sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-03/12-34 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se  pritužbom obratila gđa. P I.W. iz R. zaposlena u  PP R. Navodi kako je do 2002. radila  na radnom mjestu detektivke za krim-evidencije, no bez odgovarajućeg rješenja, pa je ovisila o načelniku postaje. Tijekom 2007. često se spominjala kao „višak“ u krim-policiji, te da će završiti na cesti ukoliko ne bude izvršavala sve što joj se naredi. Navodi nadalje kako su se njeni problemi pojačali tijekom 2008., a to se očitovalo time što nije mogla  dobiti godišnji odmor u terminu koji bi odgovarao njoj i njenoj obitelji, za vrijeme godišnjeg odmora često je zvana s posla, a ako se ne bi javila, zvali bi je i kući, po povratku s godišnjeg  nazivana je „neradnicom“, „nesposobnom“, osobom koje se ne uklapa u radno okruženje, uslijed čega je zatražila pomoć psihijatra i bila tri mjeseca na bolovanju. Kada je zatražila napredovanje, molba joj je odbijena jer je načelnik M. napisao da je „neradnica“, da se ne uklapa u kolektiv, da je nezainteresirana za posao, da nepravovremeno izvršava radne zadatke. Ponovnu molbu za napredovanje odbio je načelnik M. uz obrazloženje da nije zainteresirana za posao i ne zna se dokazati na pravom mjestu. Istovremeno  ju je tijekom 2008. načelnik Đ.M. pozvao u svoj ured, tom prilikom je prostačio, posprdno se odnosio prema njoj i otvoreno joj iznosio seksualne ponude. Pritužiteljica navodi kako joj je dana 23. prosinca 2011. na završnoj večeri Đ.M. prišao i rekao:„ Ja znam da ti želiš isto što i ja, ja bih tebe svih ovih godina, ti si bomba“ i počeo je pipati. Pritužiteljica je krenula kući, a on ju je sačekao na parkiralištu, pa kad ga je ignorirala, sačekao ju je stotinjak metara dalje te fizički nasrnuo na nju u cilju ostvarenja spolnog kontakta, no ona je uspjela pobjeći. Od onda joj stalno šalje sms poruke, zove je u ured, traži da isprinta potpuno nepotrebne stvari, otvoreno prostači, te joj govori „što mi nisi dala sad bi imala sve“. Pritužiteljica navodi kako više nije znala kako bi zabranila pozive i poruke koji su dolazili za vrijeme rada i u vrijeme boravka u obiteljskom okruženju. Osjećala se ugroženom i bilo ju je strah jer je majka dvoje mldb. djece. Podnijela je pritužbu za zaštitu od uznemiravanja i diskriminacije, no nakon toga je doživjela čitav niz neugodnosti. Raspoređena je na drugo radno mjesto, ali bez odgovarajućeg rješenja. Unutarnja kontrola obavila je nadzor, izvršila uvid u sms poruke ne ulazeći u analizu sadržaja istih te joj je odgovoreno da za većinu stvari - nema dokaza.

PODUZETE MJERE: Pravobraniteljica je provela ispitni postupak te temeljem istog zaključila  da je pritužiteljica žrtva spolne diskriminacije, odnosno spolnog uznemiravanja od strane svog pretpostavljenog, načelnika PP R. Đ.M., jer su navodi pritužbe potvrđeni iskazima svjedokinje C.G.i svjedoka J.A. i D.D, koji su iskaze dali suglasno i bili su osobno prisutni na licu mjesta i kontaktirali s pritužiteljicom kritične zgode. Nadalje, sms-poruke dokazuju daljnji tijek događaja nakon noći sa 23. na 24. prosinca 2011. te dodatno potvrđuju navode pritužbe. Navedeni konkretni dokazi smješteni u kontekst činjenice da Đ.M. pritužiteljici nije godinama odobravao premještaj, te u vezi s osobinama pritužiteljice (mlada, privlačna, voli se zabavljati) koja radi u dominantno muškoj sredini, uz evidentno postojanje stereotipnih podjela na prihvatljive i neprihvatljive obrasce ponašanja žena i muškaraca, potvrđuju da je postupak proveden po pritužbi pritužiteljice manjkav, bez volje da se utvrdi stvarno činjenično stanje i da se odgovorna osoba za nezakonito ponašanje sankcionira, te da mu se takvo ponašanje ubuduće onemogući. Pravobraniteljica smatra da je ishod ispitnog postupka djelomično uzrokovan gore opisanim  stereotipnim poimanjem ženske uloge u društvu, ali i mogućim materijalnim posljedicama utvrđenja činjenice da je pritužiteljica bila žrtva spolne diskriminacije. Stoga je  Pravobraniteljica izdala  upozorenje da je, premda je povodom pritužbe proveden ispitni postupak, propušteno utvrditi činjenicu da je pritužiteljica bila spolno uznemiravana od strane svog nadređenog, načelnika Đ.M. te je time  pritužiteljica ostavljena u potencijalno diskriminirajućoj situaciji. Pravobraniteljica je preporučila ponovno razmatranje iskaza pritužiteljice, kao i ostalih ispitanih osoba, svestrano i objektivno razmatranje istih iskaza i ostalih dokaza, osobito sms poruka, te  ocjenu svakog zasebno i u međusobnoj vezi, radi utvrđivanja potpunog i točnog činjeničnog stanje, u cilju pružanja potpune  zaštite i to tako da pritužiteljica ne bude dodatno viktimizirana premještajem na drugo radno mjesto.
ISHOD: Načelnik je u postupku reizbora ostao neraspoređen, pritužiteljica je po njegovom naređenju izdanom zadnjeg radnog dana na načelničkom mjestu upućena na izvanredni liječnički pregled na kojem nije prošla zbog razloga iz kojih je bila na bolovanju tijekom zbivanja (akutni stres), postupak radi zaštite dostojanstva nije ponovljen, pritužiteljica je podigla tužbu radi diskriminacije tražeći simboličan novčani iznos radi naknade štete, no mirenje nije uspjelo.