sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-02/12-03 - Uznemiravanje i spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici je A.D. uputila pritužbu na uznemiravanje i spolno uznemiravanje kolege N. K., oboje zaposlenih na R. D. M.,  u kojoj navodi  da je dugogodišnje verbalno uznemiravanje najvulgarnije vrste kulminiralo  i fizičkim napadom istoga na nju tako da je direktor pozvao policiju. Slučaj je, prema navodima pritužiteljice, završio  pred Prekršajnim sudom u V. i N.K. je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, no presuda još nije pravomoćna, jer se isti žalio.  Nakon sudskog postupka pritužiteljica je prekinula komunikaciju s N.K., tako da je više nije mogao vrijeđati i napadati, a zatim je ustanovila kako isti piše na svom blogu i objavljuje uratke koje naziva umjetničkima, a koji zapravo predstavljaju nastavak zlostavljanja, kako to navodi pritužiteljica, jer su ti tzv. uradci puni izmišljotina, laži, kleveta i prije svega prostota o pritužiteljici i njenom  privatnom životu, te da nema sumnje da njena sredina zna o kome se radi jer N.K. na javnim mjestima govori o tome tko su likovi njegovih uradaka. Isti je većinu tih tekstova smišljao, pisao i stavljao na blog tijekom radnog vremena. Zbog navedenog se pritužiteljica obratila i  PP D.M., te  navodi da se u više navrata obraćala za pomoć direktoru A.P., koji je na njene optužbe jedino bio spreman pozvati policiju, što ona nije pristajala smatrajući da je nadređeni treba zaštiti od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja, te poduzeti protiv nasilnika sankcije. Nakon što je direktor izjavljivao da nema zakonske osnove za pomoć, navodi da se, zajedno sa D.Đ., obratila vlasnicima R.D.M. d.o.o., koji su odgovorili da direktor sam mora riješiti probleme u tvrtki.

PODUZETE MJERE: Postupajući po pritužbi pribavljeno je očitovanje i dokumentacija od direktora R.D.M.d.o.o., kao i od Ravnateljstva policije. U očitovanju direktor upućuje na ranije emotivne odnose pritužiteljice i N.K., od kojeg je primala, kao udata žena i majka dvoje djece, poklone za sebe i djecu, s kojim je satima razgovarala u Uredu iza zatvorenih vrata, navodi nadalje da je pritužiteljici, ali i ostalima u više navrata rekao da mu upute pisanu pritužbu, ako smatraju da ih netko zlostavlja ili maltretira, ali da one to nisu učinile sve do njegove inicijative. Vezano za internetske sadržaje, odnosno sporni blog, navodi da su to privatne Internet stranice koje netko uređuje izvan radnog vremena, na svom računalu, te da to njega ne zanima, te zaključuje  da je sve to usmjereno protiv njega, da pritužiteljica koristi ovu situaciju prikazujući je namjerno jednostrano radi ostvarivanja nekih svojih osobnih ciljeva. U postupku je Pravobraniteljica utvrdila da su navodi pritužiteljice o uznemiravanju i spolnom uznemiravanju suradnika osnovani, jer je  nesumnjivo da je svojim blogom N. K. na radnom mjestu za pritužiteljicu stvorio ponižavajuću, uvredljivu i neprijateljsku radnu okolinu, pa i pod pretpostavkom da ga je pisao izvan radnog vremena. S obzirom da je D.M. s oko 10.000 stanovnika relativno malo mjesto, da su pritužiteljica, prituženi i direktor zaposlenici na lokalnom radiju, najvjerojatnije svima i tako poznati, nesumnjivo je da se sadržaji bloga  odnose upravo na pritužiteljicu i njezinu obitelj, te prijateljicu, o kojima N.K. piše na najvulgarniji i najprimitivniji način, te proizvodi uvredljivu, ponižavajuću atmosferu ne samo na radnom mjestu, nego i šire, u cijeloj životnoj okolini pritužiteljice. Nastavak uznemiravanja i spolnog uznemiravanja N.K.  prema pritužiteljici bio je poznat i poslodavcu, koji je svojim očitovanjem Pravobraniteljici ukazao na očitu činjenicu da pritužiteljica trpi štetne posljedice zbog toga što je prijavila uznemiravanje i spolno uznemiravanje, odnosno da  poslodavac, direktor R.D.M. pritužiteljicu viktimizira. Jedina mjera koju je poslodavac poduzeo prije pisane pritužbe je mjera Upozorenje o mogućnosti prestanka radnog odnosa zbog skrivljenog ponašanja radnika zbog fizičkog napada N.K. na pritužiteljicu,u kojem Upozorenju direktor navodi da se isti i prije tog događaja agresivno ponašao i vrijeđao zaposlenice seksističkim uvredama, zbog čega je u više navrata bio usmeno upozoren. Zakonska obveza poslodavca u zaštiti dostojanstva radnika uključuje i poduzimanje preventivnih akcija, sukladno čl.5. Zakona o radu, kao i st.2.čl.12. Pravilnika o radu poslodavca, koje se po prirodi stvari,  ne poduzimaju po pritužbi, već kontinuirano, u cilju sprječavanja istog. Postupajući tek po pisanoj pritužbi pritužiteljice, direktor je, kao odgovorna osoba poslodavca, samo  zatražio pisano  očitovanje N.K., te donio Upozorenje samo zbog korištenja osobnog računala i uređivanja internetske stranice za vrijeme radnog vremena,  te uputio PP D.M. prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka protiv N.K., ali opet samo zbog sadržaja s bloga, u kojima „na jednako uvredljiv način piše o direktoru R.D.M. vrijeđajući i njegovo dostojanstvo“. Sadržaj navedenog Upozorenja ukazuje na očito izigravanje zakonskih odredbi o zaštiti dostojanstva pritužiteljice i osiguranju uvjeta rada bez uznemiravanja i spolnog uznemiravanja, jer usmjeravajući se samo na korištenje osobnog računala i uređivanja internetske stranice za vrijeme radnog vremena, direktor je kao odgovorna osoba poslodavca, prikrivajući na taj način stvarno uznemiravanje i spolno uznemiravanje, zlouporabio ne samo zakonske odredbe već i svoj položaj. Nadalje, očito je da je N.K. nastavio s uznemiravanjem i spolnim uznemiravanjem pritužiteljice, pa tako i nadalje objavljuje na svom blogu tekstove uvredljivog i pornografskog sadržaja, koji su i od policijske postaje D. M. prepoznati kao spolno uznemiravanje pritužiteljice. Na temelju tako utvrđenog stanja, Pravobraniteljica je uputila R.D.M. upozorenje i preporuke. Pravobraniteljica je zatražila od Državnog inspektorata, Područne jedinice O. provođenje inspekcijskog nadzora nad radom R.D.M.
ISHOD POSTUPKA: Temeljem obveze iz st.2.čl.23. Zakona o ravnopravnosti spolova da u roku od 30 dana od primitka odluke izvijesti Pravobraniteljicu o mjerama i radnjama poduzetim u skladu s obrazloženim upozorenjima i preporukom, direktor R.D.M. poslao je očitovanje u kojem ostaje kod svojih ranijih očitovanja da je on poduzeo sve mjere po zakonu i svojim ovlaštenjima, navodi da mu nije jasno koje zakonom propisane mjere nije poduzeo, niti na koji način je pritužiteljicu viktimizirao  te moli da se od njega više ne traže očitovanja.