sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-01/12-02 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljica je putem medija saznala za slučaj maloljetne učenice S. T. škole u Z., a koju su njezini muški kolege tijekom mjeseca ožujka 2012. u dva navrata pokušali skinuti u školi. Prema navodima iz medija, prvi takav pokušaj koji se zbio ispred školskog toaleta nije bio uspješan, dok se drugi pokušaj dogodio ispred učionice, a kojom prilikom su predmetnoj učenici njezini školski kolege uspjeli skinuti i gaćice, a nakon čega je protiv njih pokrenut disciplinski postupak.

PODUZETE MJERE: Pravobraniteljica je od škole, kao i od nadležnog ministarstva, pribavila izvješće i dokumentaciju iz kojih proizlazi kako se prvi događaj zbio 12.03.2012. kojom prilikom je učenik A. A. uhvatio učenicu M. P. oko ramena nakon čega ju je, po njezinom traženju, pustio. Drugi događaj zbio se dana 20.03.2012. kada su učenici M. N. i L. S. „na hodniku učenici M. P. skinuli tajice“ i prema njezinoj izjavi, „povukli i gaćice“. U pribavljenoj dokumentaciji nalaze se i pisane izjave predmetnih učenika/ica iz kojih se nesporno može utvrditi da je u konkretnom slučaju došlo do opisanog spolnog uznemiravanja. Međutim, predmetna diskriminacija kao takva nije bila prepoznata od strane škole, odnosno nije joj bila posvećena potrebna pažnja, a što je vidljivo iz pribavljene dokumentacije. Naime, iz izvješća škole proizlazi kako je takvo ponašanje učenika/ica „njihov uobičajeni način komuniciranja“ odnosno „njihov stil“, a što ukazuje da se ne radi o izdvojenom incidentu, već o ustaljenom obrascu ponašanja koji predstavlja spolni stereotip i diskriminaciju, a što škola u konkretnom slučaju nije prepoznala. Nadalje, iz zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća škole od 26.03.2012. proizlazi da su pojedini profesori/ice imali/e saznanja o navedenom spolnom uznemiravanju, ali da nisu poduzeli/e adekvatne mjere. Štoviše, pojedini profesori/ice su naveli/e kako je učenica M. P. sama pridonijela takvom ponašanju iz čega je vidljiva njihova nesenzibiliziranost. Pritom je posebno zabrinjavajuća činjenica kako incident od 20.03.2012. nije bio izdvojeni incident, već da takvo ponašanje postoji dulje vrijeme, a što su izričito naveli/e pojedini/e profesori/ice škole. U konkretnom slučaju Pravobraniteljica je imala u vidu i spolnu strukturu učenika/ica koji/e pohađaju Školu obzirom da učenice u toj školi čine svega 6,30 % učeničke populacije, odnosno da su znatno podzastupljeni spol, a zbog čega bi škola trebala imati veću razinu senzibiliteta i rodne osviještenosti u području zaštite od spolnog uznemiravanja. Stoga je Pravobraniteljica školi uputila upozorenje radi povrede načela ravnopravnosti spolova, a koja povreda se očitovala u neprepoznavanju spolnog uznemiravanja i nesenzibiliziranosti djelatnika/ica škole za navedenu problematiku, uslijed čega škola nije primijenila niti rodno senzibilni tretman prema učenici-žrtvi uznemiravanja. Istodobno je pravobraniteljica školi uputila i preporuku za postupanje u konkretnom slučaju, a u cilju poduzimanja adekvatnih mjera radi sankcioniranja takvog ponašanja, kao i preporuke za budući rad.
ISHOD: Škola je obavijestila Pravobraniteljicu kako uvažava zaprimljeno upozorenje i preporuke te kako je 18.12.2012. održana sjednica Nastavničkog vijeća na kojoj je „zasebna točka dnevnog reda bila senzibiliziranje nastavnika za prepoznavanje spolnog uznemiravanja kao posebnog oblika diskriminacije koji predstavlja prekršaj i kao takav je kažnjiv, a na kojoj su nastavnici upoznati s propisima koji reguliraju ova pitanja.“ Škola također navodi kako su „u preventivnom i zdravstvenom programu predviđeni satovi razredne zajednice na temu rodne ravnopravnosti, stereotipa o rodnim ulogama, diskriminacije, svih oblika nasilničkog ponašanja.“