sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-03/11-09 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se obratila V. Š. iz Z. navodeći kako je na svom radnom mjestu izložena uznemiravanju temeljem spola, a od strane svojih nadređenih. Navodi kako je zaposlena u MUP-u od 1993. na radnom mjestu referentice – voditeljice prekršajnog postupka te kako od 2006. trpi omalovažavanje i podcjenjivanje svojega rada od strane nadređenih osoba. Uslijed opisane situacije, pritužiteljica navodi kako se nedavno javila na natječaj u Policijsku postaju I. G., ali da njezini nadređeni zamolbu za premještaj nisu htjeli niti urudžbirati jer su sami procijenili kako ona ne zadovoljava uvjete toga natječaja.  

PODUZETE MJERE I ISHOD:  Radi ispitivanja pritužbe pravobraniteljica je od MUP-a zatražila izvješće i dokumentaciju te nakon razmatranja ustanovila kako je poslodavac, a po obraćanju pravobraniteljice, proveo izvanredni nadzor rada iz kojega je vidljivo da nadređene osobe nisu zahtjev pritužiteljice proslijedile jer „njezinim odlaskom taj posao se ne bi dalje odrađivao na tako kvalitetan način“. Temeljem dostavljenih podataka pravobraniteljica je ustanovila kako je u predmetnoj policijskoj postaji zaposleno 109 osoba od čega 73 muškarca i 36 žena. Pritom poslove državnih službenika/ica (u koje spada i pritužiteljica) obavlja 9 žena (odnosno 25 % zaposlenih žena) i svega 2 muškarca (2,8 % zaposlenih muškaraca), a radi se o poslovima koji su manje plaćeni od poslova policijskih službenika/ica. Nadalje poslodavac je, kao državno tijelo, u svim fazama donošenja pravnih akata i odluka dužan ocjenjivati i vrednovati njihove učinke na položaj žena odnosno muškaraca, a radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca (čl.3.st.1. ZORS-a). Imajući u vidu navedeno, pravobraniteljica je u konkretnom slučaju, a primjenjujući načelo prebacivanja tereta dokaza, zauzela stav kako je stereotipnim stavovima nadređenih osoba pritužiteljici bila uskraćena mogućnost premještaja na drugo bolje plaćeno radno mjesto te kako je na taj način bila stavljena u nepovoljniji položaj temeljem svojega spola. MUP je u svom dopisu, a po zaprimanju i razmatranju predmetnog upozorenja i preporuke, obavijestio pravobraniteljicu kako se u svom radu rukovodi i odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, uvažavajući pritom Direktive Europske unije koje se odnose na sve pojavne oblike izravne ili neizravne diskriminacije temeljem spola. U navedenom dopisu dostavljeni su i statistički podaci o broju zaposlenika/ica MUP-a, a iz kojih proizlazi kako od ukupnog broja zaposlenih policijskih službenika/ica (21.137) njih 83,6  %  su muškarci dok žene policijske službenice čine 16,4 % zaposlenih policijskih službenika/ica. Međutim, od ukupno zaposlenih 3.887 državnih službenika/ica, muškarci čine svega 16,5 % državnih službenika/ica dok žene državne službenice čine 83,5 % zaposlenih u tom statusu.