njegu kod imenovanog, o čemu je obaviješten i liječnik i sam pacijent, preko pokušaja da se uz pomoć nadležne liječnice primarne zdravstvene zaštite osigura odlazak imenovanom s patronažnom sestrom liječnice ili sa sestrom iz njene ordinacije, (koji prijedlog je odbijen), do pisanja raznih podnesaka HZZO-a tražeći pomoć, odnosno naputak za postupanje. Pravobraniteljica je zaključila da je poslodavac samo pokušao  zaštititi radnicu  od daljnjeg uznemiravanja, upozorenjem imenovanog, te donošenjem odluke o prestanku pružanja zdravstvene usluge istome. Teret odgovornosti proizišlih iz ugovornih obveza Ustanove i HZZO-e, prema mišljenju Pravobraniteljice,  Ustanova kao poslodavac ne može prebacivati na pritužiteljicu naznakom, odnosno upozorenjem da bi ista mogla ostati bez posla u slučaju da nitko ništa ne poduzme. Pravobraniteljica je zaključila da pritužiteljica trpi spolno uznemiravanje, s prekidima od 2008. te da poslodavac nije poduzeo sve potrebne mjere primjerene slučaju radi sprječavanja nastavka spolnog uznemiravanja, osim gore navedenih pokušaja i naznake da bi pritužiteljica mogla ostati bez posla. Slijedom navedenog, Pravobraniteljica je upozorila Ustanovu, kao poslodavca B. M., da nije ispunila zakonsku obvezu iz čl.5. i 130. Zakona o radu, jer nije poduzela sve potrebne mjere primjerene konkretnom slučaju radi sprječavanja nastavka utvrđenog spolnog uznemiravanja, te dala preporuku da iznađe način, u okviru preuzetih ugovornih obveza, za sprječavanje daljnjeg spolnog uznemiravanja B. M. na radu od pacijenta, dakle osobe s kojom  radnica  dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova. Nakon upućenog upozorenja i preporuke Pravobraniteljica je zatražila od Državnog inspektorata provođenje inspekcijskog nadzora u Ustanovi. Kako je od tog traženja prošlo 4 mjeseca, a da nadležna Ispostava nije obavijestila Pravobraniteljicu o poduzetim mjerama, upućena je požurnica uz obavijest Glavnoj inspektorici Državnog inspektorata RH.
ISHOD POSTUPKA: Ustanova je uputila Pravobraniteljici „prigovor na upozorenje i preporuke“, navodeći da je Upravno vijeće Ustanove odbacilo upozorenje i preporuke kao neosnovane. Navodi nadalje  da je Ustanova sve poduzela, a da je HZZO generator problema, te moli da ih se oslobodi odgovornosti u konkretnom slučaju, jer da će u suprotnom napraviti pritužbu relevantnim institucijama. Pravobraniteljica je Ustanovi uputila dodatno pojašnjenje u kojem ponavlja njihove obveze kao poslodavca, uz napomenu da Ustanova nije ovlaštena ulagati prigovore na odluke Pravobraniteljice, kao što Upravno vijeće Ustanove nije ovlašteno odbacivati upozorenja i preporuke Pravobraniteljice kao neosnovane, te ih obavijestila da će postupiti sukladno svojim ovlastima.